Oznaka: 19. nedjelja kroz godinu (A)

Gospodine, spasi nas! – razmišljanje uz 19. nedjelju kroz godinu (A)
Homilije u godini A

Gospodine, spasi nas! – razmišljanje uz 19. nedjelju kroz godinu (A)

Čitanja: 1Kr 19, 9a.11-13a; Ps 85, 9ab.10-14; Rim 9, 1-5; Mt 14, 22-33 U ovom događaju (Mt 14,22-23) u kojem Petar ima ‘glavnu ulogu’ kao malovjerni tragičar, a mogao je postati heroj zapamćen za povijest, iščitavamo svu dinamiku čina vjere i što bi trebala biti prava vjera za one koji pristupaju Isusu. Naime, kad je Petar vidio da Isus dolazi k njemu hodeći po vodi, htio je i sam okušati to jedinstveno iskustvo za koje je znao da ne može poći za rukom nijednome smrtniku. Zato se ponudio Isusu da dođe po vodi do njega, umjesto da pričeka da Isus dođe do lađe koja se mučila u valovima. Isus mu je ispunio tu želju i pozvao ga da krene hoditi po vodi, što je Petru u prvi mah i pošlo za rukom. No nakon početnog uspjeha nastupa strah i nesigurnost, a Petar počinje tonuti zapomažući: Gosp...
19. nedjelja kroz godinu (A): Šapat blagog lahora
Homilije u godini A

19. nedjelja kroz godinu (A): Šapat blagog lahora

Čitanja: 1Kr 19, 9a.11-13a; Ps 85, 9ab.10-14; Rim 9, 1-5; Mt 14, 22-33 Neki su ljudi stvarno veliki, obilježavaju ne samo povijest svoga vremena, nego na neki način povijest cijelog svijeta. Epohalno je to što je učinio Kolumbo, kada je otkrio Ameriku, Gutenberg, koji je napravio prvi tiskarski stroj. Veličanstveno je, nadalje, to što su u svoje vrijeme Schuman i Adenauer zamislili Europu bez ratova, što je temelj današnje Europske unije (u što god da se ona u međuvremenu pretvorila). Tako je u Starom zavjetu osobito velik prorok Ilija. On je onaj koji je ognjenim kolima uznesen na nebo, on je onaj za kojega i danas pobožni Židovi ostavljaju mjesto za stolom svaki put kada slave Pashu, on je jedini starozavjetni lik koji se časti kao svetac u katoličkom kalendaru (20. srpnja). Kad j...
19. nedjelja kroz godinu (A): Za sunarodnjake svoje
Homilije u godini A

19. nedjelja kroz godinu (A): Za sunarodnjake svoje

Čitanja: 1Kr 19, 9a.11-13a; Ps 85, 9ab.10-14; Rim 9, 1-5; Mt 14, 22-33 Godinama su se trudili da nam bude neugodno reći da govorimo hrvatski, a u zatvor se išlo zbog nevinih rodoljubnih pjesama kao što je „Vila Velebita“. Bilo je gotovo nepristojno, pa i opasno isticati da smo Hrvati. Svako domoljublje smatralo se šovinizmom. Išlo se obrnutom logikom i zamjenom teza: ako bi netko rekao da voli svoj narod, odmah bi mu prikrpali da mrzi one druge, da je nacionalist i šovinist. A evo nam nevjerojatnog primjera domoljublja kod svetoga Pavla. Pavao je od svih apostola (listom su bili Židovi) bio najotvoreniji – išao je među pogane (tj. nežidove) i njima naviještao evanđelje. Štoviše, ustajao je u obranu tih istih kršćana iz poganstva kada su ih u Galaciji (Mala Azija) neki kršćani iz žid...
Je li Gospodin utvara? – razmišljanje uz 19. nedjelju kroz godinu (A)
Homilije u godini A

Je li Gospodin utvara? – razmišljanje uz 19. nedjelju kroz godinu (A)

U današnjem Evanđelju (Mt 14, 22-33) čuli smo događaj koji nam opisa sv. Matej evanđelist, a govori o tome kako se Isus za vrijeme jedne noćne oluje, koja je apostole zatekla na lađi dok su se prebacivali preko Genezaretskoga jezera, približio svojim učenicima hodeći po vodi. Ne uspijevajući odmah prepoznati da je to bio njihov Učitelj, učenici su se dodatno prestrašili. A u pokušaju da protumače što se to događa i o čemu je zapravo riječ, njihov zaključak je bio da se radi o utvari: A učenici ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: ‘Utvara!’ I od straha kriknuše. Tako su zahvaćeni strahom, a u nemogućnosti da u mraku ispravno utvrde o čemu je riječ, iznijeli pretpostavku koja im se učinila najispravnijom. Jer im nije bilo vjerojatno da bi čovjek mogao hoditi po vodi, a...
19. nedjelja kroz godinu (A) – homilija
Homilije u godini A

