Sveti Patrik [labirint]

Sveti Patrik bio je irski biskup koji je živio u 4./5. st. Spomendan mu je 17. ožujka i zaštitnik je Irske.

Rođen je u Britaniji, a iako su mu roditelji bili kršćani, u mladosti nije mario za Boga i ljude. U njegovoj 16. godini oteli su ga irski gusari i prodali kao roba u Irsku. Bio je određen da čuva stado kao pastir. Takva povezanost s prirodom dovela ga je i do razmišljanja o Bogu pa se obratio i počeo činiti pokoru. Nakon šest godina uspio je pobjeći i vratiti se kući u Britaniju. Postao je svećenik i poželio je vratiti se u Irsku kako bi ondje naviještao Evanđelje. Tako je i bilo. Po odluci samog pape postao je biskup u Irskoj i ondje je najprije propovijedao velikašima, a potom i ostalom narodu. Ostalo je zapisano da ih je poučavao o Presvetom Trojstvu pomoću djeteline. Zato je to njegov simbol. Prema predaji, protjerao je sve zmije i otrovne životinje iz Irske pa se često prikazuje i sa zmijama.  

Niže nudimo jedan labirint za najmlađe, a on se u PDF formatu može preuzeti ovdje.