Srijeda, 8 prosinca

Oznaka: 23. nedjelja kroz godinu (B)

23. nedjelja kroz godinu (B): Dobro je sve učinio
Homilije u godini B

23. nedjelja kroz godinu (B): Dobro je sve učinio

Čitanja: Iz 35,4-7a; Ps 146,6c-10; Jak 2,1-5; Mk 7,31-37 Jedna od osnovnih oznaka Kristova djelovanja bila je ta da je on stvarno činio dobro. Čak i oni koji Isusu nisu bili skloni, nakon što je on izliječio gluhog mucavca, priznali su, veli evanđelist Marko: „Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti!“ Neki bi mogli reći da je Isus ta čuda činio samo zato da potvrdi svoj nauk. Ne smo zato. Na više mjesta spominju evanđelisti kako se Isus sažalio nad nevoljom ili bolešću ljudi koje je susretao i onda im pomogao. Činiti dobro. To je najjednostavniji i najsigurniji put. Nikada nećemo pogriješiti budemo li dobro činili. Kojiput će ljudi biti nezahvalni. Kojiput možda od toga neće biti koristi. Kojiput će se zlonamjerno tumačiti ono što smo činili. Međutim, treba dobro čini...
Biti otvoreni za Boga i čovjeka – razmišljanje uz 23. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Biti otvoreni za Boga i čovjeka – razmišljanje uz 23. nedjelju kroz godinu (B)

Čitanja: Iz 35,4-7a; Ps 146,6c-10; Jak 2,1-5; Mk 7,31-37 Današnji evanđeoski odlomak iz pera svetoga Marka opisuje jedno od Isusovih čuda. Riječ je o ozdravljenju gluhoga mucavca kojega su donijeli pred Isusa da položi na nj ruke. Isus je ovoga čovjeka ozdravio na neobičan način utiskujući svoje prste u njegove uši i dotičući njegov jezik, te upravljajući pogled u nebo i izgovarajući riječ “Effata”, što znači “Otvori se”. No uz ovo vrlo neobično iscjeljenje, u ovom odlomku je i više drugih znakovitih elemenata koji ističu Isusovo mesijansko poslanje i njegovu božansku prisutnost među ljudima. Upravo te njegove riječi i naredba ušima da se otvore, nakon čega se i jezik oslobodio svojih spona, pripomažu da sagledamo dinamiku cijelog događaja pod prizmom otvorenosti ili zatvorenosti prema...
Otvoriti uši – razmišljanje uz 23. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Otvoriti uši – razmišljanje uz 23. nedjelju kroz godinu (B)

Kad je Bog stvorio čovjeka, dao mu je mogućnost da bude gospodar svega stvorenoga, da se svim služi i svime upravlja. No da bi se mogao služiti i upravljati stvorenim, prije toga morao ga je spoznati i otkriti pravu bit svega što oko njega postoji. A da bi mogao spoznavati sve što postoji, morao je imati i potreban aparat kojim će mu biti omogućeno da to otkriva i da pohranjuje sve podatke u svoju nutrinu. U tu svrhu dana su mu bila osjetila kojima bi mogao osjećati to što se oko njega događa, te potom praviti poveznicu sa svime što se oko njega nalazi. Jedno od bitnih osjetila je i osjetilo sluha kojim čovjek prima i pohranjuje zvukove. No osjetila nakon toga služe da bi se ostvarila komunikacije i na još izravnijoj i osobnijoj razini, nego što je slučaj s prirodom, s onima koji i...
23. nedjelja kroz godinu (B) – homilija
Homilije u godini B

23. nedjelja kroz godinu (B) – homilija

Uvod i pokajnički čin Uvijek među nama ima onih koji vide zlo i nevolju i naviještaju propast. To su oni koje nazivamo dežurni katastrofičari. Naglašavaju snagu zla i ističu našu slabost i nemoć. Mi vjernici, naprotiv, znamo da je Bog iznad svega i da je Božja sila jača od svakoga zla. Zato se ne plašimo niti izvanjskih nevolja niti vlastitih slabosti. Mi se jednostavno trudimo ukloniti grijeh iz naše duše i nastojimo Božjom snagom činiti dobro. I onda, znamo, Bog u nama i po nama djeluje. Zato ćemo se i na početku ove svete mise pokajati za svoje grijehe i zamoliti Gospodina milost da budemo njegovi vjerni suradnici. Gospodine, ti si iznad svega, ti si Gospodar svega, ti si jedini Bog. Gospodine, smiluj se! Kriste, u tebi je sve stvoreno i sve stoji u tebi. Kriste...
23. nedjelja kroz godinu (B) – nacrt za homiliju
Homilije u godini B

23. nedjelja kroz godinu (B) – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Isus nas uči da nam je samo jedan Otac – Bog, a da smo svi mi braća i sestre. Daleko je od Isusova evanđelja svako nadimanje i svako natjecanje po kojem bi jedan čovjek vrijedio više od drugoga. Danas nas Gospodin po apostolu Jakovu ozbiljno opominje da vjeru u Krista Gospodina ne miješamo s pristranošću. Htjeli bismo i ove nedjelje riječ Božju i čuti i prihvatiti. Zato ćemo se pokajati za svoje grijehe i propuste da budemo dostojni i ove Božje riječi i euharistijske gozbe. Gospodine, ti si nas stvorio na svoju sliku, sebi slične. Gospodine, smiluj se! Kriste, ti nas učiš da je samo jedan naš Otac – onaj na nebesima, a da smo svi mi braća i sestre. Kriste, smiluj se! Gospodine, ti nas učiš da trebamo biti osobito pažljivi prema slabima i ne...
23. nedjelja kroz godinu (B)
Homilije u godini B

