»Ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.« (Iv 17,3)
Shadow

Spomen svih vjernih mrtvih – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Ulazna:
Gospodine, smiluj se:
Otpjevni psalam:
Prinosna:
Pričesna:
Završna:
Sve note: