Oznaka: 13. nedjelja kroz godinu (B)

13. nedjelja kroz godinu (B): Darežljivost
Homilije u godini B

13. nedjelja kroz godinu (B): Darežljivost

Čitanja: Mudr 1,13-15; 2,23-24; Ps 30,2-6; 11.12a.13b; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43 U vremenu širenja kršćanstva većina stanovništva živjela je na rubu siromaštva. Dovoljna je bila suša ili najezda skakavaca pa da narod zapadne u veliku oskudicu. Upravo se to dogodilo u Palestini pedesetih godina prvoga stoljeća. Osobito je trpjela kršćanska zajednica u Jeruzalemu, koja je bila u manjini i prema kojoj većina nije bila naklonjena. I onda Pavao među kršćanima u drugim krajevima organizira prikupljanje pomoći za njih. Zapazimo. Pavao prikuplja pomoć za kršćane u Jeruzalemu. Zašto samo za njih? Zar i drugi nisu ugroženi? Naravno, i da je htio, Pavao nije mogao cijeli Palestinu opskrbiti hranom. On prvenstveno gleda na potrebe kršćana. Kako to razumjeti? Evo. Po naravi stvari čovjek se pois...
Jairova borba vjere – razmišljanje uz 13. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Jairova borba vjere – razmišljanje uz 13. nedjelju kroz godinu (B)

Čitanja: Mudr 1,13-15; 2,23-24; Ps 30,2-6; 11.12a.13b; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43 Današnji evanđeoski odlomak opisuje nam uskrišenje Jairove kćeri, no u krupnom planu je svakako Jairov lik. Jair je, naime, bio jedan od nadstojnika sinagoge, koji je došao Isusa zamoliti za ozdravljenje svoje kćeri, za koju mu u međuvremenu javljaju da je umrla. No Isus ga bodri i poziva da nastavi vjerovati, unatoč lošim vijestima koje je primio iz svoje kuće: “Ne boj se, samo vjeruj!” Jair je vrlo ozbiljno shvatio Isusove riječi pa je pun vjere u njegovu moć zajedno s njim išao svojoj kući. Sve što se potom dogodilo, bez daljnjega je ne samo plod Isusove moći, već i plod njegove vjere, jer Isus nije činio čudesa da ljude fascinira svojom moći, već su čudesa bila u službi vjere. U cijelom ovom događaj...
Onemoćali i obamrli život – razmišljanje uz 13. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Onemoćali i obamrli život – razmišljanje uz 13. nedjelju kroz godinu (B)

Današnja nas liturgijska čitanja (Mudr 1, 13-15; 2, 23-24; 2Kor 8, 7.9.13-15; Mk 5, 21-43) pozivaju da razmišljamo o Bogu izvoru života i pobjedniku smrti, koji nije ostajao gluh ni slijep ni nijem za konkretne potrebe ljudi oko sebe. Štoviše, bio im je na usluzi svojom božanskom snagom, kao što čitamo u današnjem Evanđelju (Mk 5, 21-43) u kojem je opisano ozdravljenje jedne žene od dugogodišnjeg krvarenja i uskrišenje jedne dvanaestogodišnje djevojčice. I u jednom i u drugom slučaju se pokazalo koliko je važno imati ispravan pristup Gospodinu, jer je upravo to ono što predstavlja razliku u životu nas vjernika. Naime, Isus je došao svim ljudima da im navijesti spasenje i donese Boga u život, ali nisu svi na isti način primali njegov navještaj, niti su s istom nakanom, ozbiljnošću i ž...
13. nedjelja kroz godinu (B) – homilija
Homilije u godini B

