Stanko Lasić, Pravo na rođenje u učenju Crkve [knjiga]

U izdanju Centra za bioetiku Filozofsko-teološkoga instituta Družbe Isusove u Zagrebu i Nakladničke kuće Tonimir iz Varaždinskih Toplica u veljači 2009. objavljena je knjiga Pravo na rođenje u učenju Crkve autora dr. don Stanka Lasića (1942.–2022.), koju je priredio Petar Marija Radelj.

Na 704 stranice udžbeničkoga formata obrađuje se kršćanski pogled na život prije rođenja, od apostola Pavla do pape Benedikta XVI. Nakon panoramskoga pregleda problematike u predgovoru, knjiga vodi čitatelja kroz sustavnu i moralnu teologiju od Poslanice Galaćanima (57. po Kristu) do naputka Dignitas personae (2008.). Opisuje kako se nadograđivalo učenje Crkve o početku ljudskoga postojanja, to kompleksno pitanje vjere i ćudoređa (i biologije, medicine, prava, gospodarstva…), savjesti i demografije te budućnosti čovječanstva.

Rijetka je tema poput ove koju su redom obrađivali toliki umnici čovječanstva, a još je rjeđe da se sve to može naći unutar istih korica.

Cjelovito se donose u hrvatskom prijevodu: Izlaganje sv. Tome Akvinskoga o zapovijedi ‘Ne ubij’ iz 1273., Izjava o izazvanom pobačaju iz 1974. Zbora za učenje vjere na čelu s Franjom Šeperom, naputak Donum vitae iz 1987. i odgovori o uklanjanju maternice iz 1993., Vjerodostojno tumačenje o kaznenom poimanju pobačaja iz 1988. i okružnica Ivana Pavla II. Evangelium vitae iz 1995.

Ilustrirano sa šest reprodukcija, pet drvoreza, tri bakropisa, 22 crteža, 23 fotografije i 82 grafikona.

U dodatku je povijesni mozaik o dubrovačkom Nahodištu (1432.–1927.) kao konkretno svjedočanstvo organizirane kršćanske skrbi koje je trudnicama pružalo besplatno utočište, porođaj i babinje te njegu, odgoj i udomljenje djeci koju roditelji nisu mogli ili htjeli zadržati; prvi cjeloviti prijevodi Zakona o zabrani trgovine robljem iz 1416. i Zakona o osnutku i opskrbi Nahodišta za stvorenja koja se nečovječno odbacuju iz 1432. Velikoga i općeg vijeća Dubrovačke Republike.

Drugi dodatak je pismo blaženoga Alojzija Stepinca liječnicima o pobačaju iz 1940.

Treći dodatak – Statistika poštovanja i kršenja prava na rođenje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i u još 55 zemalja otkriva zapanjujuće podatke i tendencije.

Četvrti dodatak: tematski popis literature i pregled pravne regulative otvaraju nove mogućnosti istraživanja.

U Pojmovniku se kroz 433 natuknice definira teološki, filozofski, medicinski, pravni, demografski i jezikoslovni aparat.

Knjiga se u digitalnom obliku može listati i skinuti ovdje.

Napisali su o ovoj knjizi


Bertone, Tarcisio. Pismo Državnog tajnika Svete Stolice don Stanku Lasiću, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 40, str. 27.

Bosančić, Jure. Neiscrpni materijal navjestiteljima Evanđelja, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 40, str. 42–43; Pravo na rođenje u pastoralu zaručnika, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije (Đakovo), 137 (2009.) 11–12, str. 1043–1044.

Bozanić, Josip. O gorućim problemima našega vremena, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 40, str. 27.

Caccia, Gabriele. Papin apostolski blagoslov knjizi, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 40, str. 26.

de Micheli Vituri, Danijela. Štivo o poštovanju trudnoće, Naša Gospa (Dubrovnik), XVI (2010.) 42, str. 51–52.

Ilčić, Ladislav. Izvor kvalitetnih argumenata i poziv na zalaganje, Naša Gospa (Dubrovnik), XVI (2010.) 43, str. 68–69.

Jozić, Tomislav. Temeljno ljudsko pravo, Vrhbosnensia (Sarajevo), 15 (2011.) 2, str. 462–466; Osnovno čovjekovo pravo, Naša Gospa (Dubrovnik), XVII (2011.) 45, str. 65–67.

Juranić, Stjepan. Odgojiti i obrazovati da od suradnika postanu djelatno suodgovorni, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 40, str. 44.

