Oznaka: 24. nedjelja kroz godinu (B)

24. nedjelja kroz godinu (B): Neću se smesti
Homilije u godini B

24. nedjelja kroz godinu (B): Neću se smesti

Čitanja: Iz 50,5-9a; Ps 116,1-9; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35 Dobar roditelj zna da ne može – i ne treba! – zaštiti svoje dijete od svakoga zla. Ne može. Međutim, ono oko čega bi se roditelj trebao jako potruditi jest to da svoje dijete nauči susresti se s izazovima, da se nauči boriti. Božja riječ ide još dalje. Ako čovjek zna zašto trpi, onda trpljenje nije nužno muka. Tako čitamo u Knjizi proroka Izaije proročke riječi o budućem Mesiji: „Gospodin Bog uši mi otvori: ne protivih se niti uzmicah. Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu… Gospodin Bog mi pomaže, zato se neću smesti. Zato učinih svoj obraz k'o kremen i znam da se neću postidjeti.“ To se ostvarilo u Isusovom životu. Njega su doslovno i udarali i bičevali i mučili sve do križa. Međutim, za Isusa...
Spojiti nespojivo – razmišljanje uz 24. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Spojiti nespojivo – razmišljanje uz 24. nedjelju kroz godinu (B)

Čitanja: Iz 50,5-9a; Ps 116,1-9; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35 Događaj opisanu današnjem Evanđelju doista je zanimljiv i poseban, jer s jedne strane sveti Petar nadilazi samoga sebe time što dopušta da ga u nadahnućima vodim sam Bog, te ga dovodi do toga da Isusa prepozna kao Krista, to jest Božjeg Pomazanika i Mesiju. Petar ide onkraj mišljenja ljudi, te odvažno iznosi svoje mišljenje o Isusu, čime je učinio pravi pogodak i pokazao se sposobnim misliti samostalno i donositi utemeljene zaključke nadahnute odozgor. Ali taj korak je bio tek prvi korak, istina, neophodan i važan, ali tek početak osobnog shvaćanja Isusa i njegova spasiteljskog poslanja. S druge pak strane Petar se nije potpuno odlijepio od ljudskog mišljenja, jer spoznaju koju je primio nije znao artikulirati u konkretan život, ...
Imati na pameti Božje – razmišljanje uz 24. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Imati na pameti Božje – razmišljanje uz 24. nedjelju kroz godinu (B)

Čuli smo u današnjem evanđeoskom odlomku (Mk 8, 27-35) dobro nam poznati događaj kad je Isus pitao svoje učenike o tome što ljudi kažu tko je on, a onda i što oni kažu o njemu. Kad je došlo na red ovo drugo pitanje, znamo da je Petar uzeo riječ, te je prvi u ime svih odgovorio: Ti si Pomazanik – Krist! Ali osim što se Petar potrudio prvi odgovoriti na to pitanje, on se požurio reagirati na Isusove riječi pouke. No, za razliku od reakcije na pitanje o Isusovu identitetu, u ovom slučaju reagirao je sasvim neprimjereno želeći odvratiti Isusa od najavljene patnje i smrti. Zato se ni Isus nije libio uzvratiti vrlo ozbiljnim i teškim riječima na Petrovo inzistiranje: Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko! Ove Isusove riječi osim što su bile pou...
24. nedjelja kroz godinu (B) – homilija
Homilije u godini B

24. nedjelja kroz godinu (B) – homilija

Uvod i pokajnički čin Isus nas poziva da svoju vjeru pokazujemo svojim životom. Tako ćemo biti njegovi pravi učenici, odnosno, kako on to veli, sol zemlje i svjetlost svijeta. Nažalost, toliko puta naša vjera i naše riječi ne odgovaraju našem životu. Zato ćemo se na početku ove svete mise pokajati za svoje grijehe i propuste, da bismo tako bili dostojni ovih svetih otajstava. Gospodine, za sebe si nas stvorio, sebi slične. Gospodine, smiluj se! Kriste, poučio si nas da se po muci i smrti dolazi do slave uskrsnuća. Kriste, smiluj se! Gospodine, ti nas pozivaš da svojim svakodnevnim životom pokazujemo i ostvarujemo svoju vjeru. Gospodine, smiluj se! Nacrt za homiliju Prijatelj se, naravno, u nevolji poznaje. Kao i političari nakon izbora. Svi ćemo se...
Dati se poučiti – razmišljanje uz 24. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Dati se poučiti – razmišljanje uz 24. nedjelju kroz godinu (B)

Premda nam je vrlo poznat iz Evanđelja događaj o kojem smo danas slušali navještaj, ipak nas nanovo iznenađuje nevjerojatnim obratom i teškim riječima koje je Isus izgovorio Petru. Upravo jer nas uvijek iznova iznenađuje, možemo izvući sadržajniju pouku nakon pozornog razmišljanja o svemu što se dogodilo. Petar je, kako vidimo, reagirao burno, iskreno i, bez daljnjega, dobronamjerno. Ali on je nadasve pokazao da je neupućen u otajstva Božjega života i njegove planove spasenja. I nakon što je ispovjedio da je Isus Pomazanik – Krist, Petar nije znao sve što je trebao znati o Isusu, a u prvi mah se nije dao poučiti. On je imao svoju ideju o tome što je trebao raditi i biti Božji Pomazanik, umjesto da čuje njega samoga što objavljuje o sebi i svome otajstvu. No Petar nije iznimka ni i...
24. nedjelja kroz godinu (B)
Homilije u godini B

24. nedjelja kroz godinu (B)

Iz 50,5-9a Naše prvo čitanje uzeto je iz Izaijine treće Pjesme o Sluzi Gospodnjem i to iz njezine druge i treće strofe. Veličina Sluge, što izranja iz poslanja koje mu je dodijeljeno, svoje temelje ima u stavu slušanja: on je prije svega primatelj riječi Gospodnje. Prema nekim, ovdje je sažeta Izraelova povijest objave u njezinim završnim antropomorfnim kategorijama – Izabrani narod, da bi bio Sluga Gospodnji, mora početi sa slušanjem! Božja riječ jest izvor svega, njome su nebesa i zemlja sazdana. Primati je znači u sebe primati Božju blizinu i svježinu djelovanja. Prosvijetljen i ojačan njome, Sluga kao vjerni učenik u tišini trpi poruge, uvrede i udarce. Njegovo ne opiranje nije znak rezignacije već pouzdanja u ime Gospodnje. Riječ koju prima u njemu se pretvara u akt...
Istraživanje javnog mnijenja – razmišljanje uz 24. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Istraživanje javnog mnijenja – razmišljanje uz 24. nedjelju kroz godinu (B)

Događaj opisan u današnjem Evanđelju neobičan je i plijeni pozornost zbog više svojih detalja. Ponajprije jer Isus ispituje svoje učenike o tome što ljudi govore o njemu i njegovu božanskom djelovanju. A kao drugo, jer je sastavljan od dvije scene vrlo suprotstavljene i proturječne. S jedne strane Isus hvali Petra zbog riječi koje je izgovorio kad ga je priznao Pomazanikom – Mesijom, a s druge strane taj isti Petar je doživio najstroži ukor i vrlo teške riječi koje Gospodin Isus nije nikome izgovorio. Suvremenim sociološkim rječnikom rečeno, rekli bismo da je Isus provodio istraživanje javnog mnijenja o vjerskoj upućenosti svoga naroda koja se ticala uglavnom stava prema njegovu identitetu i glasu koji je uživao među njima. A takva istraživanja javnog mnijenja su uvijek bila popu...