Sveta Bogorodica Marija – homilija


vod i pokajnički čin


Danas Crkva slavi svetkovinu Marijinog bogomaterinstva, ali svi smo mi, k tome, pod dojmom početka građanske godine. Što lijepo poželjeti onima kojima čestitamo? Naravno, rekli bismo: zdravlje mir, sreću… Sve su to lijepi Božji darovi. Današnja nam Božja riječ govori da trebamo težiti za Božjim blagoslovom, jer samo on u potpunosti ispunja našu dušu mirom i radošću. U tome nam je smislu Marija, Isusova majka, nenadmašan uzor i zagovornica: ona se u potpunosti predala u volju Božju i na poseban način sudjelovala u našem spasenju. Po njezinu primjeru i mi zazivamo na nas Božji blagoslov, da bismo se ispunili istinskim mirom i radošću.

  • Gospodine, u tebi je izvor životni, tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo. Gospodine, smiluj se!
  • Kriste, ti si odsjaj Slave Očeve i otisak Bića njegova te sve nosiš snagom riječi svoje. Kriste, smiluj se!
  • Gospodine, ti nas u svome Sinu blagoslivljaš da budemo svjetlost svijeta i sol zemlje. Gospodine, smiluj se!

Nacrt za homiliju


Danas slavimo Novu godinu, ali u Crkvi slavimo zapravo svetkovinu Svete Bogorodice Marije. U jednoj našoj crkvi stari latinski natpis za Mariju veli da je ona: mundi melioris origo, to jest da je Marija početak boljega svijeta. U njoj su se ispunila sva Božja obećanja i svaki Božji blagoslov. Ona nam je rodila Spasitelja, Krista Gospodina, ona milosti puna, putokaz je i uzor kako možemo i trebamo živjeti. U njoj se u potpunosti ostvaruje onaj prelijepi blagoslov koji smo čuli u prvom čitanju (Br 6, 22-27).


Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva


U starom je zavjetu svećenik blagoslivljao narod riječima ovoga trostrukog blagoslova, a to katkada čini i svećenik na koncu mise. Evo prvog: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Prisjetimo se: kad je Marija bila došla u pohod Elizabeti, ona je, nadahnuta Duhom Svetim rekla Mariji: Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! (Lk 1,42). Bila je to velika pohvala Mariji. Ona je blagoslovljena, jer je u svome Krilu nosila Božjega Sina, Spasitelja, Krista Gospodina. A, evo, danas se taj blagoslov izriče i nad nama. U prvi mah se može učiniti da se u Božjem blagoslovu koji primamo ne možemo nikako usporediti s Marijom. Pa ipak, u velikoj mjeri te se riječi mogu i trebaju odnositi i na nas. Marija je stvarno nosila Isusa u svome krilu. Međutim, Kristovom milošću, mi smo oslobođeni grijeha. Ako smo i bili grešni, ako i nismo bili sveti, krstom smo opravdani i Duhom Svetim posvećeni. Kristov lik u nama odsijeva! Evo kako nas uči apostol: Sugrađani ste svetih i ukućani Božji nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus. U njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu. U njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u Duhu (Ef 2,19). Eto kako i koliko smo blagoslovljeni. I taj blagoslov uvijek iznova zazivamo na nas da ne potamni slika Kristova u nama i ne oslabi djelovanje Duha Svetoga. Pa kao što je Marija svojim ulaskom blagoslovila Elizabetin dom, tako i mi želimo biti na blagoslov svima s kojima živimo i to tako da Krista donosimo i pronosimo. Na to smo pozvani. Tako nas drugi apostol opet upućuje: Blagoslivljajte jer ste na to i pozvani da baštinite blagoslov! (1 Pt 3,9). Mariju je Bog blagoslovio i unaprijed sačuvao od svakoga grijeha. Molimo da Gospodin i nas čuva i očuva oda zla, da bismo i sami bili na blagoslov ovome svijetu.


Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude!


Drugi blagoslov veli: Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude! U Starom zavjetu lice Božje označava samoga Boga i njegovu milost. Kao što bez sunčanih zraka nema života na zemlji, tako i čovjek bez Božje milosti, bez njegova milosna lica i pogleda nužno umire. I tu nam je Marija poseban uzor. Bog je na nju milostivo pogledao: Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje: odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom (Lk 1,46-48). Bog je na nju pogledao i ona je postala najveća od svih žena.

Bog je, međutim, i nama učinio velike stvari i još uvijek ih čini. Veli apostol: Bog nas u Kristu sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje (Ef. 1,4-5). Ono što je Marija uvijek bila, mi smo postali po krštenju. Bog nas uvijek jača da budemo njegovi. Određeni smo oduvijek da budemo Božji, da budemo sveti, da budemo slika Božja ovdje na zemlji. Tako nadalje veli apostol: A svi mi, koji otkrivenim licem odrazujemo slavu Gospodnju, po Duhu se Gospodnjem preobražavamo u istu sliku – iz slave u slavu (2 Kor 3,18).


Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese!


I treći blagoslov, konačno kazuje: Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese! Velik je Božji dar njegov mir. Pogledajmo. Kad je ono anđeo Mariji navijestio da ona ima biti mati Sina Božjega, Spasitelja, Marija mirno odgovara: Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi! (Lk 1,38). Marija je posve predana u volju Božju i zato uživa posvemašnji mir. Tako je i blaženi papa Ivan XXIII. za svoje geslo uzeo: Obedientia et pax – Poslušnost i mir.

Za tim mirom i mi težimo i na taj smo mir i mi pozvani. Ne možemo znati što je Bog s nama naumio i ne možemo znati koje radosti i koje nevolje stoje na našem životnom putu. Ne možemo razaznati zašto u ovome sadašnjem trenutku trpimo zbog nevolja, bolesti, nerazumijevanja, vlastitih slabosti… Međutim, što god bilo i što god ispred nas stajalo, znamo i vjerujemo: Gospodin je uz nas, Gospodin nas vodi baš kao što je vodio Blaženu Djevicu i tolike svete. Tako nas i apostol hrabri vlastitim primjerom: Naučen sam u svakoj prigodi biti zadovoljan. Znam i oskudijevati, znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati. Sve mogu u Onome koji me jača! (Fil 4,11-13). Samo tako čovjek može naći trajni mir. Za njim težimo. Kad smo obasjani Božjim pogledom, uživamo trajni posvemašnji i pravi mir, onako kako veli psalmist: Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja. Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neću se pokolebati (Ps 62,6-7).

Evo, to je Božji blagoslov koji danas zazivamo na sebe, na sve svoje i na sve ljude dobre volje. Neka nas Gospodin blagoslovi i neka nas čuva od svakoga zla. Neka uz njega bude njegova milost i njegova ljubav da odražavamo njegovo lice, njegovu milost, ljubav i dobrotu svojim bližnjima i svim ljudima dobre volje. Neka nam Gospodin dade milost predanja u njegovu volju, da bismo tako mogli uživati njegov mir, unatoč nevoljama i kušnjama. Neka nas, zagovorom Blažene Djevice Marije, blagoslovi Gospodin!