Svagdani u došašću – prijedlozi za liturgijsko pjevanje [knjiga]

Svagdani u došašću – prijedlozi za liturgijsko pjevanje [knjiga]

Klikom na donju sliku otvara se knjižica koja sadrži prijedloge za liturgijsko pjevanje za sve svagdane u došašću. Oni su postupno objavljivani na ovom portalu, a priredio ih je Mirko Jurić. Ovdje ih sabiremo u jedno, s nakanom da budu na korist voditeljima crkvenih zborova i svima onima koji su na neki način povezani uz crkveno liturgijsko pjevanje.