Sveta Marija Bogorodica – misao za homiliju i molitva vjernika


Po Mariji, Crkva je početak boljeg svijeta


Čitanja: Br 6,22-27; Ps 67,2-3.5-8; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21


Uvod


Uz Isusa Crkva najviše slavi Mariju, koju naša hrvatska predaja naziva Početak boljega svijeta. Ona nam je rodila Spasitelja, ona nam je uzor vjernosti, nju na poseban način častimo prvoga dana građanske godine.


Misao za homiliju


Evo dva vida događaja spasenja. Dolaze pastiri, nalaze novorođenog Isusa i s njim Mariju i Josipa. U Isusu oni prepoznaju Spasitelja. Vraćaju se svojim stadima i naviještaju taj događaj spasenja. Marija, sa svoje strane, sve te događaje pohranjuje u svome srcu. Sigurno je da upravo iz toga Marijinog srca potječe puno toga u evanđeljima zapisanog. Zato možemo slobodno reći da Marija stoji na početku spasenja, na početku Crkve.

Naravno da je to poziv i svima nama. Božje spasenje po svojoj naravi ne može ostati zatvoreno i zatomljeno. Ono se treba naviještati, širiti i razglašavati. Kao što je u Marijinu srcu bilo pohranjivano to prebogato otajstvo spasenja, tako se jednako i danas u njedrima Crkve čuva to veliko otajstvo spasenja.

Danas na početku građanske godine mi smo kao zajednica vjernika, kao Crkva, svjesni svog velikog poziva i svoje velike zadaće. Trebamo čuvati i prenostiti svojim životom to silno bogatstvo: poklad vjere, tj. spasenje koje se ostvaruje u Kristu po Crkvi.


Molitva vjernika


Blagoslovljen Gospodin Isus, mir naš, koji dođe da od dvoga jedno stvori. Njemu se usrdnom molbom utecimo:

Daj nam svoj mir, Gospodine!

  1. Ti si svojim rođenjem ljudima očitovao svoju dobrotu i čovjekoljublje: daj da ti vazda zahvaljujemo za svekolika dobročinstva tvoja.
  2. Ti si Mariju, svoju Majku, milošću ispunio: svima nam udijeli obilje milosti!
  3. Došao si svijetu navijestiti Radosnu Božju vijest: umnoži navjestitelje i slušatelje svoje riječi!
  4. Od Marije si se rodio i brat nama postao: nauči sve ljude da se uzajamno ljube i bratstvo stvaraju.
  5. Pojavio si se svijetu kao Mlado Sunce: očituj se kao Spasitelj svakome čovjeku!

Hvala ti, Gospodine, za divan primjer predanog života tvoje Majke. Njezinim primjerom i zagovorom pomozi nam da je nasljedujemo. Koji živiš.