Oznaka: 2. nedjelja po Božiću – homilija

2. nedjelja po Božiću – nacrt za homiliju
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

2. nedjelja po Božiću – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Ljudi su oduvijek žudili za znanjem i mudrošću. Današnja nam Božja riječ predstavlja Sina Božjega kao onu Božju mudrost koja je od početka u Bogu i s Bogom. I evo, ta vječna Božja riječ, vječna Božja Mudrost predstavlja se kao ona koja je uzela našu ljudsku narav i obasjala nas svojom božanskom svjetlošću. Tako smo mi ljudi obdareni najvećim darom, samim sinom Božjim i to je ono što radosno slavimo na poseban način u ovom božićnom vremenu. A da bismo bili dostojni ovih otajstava, zazvat ćemo na nas Božju mudrost i svjetlost božanskog milosrđa. Gospodine, ti si odredio da tvoja vječna Mudrost bude nazočna kada si stvarao svijet. Gospodine, smiluj se! Kriste, ti si vječna Mudrost Očeva, ti si utjelovljena Božja riječ, ti si Svjetlost koja prosvj...
Krist počelo čovječnosti – razmišljanje uz 2. nedjelju po Božiću
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Krist počelo čovječnosti – razmišljanje uz 2. nedjelju po Božiću

Prolog Ivanova Evanđelja već gotovo dvije tisuće godina neiscrpno je vrelo nadahnuća i poruke vjernicima, jer izlaže otajstvo dvostrukog rođenja Božjega Sina, to jest Božjeg Logosa – Riječi. Sveti Ivan nam vrlo uzvišenim riječima, na koje nismo navikli niti ih čujemo često u redovitom govoru, govori o tom Božjem otajstvu, to jest o Božjoj Riječi koja bijaše u početku u Boga i koja ujedno bijaše Bog. Nosiva riječ ovog teksta koju sveti Evanđelist koristi kako bi govorio o Sinu Božjemu jest počelo, početak. Sin Božji je onaj koji je u početku svega i koje je počelo svega, to jest koje je prije svega kao vječni Božji Sin u Bogu. A sveti nam Ivan ne želi govoriti samo o kronološkom počelu svega, premda je on i kronološki prije svega, nego je on uzrok i stvoritelj svega što postade, j...
2. nedjelja po Božiću
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

2. nedjelja po Božiću

Sir 24,1-4.8-12 Ovaj himan, središte i vrhunac Knjige Sirahove, izgovara sama Mudrost u jeruzalemskom hramu tijekom liturgijskog skupa. Okupljenom narodu ona se obraća u liku žene i obznanjuje im svoje božansko podrijetlo, veličinu i kraljevsko dostojanstvo. U najužoj je vezi s Bogom, od Njega izlazi i s Njime je stvarala svijet. Dominira cijelim kozmosom i vlada svim narodima. Štoviše, prebiva u Bogu i pred Njegovim nebeskim skupom uživa čast. Iako ovako uzvišena, istovremeno je prisutna i u Božjem Izabranom narodu. Nju, koja krasi Njegov nebeski dvor, Gospodin ne uskraćuje svojima! Od iskona Bog joj je namijenio povlašteno prebivalište u Izraelu – na Sionu. Tekst doslovno govori o šatoru (grč. skene) a evanđelist Ivan će za Riječ (grč. logos; po Pavlu Božju Mudrost) ti...
Meditacija uz 2. nedjelju po Božiću
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Meditacija uz 2. nedjelju po Božiću

Njome nas zamilova u Ljubljenome Možda ćemo jednoga dana razumjeti baš sve što se događa u stanicama živih bića, možda će ljudi jednoga dana dospjeti i do ruba svemira, možda će jednoga dana razumjeti i najdublje tajne života, ali, očigledno, ima stvari koje na ovoj zemlji nikada nećemo shvatiti. Tako, npr. kako bi čovjek svojim umom mogao proniknuti dubine vlastitoga duha, kako bismo mogli proniknuti u tajne ljubavi? Što je to da čovjek čovjeka voli, što je to da muž i žena doista postaju „jedno tijelo“, što to čovjeka pokreće da vlastiti „život dade za svoje prijatelje“? Doista što je to ljubav? Tko bi mogao na to dati odgovor? Rekao bi Augustin: „Ako me ne pitaš, znam; ako me pitaš, ne znam.“ A kako tek razumjeti Božju ljubav? Evo što kaže Pismo: „(U Kristu) nas Bog iz...
Oživjeti po Božjem rođenju – razmišljanje uz 2. nedjelju po Božiću
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Oživjeti po Božjem rođenju – razmišljanje uz 2. nedjelju po Božiću

Rođenje Božjeg Sina u povijesti značilo je veliku, po prorocima dugo najavljivanu, prekretnicu u povijesti ljudskoga roda. Prekretnica se dogodila time što je sam Bog odlučio do kraja izvesti svoj naum spasenja. O tome će sveti Ivan u današnjem evanđeoskom tekstu reći: I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju imam kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine. I ta Riječ – Mudrost koja se nastanila u Jakovu, to jest u židovskom narodu, bila je stvoritelj svijeta. Svemu što postade u njoj bijaše život i taj život je bio ljudima svjetlo. Isusovim rođenjem dogodilo se neviđeno čudo, dogodila su se tolika proturječja nama ljudima teško shvatljiva osim u svjetlu Božje ljubavi prema čovjeku. Doista, po nijemom Betlehemskom Djetetu Bog je na n...
2. nedjelja po Božiću
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