Kaznačić, Mirjana. Dnevnik Života, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 41, str. 60.

Koš, Julija. Sustavan i znanstven korak prema zaštiti nezaštićenih, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 41, str. 62.

Lasić, Stanko. Kristovo je rođenje metafora u zaštiti prava na rođenje, Naša Gospa (Dubrovnik), XVI (2010.) 42, str. 52–53.

Lasić, Stanko. Obrazloženje čovjekove parnice, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 40, str. 45–46.

Lice, Stjepan. U obrani svakoga začetog života, Kana (Zagreb), XL (2009.), br. 437 (11), str. 28; Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 41, str. 60–61.

Lučić, Antun. Misterij i poigravanje svijeta oko zanijetka, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 40, str. 36–38; Antun Lučić, Misterij i poigravanje svijeta oko zanijetka, Marulić (Zagreb), XLII (2009.) 5, str. 981–986.

Mateljan, Ante. Neka bude život!, Naša Gospa (Dubrovnik), XVI (2010.) 42, str. 49–51.

Mišić, Anto. Nezaobilazno djelo u svakoj raspravi o ljudskom životu i rađanju, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 40, str. 39–40.

Mustać, Ivan. Knjiga koja otvara teološku misao drugim disciplinama i siječe klišeje, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 40, str. 33–34; Ivan Mustać, u: Diacovensia (Đakovo), XVII (2009.), 2, str. 348–352.

Nikić, Mijo. Poslijepobačajni sindrom: abortus i osjećaj krivnje, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 40, str. 41–42.

Nosić, Stipe. Važno je da članovi Crkve dođu do pravih informacija, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 40, str. 32–33; Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije (Đakovo), 137 (2009.) 11–12, str. 1044 [skraćeno].

Pažin, Zvonko. Sustavno iznošenje katoličke nauke i mnoštvo činjenica, Naša Gospa (Dubrovnik), XVI (2010.) 43, str. 68; Bogoslovska smotra (Zagreb), 80 (2010.) 4, str. 1241–1244.

Peričić, Denis. Malo mira iz Tonimira, 7 plus Regionalni tjednik, 8. rujna 2009., str. 52; Denis Peričić, Titansko djelo o gorućem pitanju, Naša Gospa (Dubrovnik), XVI (2010.) 42, str. 49.

Perić, Ratko. Veledjelo logično i smjelo, Glasnik srca Isusova i Marijina (Zagreb), 100 (2009.) 7–8, str. 10–11 i 28; Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 40, str. 28–30; Dubrovnik (Dubrovnik), XXI (2010.) 1, str. 192–195; Ratko Perić, Istinom u ljubavi, Mostar: Crkva na kamenu, 2022., str. 131–137.

Pozaić, Valentin. Riznica crkvenog navještaja s mnoštvom podataka i raščlambi, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 40, str. 38–39.

Pšihistal, Ružica. Bijela kuga u postmodernoj/posthumanoj kulturi, Naša Gospa (Dubrovnik), XVI (2010.) 42, str. 54–55; Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja (Vinkovci), 27/2009., str. 235–239.

Puljić, Želimir. Obilje tekstova i podataka o vrijednosti nerođenoga života, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 40, str. 27.

Rodé, Franc. Hvalevrijedan pothvat, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 40, str. 27.

Skočibušić, Siniša. Čovjek je upravitelj i čuvar, a Bog vlasnik života, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 40, str. 34–36; Siniša Skočibušić, Prirodno pravo na rođenje, Kršni zavičaj, 42, Humac, 2009., str. 243–244 [prerađeno].

Steiner, Marijan. Velebno gradivo za još velebnije djelovanje, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 41, str. 60.

Župan, Valter. Djelo za naše vrijeme, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 41, str. 61.

Vekarić, Nenad. Više pobačenih nego poginulih, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 41, str. 61–62; Anali (Dubrovnik), 48/2010., str. 441–442.

Vukšić, Tomo. Govor naravi mora biti govor morala, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 40, str. 30–32; Tomo Vukšić, u: Obnovljeni život (Zagreb), 64 (2009.) 4, str. 555–559.

Vukšić, Tomo. Zastrašujući broj pobačaja u BiH, Crkva na kamenu (Mostar), XXX (2009.) 7, str. 6.

Živić, Dražen. Preispitivanje odnosa prema životu, Naša Gospa (Dubrovnik), XVI (2010.) 42, str. 53–54.

Živković, Marijo. Jeste li znali…?, Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 40, str. 44.