Srijeda, 12 svibnja

Svetkovina Svetih Petra i Pavla – komentar evanđelja


TI SI PETAR, TEBI ĆU DATI
KLJUČEVE KRALJEVSTVA NEBESKOGA


Mt 16,1319

Kad Isus dođe u krajeve Cezareje Filipove, upita učenike: “Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?” Oni rekoše: “Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.” Kaže im: “A vi, što vi kažete, tko sam ja?” Šimun Petar prihvati i reče: “Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.” Nato Isus reče njemu: “Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.”


PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić


Kako bi držao svoje učenike što dalje od kvasca farizejskoga, odnosno doktrine farizeja i saduceja, Isus ih odvodi daleko od židovske religiozne institucije i to na daleki sjever zemlje. Tako napisa Matej u današnjem odlomku.

„Kad Isus dođe u krajeve Cezareje Filipove“ – ona se nalazi na sjeveru zemlje; to je grad kojega je podignuo jedan od sinova Heroda Velikog, Filip, a da bi se razlikovala od druge Cezareje, one na obali, nazvana je Cezareja Filipova.

U Isusovo vrijeme bijaše ona grad u izgradnji. Taj detalj moramo imati pred očima. U blizini grada nalazio se jedan od tri izvora rijeke Jordan za koju su smatrali da bijaše ulaz u kraljevstvo mrtvih. Dakle, te elemente moramo imati na umu pri razumijevanju ovog ulomka.

Isus ih povede daleko od Judeje i Galileje da bi im postavio jedno pitanje: „upita učenike: što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?“. Evanđelista suprotstavlja izraz – ljudi – izrazu – Sin Čovječji – čovjek koji posjeduje božansko stanje odnosno kojima ima Duha u sebi za razliku od ljudi.

ISUS ŽELI SAZNATI KAKAV JE UČINAK OSTVARILO PROPOVIJEDANJE UČENIKA POSLANIH NAVIJESTITI NOVOST KRALJEVSTVA. Odgovor je razočaravajući. „Jedni da je Ivan Krstitelj“ – jer se vjerovalo da će mučenici uskrsnuti; „drugi da je Ilija“ – Ilija, prema Predaji, nije umro nego je odnesen u nebo da bi se vratio pri dolasku budućeg Mesije.

„treći opet da je Jeremija“ – prema Predaji, izbjegao je kamenovanje; „ili koji od proroka“. Očekivao se jedan od proroka po Mojsiju naviješten. Dakle, sve likovi koji se odnose na staro. Nitko – niti učenici niti ljudi – nije shvatio novost Isusove poruke.

Na to im Isus reče: „A vi“ – obraća se cijeloj grupi – „što vi kažete, tko sam ja?“ Isus se obratio cijeloj grupi ali samo jedan prihvaća inicijativu. „Šimun Petar prihvati i reče“ – Šimun je ime a Petar nadimak, uvijek negativan, koji označava tvrdoglavost, tvrdokornost. Kada ga evanđelista predstavlja tim nadimkom, znači da se radi o nečemu što je suprotno Isusovoj poruci.

„Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.“ Napokon je jedan od njih shvatio da nije Davidov sin, onaj koji nasiljem uspostavlja kraljevstvo, nego Sin Božji (doslovno živući), odnosno onaj koji očituje život. „Nato Isus reče njemu: “Blago tebi, Šimune“ – Zašto blago tebi? Petar je čist u srcu i može Boga vidjeti.

Reče mu  „blago tebi“ ali ga nazva „sine Jonin“. Sin, u hebrejskoj kulturi, ne odnosi se samo na činjenicu da je rođen od nekoga nego da mu sliči u ponašanju i djelovanju. Isus ga nazva „sine Jonin“. Jona je jedini od proroka Staroga zavjeta koji je učinio suprotno od onoga što mu je Gospodin zapovjedio. Doista, Gospodin mu je rekao: „Jona, idi u Ninivu i propovijedaj obraćenje inače ću je razoriti“. Jona učini suprotno.

