Spomen svih vjernih mrtvih – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Ulazna:
Gospodine, smiluj se:
Otpjevni psalam:
Prinosna:
Pričesna:
Završna:
Sve note: