Srijeda, 18 svibnja

Svećenikov grob


Iza njega ne ostade
ništa,
osim
sjećanja.

Na grob mu ne dođe
žena,
za koju su rekli da je…,
ni dječak
plavooki
s pticom na dlanu.

Bili
su samo
priča
u tuđoj želji
da budu
ono što nisu.

Žive u nekima
i nakon
smrti,
daleki njegovoj
samoći.

Svećenikov grob
bez
cvijeta,
zakićen nebom
i oblacima.