Umjesto da je išao na Istok, popeo se na lađu i otišao na Zapad. Na koncu se obratio. Prema tome, tim izrazom „sin Jonin“ Isus oslikava Petra: uvijek će činiti suprotno od onoga što će mu Isus reći da učini, no, na kraju će se obratiti.

„jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima“. Evo, Petar je blažen jer je čist u srcu i time može Boga vidjeti. „A ja tebi kažem: ti si Petar“ – grčki izraz Petros znači kamen, stijena, koji služi za izgradnju. „i na toj stijeni“. Evanđelista upotrebljava izraz Petra koji znači stijena, dobar teren za gradnju. Isti je to izraz kojega je Isus u 7. poglavlju upotrijebio pri govoru o kući na stijeni.

Isus, dakle, reče Petru: „Ti si taj kamen. A na toj stijeni“ – Isus je stijena  – „sagradit ću Crkvu svoju“. Grčki izraz ecclesia nema ništa sakralnog nego je to profani izraz koji označava skup, zajednicu pozvanih. ISUS NIJE DOŠAO SAGRADITI NEKU NOVU SINAGOGU NEGO NOVU STVARNOST KOJA NEMA RELIGIOZNIH KONOTACIJA I ZBOG TOGA KORISTI TAJ PROFANI IZRAZ.

„i vrata“ – vrata nekog grada znače njegovu snagu, jakost; „paklena“ – odnosno kraljevstvo mrtvih. Podsjećam da se ova scena događa u blizini spilje za koju se smatralo da je ulaz u kraljevstvo mrtvih. „neće je nadvladati“.

KADA JE ZAJEDNICA SAGRAĐENA NA ISUSU, SINU BOGA ŽIVOGA – ŽIVOT SE OČITUJE – NEGATIVNE SILE – SILE SMRTI – NEĆE IMATI NIKAKVU MOĆ NAD NJOM.

„Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga“. Dati nekome ključeve znači dati mu odgovornost  za one koji ulaze unutra. Već smo prije rekli da kraljevstvo nebesko kod Mateja ne znači kraljevstvo na nebu nego kraljevstvo Božje. STOGA, ISUS NE DAJE PETRU KLJUČEVE ZA ULAZAK U ONOZEMNI ŽIVOT, NE OVLAŠĆUJE GA DA ZATVARA I OTVARA NEGO GA SMATRA ODGOVORNIM ZA ONE KOJI SU VEĆ U TOM KRALJEVSTVU, ALTERNATIVI KOJU ISUS DONIJE I OBJAVI.

,,pa što god svežeš na zemlji“ – ovdje evanđelista koristi govor rabina koji znači autentičnim objaviti ili ne objaviti neku nauku – „bit će svezano na nebesima“ to jest kod Boga. „a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.“ Ono što će Isus reći Petru, kasnije, u 18. poglavlju, reći će svim učenicima.

U ovom evanđelju, posljednje riječi koje će Isus uputi svojim učenicima kada ih bude poslao biti će da idu učiti „sve ono što sam vam zapovjedio“. Dakle, u Isusovu nauku, u njegovoj poruci koja očituje život, nalazi se božansko odobrenje od strane neba. Međutim, evo nam iznenađenja. „Tada zaprijeti učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist“.

Kada Isus naređuje, znači da postoji otpor. U Petrovu odgovoru jedan dio bijaše pozitivan – kada je u Isusu prepoznao Sina Božjega, Boga koji očituje život, Boga živoga. A koji je to negativni dio? Ljudi, narod reče da si ti Krist, to jest mesija, onaj po Predaji očekivan. Zato Isus reče: „to ne smijete nikome reći“ – jer on nije mesija po Predaji očekivan.

Isus je Krist, Mesija, ali u jednom potpuno novom obliku. NEĆE SE KORISTITI SILOM NEGO LJUBAVLJU; NE ZAPOVIJEDIMA NEGO SLUŽENJEM. Upravo će to uzrokovati sukob sa Šimunom. On, koji bî opisan kao kamen za izgradnju, postati će kamen skandala.