Sveti Petar Kanizije

Sveti Petar Kanizije

21. prosinca Crkva slavi spomendan sv. Petra Kanizija, crkvenog naučitelja, aktivnog sudionika Tridentskog sabora, prijatelja sv. Ignacija Loyole, apostola Njemačke.Rođen je u nizozemskom gradu Nimegi 1521., a doktorirao u njemačkom Kölnu, te je kao isusovac i predvodnik katoličke duhovne obnove ravnomjerno djelovao na intelektualnom i karitativnom području u njemačkim krajevima. Naime, nakon Luthera i reformacije Katolička Crkva u njemačkim krajevima je bila bitno duhovno osiromašena i pred svojim gašenjem, a sveti Petar Kanizije je svojim zauzetim djelovanjem i dubokom pobožnošću pridonio njezinu uzdizanju iz pepela i ponovnoj obnovi. Poradi toga je, uz svetog Bonifacija, proglašen apostolom Njemačke.

Puno je pisao i intelektualno djelovao, a u tom su smislu posebno značajna njegova tri katekizma – za studente, djecu i mladež, koja su u narednim stoljećima doživjela preko 300, a možda i preko 400 izdanja.

Zadnjih 17 godina života proveo je u švicarskom gradu Fribourgu, gdje je i umro 21. prosinca 1597. god. Papa Pio IX. proglasio ga je blaženim 1864. god. a svetim papa Pio XI. 1925. god. Zaštitnik je Njemačke, pisaca katekizama i katoličkog tiska.


O njemu je papa Benedikt XVI. održao katehezu, koja se može pročitati na stranici vatican.va.