2. nedjelja po Božiću

RAZMIŠLJANJA UZ SVETOPISAMSKA ČITANJA Sir 24,1-2.8-12 Kao i u klasičnim mudrosnim knjigama Staroga zavjeta, tako i u Sirahovoj knjizi na scenu stupa uosobljena Mudrost Božja. Dok je Knjiga Postanka opisivala kako prije Stvaranja zemlja bijaše pusta i prazna, ovdje je prije prve Božje riječi u krupnom planu Mudrost koja se proslavlja usred nebeskog zbora. Njezine riječi odjekuju podjednako na nebeskoj i zemaljskoj razini. Osim što doživljava nebesku proslavu, Mudrost obuhvaća svu širinu zemaljskih prostora. Iako u svojoj vlasti drži sva prostranstva, ipak u njima nije našla svoj počinak. Gdje može svoj stan pronaći ona koju Stari zavjet odlikuje gotovo svim obilježjima tipičnim za samog Stvoritelja? Gospodin je odlučuje nastaniti u Izabranom narodu. To se dogodilo i d...
Meditacija uz 2. nedjelju po Božiću
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Meditacija uz 2. nedjelju po Božiću

OD PUNINE NJEGOVE „Od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost." Doista svetome Ivanu uspijeva u jednoj rečenici sažeći gotovo cjelokupno otajstvo našega spasenja. Zaustavimo se nad ovom rečenicom i dopustimo da nas hrani. Pođimo redom: Od punine njegove. Hrvatski jezik za Boga kaže upravo to: da je Bog, to jest bogat, samo Bogatstvo, izvor svega. On je Stvoritelj. Sve što čovjek poznaje i što bi na ovome svijetu mogao poželjeti, od Boga je. No, Pismo nas upozorava da je ono što mi možemo iskusiti svojim osjetilima i do čega možemo doprijeti svojim razumom, tek jedan maleni dio onoga što od Boga proizlazi. Naime, u stvorenom svijetu vidimo njegovu neizmjernu mudrost. Prirodne se znanosti i bave time da proučavaju stvoreni svijet. i što više otkrivaju, to više u...
Druga nedjelja po Božiću
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Druga nedjelja po Božiću

Sir 24,1-2.8-12 Ovaj himan Mudrosti Božjoj predstavlja središnji tekst i vrhunac Knjige Sirahove. Izgovara ga sama Mudrost u jeruzalemskom hramu tijekom liturgijskog skupa. Okupljenom narodu ona se obraća poput žene i obznanjuje im svoje božansko podrijetlo, veličinu i kraljevsko dostojanstvo. U najužoj je vezi s Bogom, od Njega izlazi i s Njime je stvarala svijet. Dominira cijelim kozmosom i vlada svim narodima. Štoviše, ona prebiva u Bogu i pred Njegovim nebeskim skupom uživa čast. Iako ovako uzvišena, istovremeno je prisutna i u Božjem Izabranom narodu. Gospodin je ne uskraćuje svojima! Od iskona Bog joj je namijenio povlašteno prebivalište u Izraelu – na Sionu. Tekst doslovno govori o šatoru (grč. skene) a evanđelist Ivan će za Riječ (grč. logos; po Pavlu Božju Mudrost) tijelom posta...
Otajstvo milosrđa – razmišljanje uz 2. nedjelju po Božiću
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Otajstvo milosrđa – razmišljanje uz 2. nedjelju po Božiću

Dolazak Sina Božjega među nas ljude bio je veliko otajstvo spasenja, što je sveti Ivan Evanđelist nastojao izraziti biranim riječima u Prologu svoga Evanđelja govoreći o Božjoj vječnoj Riječi koja kao svjetlo i kao život dolazi među ljude. A Ivanove duboke riječi ostale su i ostaju izazov svima koji žele razumjeti otajstvo Božjeg dolaska među ljude, pa onda i nama kojima je također cilj slavljenjem božićnog otajstva primiti jasniju spoznaju i uspostaviti čvršće zajedništvo s Bogom koji nas je pohodio. Tako i sveti Augustin, tumačeći riječi Ivanova Prologa koje smo danas čuli, meditira o otajstvu Božjeg dolaska među ljude. Vjerno slijedeći misao svetog Ivana Augustin najprije razlaže otajstvo vječnog rođenja Božje Riječi od Oca ističući njezinu stvarateljsku moć i stvarno božanstvo. Ali nij...
Meditacija uz 2. nedjelju po Božiću
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Meditacija uz 2. nedjelju po Božiću

SVAKIM BLAGOSLOVOM U KRISTU Za njegov peti rođendan ponosni je otac poveo svoga sina u prodavaonicu igračaka da sam izabere igračku. Dječak se baš nije mogao odlučiti. Kako je otac navaljivao da kaže što bi htio, mali na koncu izbaci: „Želim ovu trgovinu!“ Pametno, nego što! Ako dobije prodavaonicu s igračkama, onda je dobio i sve ono što se u njoj nalazi. Tako nekako u ovom božićnom vremenu govori i današnja Poslanica Efežanima. Kaže da nas je Bog blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Koji je smisao ovoga himna i ovih tvrdnji? (Bog) nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima. Na što se to odnosi? Sveti tekst tumači kako to znači da nas je Bog, još prije negoli je svijeta i nas bilo, odlučio učiniti nas svetima, sebi sličnima, da budemo dio njegove obi...