13. nedjelja kroz godinu (B) – homilija

Uvod i pokajnički čin Čovjek je oduvijek bio religiozno biće i njegovo je vjerovanje redovito uključivalo i nadu u onozemni život. Unatoč tomu ljudi su uvijek sa zebnjom gledali na smrt. Konačno, govori se, tko se odande vratio da bi nam ispričao kako je tamo. Mi kršćani znamo i vjerujemo da Isus nije samo govorio o vječnome životu, nego da je i sâm umro i uskrsnuo. On i nas poziva da, prošavši vrata ovozemne smrti, budemo dionici njegova uskrsnuća i njegove proslave. Vjera u uskrsnuće temelj je naše vjere, vjere koju katkad nagrizaju sumnje. Da bismo danas plodonosno mogli čuti Božju riječ koja nam govori o smislu smrti i vječnoga života te da bismo dostojno proslavili ova otajstva, pokajat ćemo se za sve svoje grijehe i propuste. Gospodine, ti nisi stvorio smrt niti...
13. nedjelja kroz godinu (B)
Homilije u godini B

13. nedjelja kroz godinu (B)

Vasilij Polenov, Uskrisenje Jairove kćeri Mudr 1,13-15; 2,23-24 Prvo čitanje dolazi nam iz Knjige Mudrosti. Njezin prvi dio suprotstavlja pravednika i bezbožnika u pogledu smislenosti njihovog postojanja. Složen je od dva koncentrična kruga unutar kojih stoji centralni dio. Vanjski krug predstavljaju poticaji moćnicima: najprije ih se potiče da traže Gospodina koji vjernima dopušta da ga nađu (Njega nalaze koji ga ne iskušavaju i otkriva se onima koji mu ne uskraćuju svoju vjeru), a potom da traže Mudrost koja se daje pronaći onome tko je traži pravim žarom. Pošto je ona Božji dar, k njoj se ne može stići bez težnje za pravednošću (jer mudrost ne ulazi u dušu opaku). Moćnike ovoga svijeta se podsjeća kako njihova moć nije bezgranična te da će i sami doći na sud pravednosti....
Roditeljska odgovornost – razmišljanje uz 13. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Roditeljska odgovornost – razmišljanje uz 13. nedjelju kroz godinu (B)

Giotto di Bondone, Jairova kći Današnji evanđeoski odlomak prikazuje nam određena proturječja koja u sebi kriju različite životne situacije, pa i onda kad se radi o situacijama u kojima se u prvi mah ne bi očekivalo takva proturječja. Izdvajajući, naime, lik nadstojnika sinagoge Jaira u odnosu na sve što se događa oko njega, vidimo da odudara od mnoštva koje se okuplja oko Isusa, te zauzima samostalan stav, pa i onda kad će biti izložen porugama i podsmjesima. No samo takav stav prianjanja uz Isusa i čvrstog povjerenja u njegovu riječ dovest će ga da zadobije toliko veliku milost da Učitelj vrati u život njegovu kći. Jair ne uspostavlja odnos koji bi se zasnivao samo na ljudskim obzirima, jer ih je Jair trebao više puta pogaziti, a uvijek u ime onog istinskog dobra koje je izabrao...
Sazrijevati u Kristu – razmišljanje uz 13. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Sazrijevati u Kristu – razmišljanje uz 13. nedjelju kroz godinu (B)

Nema tog roditelja, ako ima imalo osjećaja i ljubavi za svoj roditeljski poziv, a da ne bi bio zainteresiran za odgoj i za zdravlje svoga djeteta. Teško da bi se mogao naći netko tko bi mogao bezbrižno promatrati kako mu dijete boluje ili luta glede životnih stavova, a da ne poduzme sve što treba kako bi ga izliječio i doveo na pravi put. Štoviše, svaki roditelj bi bio spreman izložiti sebe i svoje zdravlje za dobrobit svoga djeteta. A kako život nikad nije pravocrtan, nego nepredvidiv, često nam na leđa stavi neželjene terete i poteškoće. No upravo u teškim, kriznim i bolnim situacijama pokazuje se prava ljubav prema životu, te međusobna upućenost roditelja na dijete i obrnuto. Na primjeru zdravlja najbolje se očituje kakva treba biti roditeljska skrb za djecu. Bolest, naime, ugro...