23. nedjelja kroz godinu (B)

Iz 35,4-7a Prorok Izaija obraća se Izraelovim izgnanicima u Babilonu. Neposredno pred početak odlomka današnjeg prvog čitanja obećava im da ćeuzradovati pustinja, zemlja sasušena, klicati stepa… Time najavljuje predstojeći Božji zahvat u prilog svome narodu. Izraelova nevjernost uzrokuje razna zla i za sobom povlači kazne. No, prorok je uvjeren da kazna – iako će uništiti oholost – ipak neće prouzročiti nestanak cijelog naroda: spasit će se Ostatak; oni koji nisu svoje pouzdanje stavili u idole moći i blagostanja nego u Boga. Posvemašnjost Božjeg zahvata Izaija dočarava sa dva niza antitetičkih motiva. Oni u prvom nizu uzeti su iz prirode: u pustinji provreti će vode, u stepi potoci, žedna zemlja pretvorit će se u izvore… U drugom nizu nakon navedenih poremećaja tjelesnih fu...
Diviti se Isusovim djelima – razmišljanje uz 23. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Diviti se Isusovim djelima – razmišljanje uz 23. nedjelju kroz godinu (B)

Čuli smo evanđeoski tekst u kojemu nam sveti Marko opisuje Isusovo djelovanje u krajevima dekapolskim, s posebnim osvrtom na izlječenje jednog gluhog mucavca. Evanđelist prenosi i osjećaje ljudi koji su nazočili tim događajima koji su se ‘divili preko svake mjere i razglašavali sva djela’ koja je Isus činio za dobrobiti svih onih koji su ga dolazili slušati i zadobiti uslišanje u svojim potrebama.  Divljenje koje su ovi ljudi iskusili doista je poseban osjećaj u duši jer su otkrivali i priznavali da postoji stvarnost koja ih nadilazi svojom veličinom, ljepotom, uzvišenošću. A, osim toga, onoga tko se divi prati ga osjećaj sreće i ispunjenja, jer mu je dano spoznati je, dotaknuti i biti u kontaktu s njom. Diveći se, ljudi u Dekapolu su dopustili da ih ispuni svijest o otajstvu koj...
Upaliti svjetlo kako bismo čuli! – razmišljanje uz 23. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Upaliti svjetlo kako bismo čuli! – razmišljanje uz 23. nedjelju kroz godinu (B)

Nedavno sam imao prigodu upoznati jednog mladića s poteškoćom sluha i govora, slično onome što je mogao imati čovjek opisan u današnjem evanđeoskom odlomku, a kojeg sveti Marko definira gluhim mucavcem. Kod osoba s ovakvim poteškoćama problem nastaje od poteškoće sa sluhom, te osoba, u nemogućnosti da dobro čuje, onda ne može niti artikulirati riječi i izraziti smisao. I osobe poput ovog mog poznanika, koje nisu potpuno gluhonijeme, ulažu dodatni napor kako bi komunicirali s drugima, a to se prvenstveno misli na sposobnost čitanja riječi sa sugovornikovih usana. Zato je on jednom zgodom, kad se s jednim svojim prijateljem zatekao u polumraku zamolio: Molim te, upali svjetlo da te čujem! I kolikogod nama može biti smiješna ova rečenica, u njoj se doista krije mnogo životne istine, k...
Meditacija uz 23. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz 23. nedjelju kroz godinu (B)

Pristranost? Kako lijepo i romantično zvuče neka izvješća iz apostolskih vremena! Eto: apostoli velikom silom čine čudesne znakove, silno ih mnoštvo nasljeduje i po cijenu vlastitog života i mučeništva. Svi su bili sveti, nazivali su se braćom i sestrama, međusobno su se pomagali, nije bilo nikakvih razlika među njima. Kad tako nešto čuje, čovjeku dođe da usklikne: „Ljudi, ima li još uvijek možda negdje takav kraj? Idem odmah tamo!“ A onda, u današnjem drugom čitanju, „hladan tuš“. Evo što govori Jakov: „Vjeru Gospodina našega Isusa Krista slavnoga ne miješajte s pristranošću!“ O čemu se radi? Vjerojatno je na bogoslužnim sastancima došlo do nekih ružnih pojava. Jakov napominje kako se bogatom čovjeku „sa zlatnim prstenjem, u sjajnoj odjeći“ daje počasno mjesto, a siromah...
Dar sluha i govora – razmišljanje uz 23. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Dar sluha i govora – razmišljanje uz 23. nedjelju kroz godinu (B)

Onaj tko nije doživio radikalnu zakinutost ili lišenost dara sluha i govora teško može razumjeti što znači biti gluh i što znači govoriti. Oni koji su imali prigodu, u bolesti uha ili grla, ostati bez sluha ili glasnica, znaju koliko je to neugodno, pa i samo kratkotrajno, te čovjeku kao da nedostaje pola života kad mu zakaže nešto tako značajnoga u organizmu. A kad samo zamislimo kako je osobama koji zbog bolesti provedu cijeli svoj život ili barem dobar njegov život u tišini gluhoće i nijemosti. U svojoj površnosti, dok nam se nešto takvoga ne dogodi, mi ljudi sluh i govor držimo sasvim normalnima, što oni i jesu. Oni su kao sposobnost prirodno urođena čovjeku. No ne bi smjeli biti neka „normalna“ sposobnost u smislu da se naviknemo na njih kao da je to nešto sasvim razumljivo ...