Oznaka: 2. nedjelja kroz godinu (B)

2. nedjelja kroz godinu (B) – homilija
Homilije u godini B

2. nedjelja kroz godinu (B) – homilija

Čitanja: 1Sam 3, 3b-10.19; Ps 40, 2.4ab.7-10; 1Kor 6, 13c-15a.17-20; Iv 1, 35-42 Ivan Krstitelj bio je karizmatska osoba, pravi Božji čovjek, posljednji prorok Staroga zavjeta i najavitelj Novoga. Pokornik, isposnik, snažnoga glasa. Bio je strog, ispunjen Božjim Duhom. Pozivao je na obraćenje. Za razliku od mnogih starozavjetnih proroka, kojima su se njihovi suvremenici opirali, Ivana su gotovo svi smatrali prorokom. Tako u Markovu evanđelju čitamo: „Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.“ Grnuli su k njemu puni povjerenja i poštovanja. Da je samo jednu riječ rekao, isklicali bi ga za Mesiju… Evo Jaganjca Božjega A evo, i prije nego što je susreo Isusa, Ivan govori Židovima: „Među vama stoji ko...
2. nedjelja kroz godinu (B): Ne tijelo bludnosti
Homilije u godini B

2. nedjelja kroz godinu (B): Ne tijelo bludnosti

Čitanja: 1Sam 3, 3b-10.19; Ps 40, 2.4ab.7-10; 1Kor 6, 13c-15a.17-20; Iv 1, 35-42 Naše je društvo kojiput stvarno licemjerno. Na primjer, zaklinjemo se u zaštitu djece. A djecu itekako prepuštamo reklamama koje nude nezdravu hranu i piće, a da o pristupu neprimjerenim sadržajima da i ne govorimo. Pa se onda duhovni ljudi hvataju za glavu govoreći da je ovo Sodoma i Gomora i da prije toga nije bilo, da se prije znalo što je moral i etika. Međutim, ljudi koji malo bolje poznaju povijest reći će da to nema ništa novog. Sve je već viđeno. Moglo bi se štoviše reći da su stari Rimljani „izmislili“ razvrat. Sve seksualne „slobode“ bile su prisutne u ondašnjem Rimu prije dvije tisuće godina. U ono je vrijeme, primjerice, bilo normalno da čovjek – javno – uz zakonitu ženu ima i suložnice te da r...
Dati se u potragu za Isusom – razmišljanje uz 2. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Dati se u potragu za Isusom – razmišljanje uz 2. nedjelju kroz godinu (B)

Čitanja: 1Sam 3, 3b-10.19; Ps 40, 2.4ab.7-10; 1Kor 6, 13c-15a.17-20; Iv 1, 35-42 Sveti Ivan Evanđelist u današnjem odlomku opisao nam je događaj koji se zbio dan nakon Isusova krštenja na Jordanu. Kad je Krstitelj vidio Isusa gdje ponovno prolazi na mjestu gdje je on krstio, dvojici svojih učenika je, pokazujući na Isusa, rekao: “Evo Jaganjca Božjega.” Nakon toga, privučeni Isusovim likom, a potaknuti Krstiteljevim riječima, pošli su za Isusom. Kad je Isus primijetio da ga slijede, okrenuo se i upitao ih: “Što tražite?” Ove izravne Isusove riječi od njih su tražile odgovor, izjašnjavanje i pojašnjenje. No, s druge pak strane, osjetili su da su u njemu našili što su tražili, te ne samo da nisu odustali, već su izravno i izričito zatražili da pođu s njim i da neko vrijeme proborave u nje...
Isus na zemaljskim putovima – razmišljanje uz 2. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Isus na zemaljskim putovima – razmišljanje uz 2. nedjelju kroz godinu (B)

Nakon krštenja na Jordanu, premda ga je Ivan Krstitelj označio kao onoga koji je jači od njega i koji će krstiti Duhom Svetim, Isus ipak nikakvim posebnim znacima ni djelima nije počeo privlačiti pozornost. Barem ne na način na koji su to ljudi eventualno mogli očekivati od budućega Mesije. Njegova snaga nije bila poput ljudske i zemaljske, kao što ni njegovo krštenje nije bilo u izvanjskom smislu ništa posebnije od Ivanova. On je došao među ljude svjedočiti cjelinom svoga života u ljudskom obličju, a ne praviti priredbe kojima bi se svijet divio, a on privlačio pozornost. On u svoj poniznosti nastavlja svoj svakodnevni život i svoje svagdanje aktivnosti, no ipak ne može ostati neopažen pozornom oku koje traži i prepoznaje očitovanje Božje prisutnosti u svijetu. Zato ga, unatoč sve...
2. nedjelja kroz godinu (B) – homilija
Homilije u godini B

