Štit

U nekim prijašnjim vremenima
bez vatrenog oružja
poput onoga koje ljudi danas
posjeduju i nazivaju vatrenim,
trebalo je imati prikladnu opremu
kako za napad tako i za obranu.
Jedan od važnih dijelova
obrambene opreme bio je štit
kojim se štitilo od ubojitog
protivničkog oružja i oruđa.
Napose je bio važan za obranu
od dalekometnog oružja
kao što su strijele i koplja,
ali je bio koristan i u obrani izbliza
protiv udaraca mača
i drugih smrtonosnih naprava.

Takvim ‘smrtonosnim’ oružjem
i drugim napravama služi se
i neprijatelj ljudskoga roda
koji izdaleka i izbliza pokušava
usmrtiti čovjeka ubojitim
oružjem grijeha i svakog zla.
Želeći svoje vjernike poučiti
duhovnome boju i zaštititi od zla,
sveti im je Pavao preporučio
cijeli sustav obrane, a između
ostaloga im je rekao da si
priskrbe i dobar štit protiv
ognjenih strijela zloga:

 „U svemu imajte uza se štit vjere:
njime ćete moći ugasiti
ognjene strijele Zloga.“
Ovim posebnim oružjem vjere
branimo se od navala zla
koje nas pokušava usmrtiti
ili barem teško raniti grijehom i slabošću,
kako bismo se sačuvali neporočni
i cjeloviti za slavu nebesku.