Što gledaš?


Ispit savjesti prije  uskrsne ispovijedi


Kažu da su oči ogledalo duše i govore što srce kaže.

Dobar vidi u svakom dobro, zao zlo, autoprojekcija rekli bi psiholozi. Matej zapisa, kako Isus priča priču o „trunu i brvnu“ onima koji olako osuđuju bližnjega. „Što gledaš trun u oku brata svog, a brvna u svom oku ne vidiš? Ili kako možeš reći bratu svom: Brate, daj da ti izvadim trun koji ti je u oku, kad sam ne vidiš brvna u svom ? Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svog, pa ćeš onda vidjeti izvaditi trun iz oka brata svog.“  Isus ovom pričom osuđuje licemjerje ljudi s velikim manama koji  kritiziraju mane drugih. Upozorio je na ljudsku sklonost da kod drugoga vidimo sitnu pogrješku, a da se na istu kod sebe ne obaziremo. Takvu situaciju je namjerno  pretjerano prikazao  slikom truna i brvna. Ludo je pomisliti  da bismo mogli pomoći nekome da se popravi dok su naši grijesi veći od njegovih. Trun i brvno su u nesrazmjeru od sitnog do krupnog.  Njegova pouka vrijedi za sva vremena. Treba ispraviti vlastite pogrješke, prije nego što osudimo pogrješke drugih.  Istina nikad nećemo moći otkriti sve svoje mane i tako dobiti mogućnost da kritiziramo i osuđujemo tuđe. Slična je njegova zapovijed: Tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen! 

Ili kako kaže sv. Pavao apostol: „Zato ne sudite ništa prije vremena dok ne dođe Gospodin koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca. I tada će svatko primiti pohvalu od Boga.“

Ili apostol Jakov: „Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? Ne ogovarajte, braćo, jedni druge! Tko ogovara ili sudi brata nije vršitelj nego sudac Zakona. Jedan je Zakonodavac i Sudac: Onaj koji može spasiti i pogubiti. A tko si ti da sudiš bližnjega?“

Ili sv. Luka: „Zato nemaš isprike, čovječe koji sudiš, tko god ti bio.“ Razlika je između osude i opomene. Dužni smo opomenuti onoga koji griješi s puno obazrivosti, želje da se popravi.