Sunčana strana povijesti [video]

Sunčana strana povijesti [video]


Kroz svoju dugu povijest Crkva je učinila mnogo toga korisnog i vrijednog za svijet i sve ljude. Zato možemo govoriti o sunčanoj strani povijesti Crkve, a to se posebice odnosi na redovništvo te znanost i umjetnost. Evo o čemu je riječ.

Veliki je doprinos benediktinaca koji su osnivanjem svojih samostana po Europi uz evangelizaciju širili i kulturu i razna umijeća. To je Crkvi omogućilo da postane riznica znanja, duhovnog i materijalnog bogatstva. Jednostavno, tko je htio nešto naučiti ili se obrazovati, obraćao se Crkvi za pomoć.  Da ne bi u tom materijalnom bogatstvu zaboravila na evanđelje, Duh Sveti je potaknuo novi oblik redovništva različit od onog benediktinaca. To su bili novi redovnici čiji je fokus bio na molitvi, siromaštvu i propovijedanju.

Tu se posebice ističu sv. Franjo i sv. Dominik. Oni su osnivali muške i ženske redovničke zajednice koje su okupljale ljude koji su živjeli u celibatu tj. nisu bili u braku, odricali se materijalnog bogatstva i namjerno živjeli siromašno. Osim toga predano su propovijedali i širili radosnu vijest. Isticali su se u ljubavi prema siromašnima, odbačenima, neuglednima i bolesnima. Zbog toga se njihove redove naziva redovima propovjednika ili siromaha.

Uz taj novi oblik redovništva, rekli smo da je Crkva u srednjem vijeku bila ključna u razvoju znanosti. Već u 6. st. Crkva osniva škole pored svojih crkvi, katedrala i samostana. To su bile samostanske odnosno katedralne škole, a neke od njih postoje i danas. U tim je školama veliki fokus bio na učenju čitanja i pisanja, a kasnije se učila i matematika, glazbeni i astronomija. S vremenom nastaje potreba za dodatnim obrazovanjem pa s početkom drugog tisućljeća nastaju i prva sveučilišta, a neka od njih djeluju i danas poput onog u: Bologni, Oxfordu, Cambridgeu, Beču.

Uz ogroman doprinos znanosti, Crkva obilato podržava umjetnike pa zato danas imamo i toliko poznatih slika, kipova, građevina kojim se još uvijek divimo. Ukrašavale su se knjige i razvijao umjetnički način pisanja. Zatim u slikarstvu kao oblik molitve i štovanja nastaju ikone. U arhitekturi se ističu crkve poput one sv. Donata u Zadru ili pak katedrale u Kölnu.

Sve u svemu, Crkva je dala veliki doprinos povijesti i uvelike poboljšala kvalitetu života za sve ljude. Udarila je temelje znanosti, sveučilištima, razvijala umjetnost i kulturu. Tako je i ljudsku povijest učinila sunčanijom.