2. nedjelja kroz godinu (B) – homilija

Uvod i pokajnički čin Zašto se trebamo čuvati grijeha? Da Bogu ugodimo? Svakako. Međutim, kad nas poziva da ne griješimo Gospodin nam, zapravo, govori: tvojem dobru te učim (Iz 48,17). Na početku ove svete mise želimo priznati Gospodinu da nas naši grijesi sputavaju da budemo više ljudi i više kršćani. Pokajmo se za svoje grijehe, otvorimo se Božjoj milosti, da bi za nas ova sveta otajstva bila plodonosna. Gospodine, Ti si nas stvorio kao prvinu svojih stvorova. Gospodine, smiluj se! Kriste, svojom smrću uništio si naše grijehe. Kriste, smiluj se! Gospodine, Ti nas pozivaš da svemu stvorenju gospodarimo, a samo Tebi služimo. Gospodine, smiluj se! Nacrt za homiliju Neobična smo stvorenja, mi ljudi. Uglavnom znamo što nam je činiti. Evo, učenik dobro zna da bi trebao na v...
2. nedjelja kroz godinu (B) – nacrt za homiliju
Homilije u godini B

2. nedjelja kroz godinu (B) – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Gospodin nas je okupio oko svojega stola, Gospodin je svakoga od nas imenom zazvao i doveo do ovog mjesta i do ovoga trenutka. Zato mi i jesmo Crkva, jer Crkva doslovno znači ek-klesia, to jest zajednica koju Bog saziva. Htjeli bismo, naravno, ne biti samo ovdje tjelesno nazočni, nego također srcem i dušom odgovoriti na njegov poziv, da budemo sveti i bez mane pred njim. Gospodine, ti si u davna vremena pozivao proroke u svoju službu da riječ tvoju naviještaju. Gospodine, smiluj se! Kriste, ti si pozvao apostole da tvoju riječ naviještaju i tvoja otajstva slave. Kriste, smiluj se! Gospodine, ti svakoga od nas imenom pozivaš u svoju službu. Gospodine, smiluj se! Nacrt za homiliju Stariji ljudi i bolesnici često pate od nesanice...
Meditacija uz 2. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz 2. nedjelju kroz godinu (B)

DOĐITE I VIDJET ĆETE Ima susreta koji nam za cijeli život ostaju urezani u sjećanje. Veliki, silni Ivan Krstitelj, lav koji riče u pustinji, upire prstom u Isusa i veli: „Evo Jaganjca Božjeg!“ Dva Ivanova učenika su ponešto zbunjena. Njihov učitelj pokazuje na nekoga koji je još veći od njega, kojemu on, Ivan, nije dostojan odriješiti remenje na obući (Iv 1,27), što je bio posao sluge. Kako li je samo velik taj čovjek kad se i Ivan pred njim osjeća malen! I ta dva učenika nenametljivo, na određenom rastojanju, pođoše za Isusom. Promatrali su ga. Po čemu bi taj čovjek bio toliko poseban? Pokušavaju razaznati smisao njegovih kretnji i dubinu njegova pogleda. Što bi zapravo moglo značiti „Jaganjac Božji?“ Dok su im se tako misli rojile po glavi, Isus se osvrnu i upita ih što tr...
Druga nedjelja kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Druga nedjelja kroz godinu (B)

RAZMIŠLJANJA UZ SVETOPISAMSKA ČITANJA 1 Sam 3,3b-10.19 Samuel, služeći ostarjelom i obnevidjelom svećeniku Eliju, čuva Kovčeg Gospodnji. Iako onemoćao, Eli iz opisa razaznaje da Samuela zove sâm Gospodin. Samuel je još uvijek na počecima hoda s Bogom. Ne uspijeva razaznati o čemu se radi – da mu se obraća Gospodin! On je sada neznatan dječačić u službi starog sistema bogoštovlja i vođenja naroda. No, upravo na njega računa Gospodin i s njim će započeti preokret. Prestat će vrijeme kada je Gospodin izrijetka govorio ljudima. Uz to, Samuel će proglasiti sud nad Elijevim domom jer njegovi članovi nisu hodili putem Gospodnjim a on ih više nije mogao kontrolirati. Samuel će kasnije postati protagonist je prelaska sa plemenskog društvenog sustava na monarhijski, kojeg j...
Dopustiti Isusu da nas privuče – razmišljanje uz 2. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Dopustiti Isusu da nas privuče – razmišljanje uz 2. nedjelju kroz godinu (B)

Današnji evanđeoski odlomak svjedoči o događaju koji se dogodio dan nakon Gospodinova krštenja u judejskom kraju gdje je Ivan Krstitelj krštavao narod pripremajući ga za dolazak Mesijin. Događaj nam je opisao očevidac Ivan Evanđelist, jedan od dvojice učenika Ivana Krstitelja koji se zatekao na tom mjestu zajedno s Andrijom iz Betsaide, bratom Šimuna Petra. Dok su oni tako stajali, Ivan Krstitelj je spazio Isusa da onuda prolazi, te je kratko, ali snažno posvjedočio: Evo Jaganjca Božjega! Na te njegove svjedočke riječi Ivan i Andrija su pošli za Isusom, kako nam stoji u evanđeoskom tekstu. Upitati nam se, stoga, kako je Ivan Krstitelj uopće došao do spomenute izjave i ostavio svjedočanstvo svojim učenicima kao neku vrstu ispovijesti. Krstitelj je bio istinski bogotražitelj, ali ne...