»Ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.« (Iv 17,3)
Shadow

Oznaka: 2. razred

Ususret drugome

Ususret drugome

Vjeronauk - srednja škola
Prijateljstvo i ljubav su vrlo važni u životu svakog čovjeka. Oni čovjeka uče primjenjivati Dvije zapovijedi ljubavi - ljubavi prema Bogu i čovjeku. I prijateljstvo i ljubav se mogu gledati na više razina, pa tako kod prijateljstva možemo praviti klasifikaciju na poznanike, kolege i one prijatelje s kojima nas povezuju dublje spone, a kod ljubavi na tjelsnu, emocionalnu i duhovnu ljubav. Nijedan od tih vidova nije zanemariv, pa se tako nekad i veze s poznanicima i(li) kolegama mogu pokazati vrlo dubokim i nadahnjujućim, jednako kao što tjelesna ljubav ne mora biti tek izraz požude i negativnih strasti, nego naprotiv znak istinskog samodarivanja između muža i žene, kao i od Boga divno određen način stvaranja obitelji. Načelno su ipak duboka prijateljstva i duhovna ljubav ono što spada ...
Moć Isusove slobode

Moć Isusove slobode

Vjeronauk - srednja škola
Za svoga zemaljskoga života Isus je pokazao na razne načine u čemu bi se sastojala savršenost njegove slobode. Kao Bog i Čovjek, onaj koji nam je u svemu jednak, osim u grijehu, pokazao nam je da je moralna sloboda - ona koja stremi uvijek i u svemu činiti dobro iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu - vrhunac svakog oblika slobode. Na tu smo slobodu pozvani i mi, slijedeći sve što je naš Otkupitelj činio i govorio.  Kristova se sloboda, između ostaloga, očitovala u onom događaju kada ga je Sotona iskušavao, ali On nije podlegao nikakvim njegovim zavodljivostima, nego je čvrsto ostao vjeran Božjoj volji, sve do smrti na križu. Nadalje, njegova se sloboda vidi i u njegovim slobodnim nastupima, u kojima se nije bojao nikakvih političkih i vjerskih struktura koje su mu radile o glavi i koje s...
Sloboda i odgovornost

Sloboda i odgovornost

Vjeronauk - srednja škola
Bog je svakom čovjeku darovao slobodnu volju, ali ponekad se čini da su životne situacije toliko zamršene, do mjere kao da čovjek ne može raspolagati svojom slobodom kako hoće. S druge strane, može se primijetiti i druga krajnost, a koja je uočljiva ponajviše u zloupotrebi slobode i zanemarivanju drugih. Stoga smo pozvani primiti svoju slobodu kao dar od Boga, u punoj odgovornosti, pazeći pri tome da nikad ne štetimo drugome. Sloboda se može promatrati pod različitim vidovima, npr. u fizičkom smislu, a predstavlja mogućnost ili nemogućnost kretanja. Tako primjerice nisu slobodni oni koji su robovi ili u ropskom stanju, zatvorenici, kaznenici, zarobljenici, logoraši, oni koji su zatvoreni u neke institucije ili su pak žrtve nasilništva u svojim ili tuđim obiteljima.  U psihičkom smisl...
Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti

Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti

Vjeronauk - srednja škola
Vrijeme puberteta i adolescencije je fizički i emocionalno burno razdoblje koje sa sobom nosi i puno toga pozitivnoga i puno toga negativnoga. Dobro je poznavati što sve može utjecati na oblikovanje stavova i u tom smislu nastojati pridonijeti izgradnji mladoga čovjeka. Sve se to odnosi kako na općeljudski razvoj, tako još više na duhovni i religiozni, koji se također preispituje i treba pronaći čvrsti oslonac. Uz temu “Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti”, kao dijelu gradiva namijenjenog za nastavu Katoličkog vjeronauka u 2. razredu srednje škole, donosimo nekoliko priloga: Prilozi 1 Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti – prezentacija 2 Sažetak i radni zadaci 3 Myers Briggs test o 16 tipova osobnosti – online test ...
Vjeronaučna radna bilježnica za 2. razred srednje škole

Vjeronaučna radna bilježnica za 2. razred srednje škole

Vjeronaučne radne bilježnice
Ova vjeronaučna radna bilježnica, kojoj se može pristupiti klikom na gornju sliku ili na ovu poveznicu, neslužbenog je karaktera, a svrha joj je pomoć oko provedbe vjeronaučne nastave u 2. godištu srednje škole. Podijeljena je na četiri tematske cjeline, koje slijede vrijedeći plan i program. Svaka tema unutar cjelina predstavlja nastavnu jedinicu, a sastoji se od kratkih sažetaka koji donose najznačajnije naglaske teme, te od različitih radnih zadataka.  Vjeronaučna bilježnica ima svoj komparativni digitalni priručnik pod nazivom „Od Boga odabrani“, unutar kojega se za svaku temu nudi sadržajno proširenje, kao i niz drugih sadržaja koji mogu poslužiti u oblikovanju nastave (prezentacije, radni listovi, online kvizovi, video-prilozi, ankete, svetopisamski tekstovi, priče, pjesme, živo...
Od Boga odabrani – digitalni priručnik za Katolički vjeronauk u 2. razredu srednje škole

Od Boga odabrani – digitalni priručnik za Katolički vjeronauk u 2. razredu srednje škole

Vjeronaučni digitalni priručnici
Klikom na gornju sliku ili na ovu poveznicu otvara se digitalni neslužbeni priručnik za drugo godište srednje škole Od Boga odabrani. Njegov sadržaj slijedi aktualni Plan i program Katoličkoga vjeronauka, a podijeljen je na četiri dijela, prema četiri nastavne cjeline. Svaki naslov unutar cjelina predstavlja nastavnu jedinicu, a one su sastavljene od dva temeljna dijela: sažetaka i digitalnih materijala. Sažetci služe za okvirno snalaženje unutar teme, dok ponuđeni digitalni materijali obuhvaćaju tekstualno proširenje sadržaja, prezentacije, radne listove za ispis, radne materijale za online rješavanje, video-priloge, svetopisamske i druge tekstove, itd. Priručnik je otvorenog tipa, što znači da će se sadržaji s poveznica, radi poboljšanja, često mijenjati i nadopunjavati. On ima i s...