19. nedjelja kroz godinu (A) – homilija

Uvod i pokajnički čin Koliko god mi bili umni i učeni, toliko je toga u svijetu i u svemiru neotkriveno i za našega vijeka nećemo otkriti. A kada je u pitanju ljudsko srce: tko će to istražiti. Zato se u Knjizi mudrosti veli: Mi jedva nagađamo što je na zemlji i s mukom spoznajemo i ono što je u našim rukama: a što je na nebu, tko će istražiti? (Mudr 19,16). O tajanstvenosti i nerazumljivosti ljudske povijesti progovara nam danas sveti Pavao. Mi vjernici ne težimo prvenstveno za tim da povećamo svoje znanje i spoznanje. Mi želimo napredovati u dobroti i vjernosti Bogu. Upravo zbog toga zamolit ćemo Gospodina da nam oprosti naše grijehe i propuste, pa da tako možemo dostojno proslaviti ova sveta otajstva. Gospodine, ti si prije svega, ti si Gospodar svega. Gospodine, s...
19. nedjelja kroz godinu (A) – nacrt za homiliju
Homilije u godini A

19. nedjelja kroz godinu (A) – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Nije nužno velik onaj tko se velikim čini. Naprotiv, prava veličina i nema potrebe da se nameće i iskazuje. Onaj tko je stvarno uman i mudar, nema potrebe svakome to na ulici dokazivati. Onaj tko čini velika dobra djela, ako ih čini od srca, nema potreba rastrubiti to po cijelome svijetu. Tako i Bog. Javlja se Iliji u šapatu laganog i blagog lahora (1Kr 19, 9a.11-13a). Danas sam Gospodin prilazi sa svom blagošću i dobrotom. Zamolimo da i nas obuzme njegova dobrota i njegov Sveti Duh. Gospodine, Ti si se ukazao proroku Iliji kao šapat laganog i blagog lahora. Gospodine, smiluj se Kriste, ti si krotka i ponizna srca. Kriste, smiluj se! Gospodine, ti i nas pozivaš da budemo krotka srca i blagi jedni prema drugima. Gospodine, smiluj se! ...
19. nedjelja kroz godinu (A)
Homilije u godini A

19. nedjelja kroz godinu (A)

1Kr 19, 9a.11-13a Prorok Ilija, otac biblijskog proroštva, u Prvoj Knjizi o Kraljevima predstavljen je kao drugi utemeljitelj jahvističke vjere iza Mojsija. Za razliku od Samuela, koji je uvodio novi politički sustav i rješavao pojedinačne probleme, Ilija je trebao spasiti Izraelov identitet da ne dođe do potpunog otpada od Gospodina. Dakle, sve ono što je Izrael postao nakon izlaska iz Egipta došlo je u pitanje. Nakon čudesne žrtve na Karmelu i svršetka suše (18,20-46) mora poput Mojsija u izgnanstvo: bježeći pred kraljicom Izebelom i dospijeva na Horeb na kojem je i Mojsije susreo Boga i primio deset zapovijedi. Božje pojavljivanje na Horebu ovoga puta je drugačije – Ilija pred sobom ima drugačijeg Boga. Ide mu u susret, liječi njegovo malodušje, strah i umor pred velikim izazovi...
Crkva u pogibelji – razmišljanje uz 19. nedjelju kroz godinu (A)
Homilije u godini A

Crkva u pogibelji – razmišljanje uz 19. nedjelju kroz godinu (A)

U današnjem evanđeoskom odlomku (Mt 14, 22-33) sveti nam Matej detaljno opisuje što se dogodilo nakon što je Isus umnožio kruh i nahranio mnoštvo. Naime, Isus je prisilio učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko, dok je on ostao na kopnu otpustiti mnoštvo, nakon čega se povukao u molitvu kako je inače običavao. Razumljivo je zašto su se učenici i opirali takvom njegovu planu, jer je bio protivan vjetar, a po noći nije bilo lako boriti se s valovima koji su šibali lađu. Oni kao ribari vidjeli su što ih čeka, ali on ih je svejedno prisilio da uđu u lađu i zapute se kamo im je rekao. Iz svega bi se dalo zaključiti da je njih isus svjesno izložio takvim pogibeljnim nedaćama, koje su mogle završiti tragično, a u najmanju ruku su ih dobro namučile. Svjesno ih gurajući u poteškoće, to je...
Meditacija uz 19. nedjelju kroz godinu (A)
Homilije u godini A

Meditacija uz 19. nedjelju kroz godinu (A)

Šapat laganog i blagog lahora Kako li gorka znadu biti naša ljudska razočaranja. Evo. Roditelj je u svoje dijete uložio toliko vremena, toliko snage, toliko srca, toliko poleta. I onda se dogodi da učenici, odnosno djeca to uopće ne cijene, nego žive neki svoj život. Turobno je i veoma tjeskobno stanje kad se čovjeku učini da toliki njegovi napori, da, i čitav njegov život kao da su prošli utaman. To se upravo dogodilo proroku Iliji (1Kr 19, 9a.11-13a). Naime, prorok nam je Ilija osobito drago nadahnuće. U našem je kalendaru on jedini starozavjetni lik kojega častimo kao svetog. Za naše pojmove je doista strahovit. Revnovao je za Jahvu Gospoda, što znači da je cijelog sebe, sve svoje sposobnosti, sav svoj život uložio u obranu pravog bogoštovlja. Da bi narod potaknuo na obraćenje, d...