Oznaka: 27. nedjelja kroz godinu (A)

Odgovornost za kraljevstvo Božje – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (A)
Homilije u godini A

Odgovornost za kraljevstvo Božje – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (A)

Čitanja: Iz 5, 1-7: Ps 80, 9.12-16.19-20; Fil 4, 6-9; Mt 21, 33-43 Nije rijedak slučaj u svakodnevnome životu da roditelji svojoj djeci priskrbe mnogo sigurnosti, blagostanja i baštine, a da uopće ne očekuju od njih, niti ih uče, osobnom zalaganju i odgovornosti da to zasluže i da nauče time upravljati. I upravo jer to bude tako, djeca nenavikla raditi i živjeti odgovorno i nesposobna upravljati onim oko čega se nisu trudili, vrlo brzo upropaste sve što su im roditelji priskrbili i stavili u ruke. I to redovito jer su duhovno neizgrađeni i nedorasli izazovima i poteškoćama i ne znaju dobro ni cijeniti trud i odricanje koji stoje iza stečenih dobara. Ovakva životna situacije nam pomaže razumjeti bolje Isusovu prispodobu o vinogradarima iz današnjega Evanđelja, ma koliko se to ne činilo ...
27. nedjelja kroz godinu (A): Kamen koji odbaciše graditelji
Homilije u godini A

27. nedjelja kroz godinu (A): Kamen koji odbaciše graditelji

Čitanja: Iz 5, 1-7: Ps 80, 9.12-16.19-20; Fil 4, 6-9; Mt 21, 33-43 Zacijelo ste čuli kako je u svoje vrijeme neki kipar odbacio jedan mramorni blok smatrajući da nije dobar za kip koji je naumio klesati. Taj isti kamen ipak je bio uzeo Michelangelo i isklesao jedan od najpoznatijih kipova uopće – slavnog Davida. Tako će i danas neki nevješt trener odbaciti nekog igrača, uvjeren da se nikad neće razviti u vrhunskog, a drugi ga trener prihvati i načini od njega najboljeg igrača na svijetu. U svojoj nesavršenosti ljudi koji put odbace pravi biser, uvjereni da ništa ne vrijedi. Tako Isus na sebe primjenjuje drevni psalam: „Zar nikada niste čitali u Pismima: 'Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo – kakvo čudo u očima našim!'“ To je nevolja mnogih vel...
Borba za Božji vinograd – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (A)
Homilije u godini A

Borba za Božji vinograd – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (A)

Razmatrajući duhovnu stvarnost svoga naroda, Gospodin Isus je redovito znao pretočiti svoja zapažanja u prispodobe koje su bile slikovite i upečatljive. Jedna od tih prispodoba je i prispodoba o zlim vinogradarima koji ne dopuštaju gospodaru vinograda da ubere urod iz istoga. U ovom slučaju bila mu je olakotna okolnost to što je već u Starome zavjetu prorok Izaija ispjevao pjesmu o Božjem vinogradu. Stoga je Isusu bilo dovoljno nekoliko preinaka da dobije vrlo aktualnu i razumljivu prispodobu s porukom jasnijom i izričitijom od starozavjetne (Mt 21, 33-43). On je želio skrenuti pozornost na loše upravitelje Božjega naroda, koji svojim lošim upravljanjem nisu dopuštali da narod donese prave plodove. Točnije rečeno, svojim postupcima nisu dopuštali da plodovi vinograda pripadnu onome...
27. nedjelja kroz godinu (A) – homilija
Homilije u godini A

27. nedjelja kroz godinu (A) – homilija

Uvod i pokajnički čin Kad prvoškolac kreće prvi dan u školu, djed ili baka znaju mudro primijetiti: Eto, sad si po prvi puta stavio brigu na vrat i imat ćeš briga do konca života. Stvarno, moglo bi se reći da velik dio svoga života provodimo u brigama i zabrinutosti: tu je škola, posao, obitelj, djeca, vođenje kućanstva, krediti, bolesti, ratovi i nesreće… Nikad kraja brigama. Kad bi netko gledao sa strane, mogao bi se upitati, vjerujemo li u Boga ili brine li se to Bog za nas, kad je sva ta silna briga na nama. A bar da ima neke koristi od briga… Danas nas Božja riječ posebno poziva da ne budemo tjeskobno zabrinuti. Ta u Božjim smo rukama! Pokajat ćemo se za sve svoje grijehe, pogotovo za grijehe nevjere i malodušja. Gospodine, stvorio si nas jer si nas ljubio. Gospodi...
27. nedjelja kroz godinu (A) – nacrt za homiliju
Homilije u godini A

27. nedjelja kroz godinu (A) – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Bog u nas ima povjerenja. Eto, stvorio nas je razumne i slobodne, ulio u nas divnu sposobnost da možemo voljeti i biti voljeni, dao nam je savjest da možemo razlikovati dobro i zlo, omogućio nam da dobro i činimo snagom njegova Duha. Ali, mi ljudi koji puta zlorabimo tu svoju slobodu tako da propuštamo činiti dobro a da činimo zlo. Tako zlorabimo Božje povjerenje, tako izopačujemo Božju sliku u sebi. Evo, danas, na početku ovog svetog slavlja želimo pred Bogom priznati naše grijehe i propuste, za njih se pokajati i iskrena srca opet odlučiti činiti dobro i samo dobro. Gospodine, Ti si čovjeka stvorio na svoju sliku, slobodna i obdarena mnogim darovima. Gospodine, smiluj se! Kriste, ti si paloga čovjeka opet uzdigao snagom svoje spasonosne muke...
Meditacija uz 27. nedjelju kroz godinu (A)
Homilije u godini A

Meditacija uz 27. nedjelju kroz godinu (A)

MOJ JE DRAGI IMAO VINOGRAD Sjećam se iz osnovne škole kako su nam učitelji strpljivo uvijek iznova ponavljali ono što smo teže shvaćali. Tako smo više od pola godine samo ponavljali i ponavljali tablicu množenja. I naučili. Čini mi se da i Bog upravo tako postupa s ljudima: osobito teške “nastavne jedinice” o svojoj ljubavi Bog uporno ponavlja kroz najrazličitije usporedbe. I evo danas jedne od njih. Vinograd. Nekima možda ne baš tako bliska slika. Ili možda ipak. Pripovijedao mi je moj otac kako je sadio vinograd. I u Slavoniji je to velik posao. Potrebno je zemljište “regulirati”, to jest osobito duboko prekopati (“izaršoviti”), pa tek onda saditi. Kako li je to tek na kamenitu tlu! Čovjek mora i željeznim šiljkom u kamenu tražiti procjep do ono malo plodne zemlje. A št...
27. nedjelja kroz godinu (A)
Homilije u godini A

27. nedjelja kroz godinu (A)

  RAZMIŠLJANJE UZ SVETOPISAMSKA ČITANJA Iz 5,1-7 U prvom dijelu petog poglavlja prorok Izaija donosi pjesmu sličnu onima korištenima u svadbenim slavljima. Ova, pak, nije vedrih nego sumornih tonova. Gospodin je opisan kao brižan vlasnik vinograda kako ga utemeljuje i poduzima sve mjere da bi uzrastao do pune zrelosti. Vinova loza za biblijskog čovjeka simbol je mira, obiteljskog zajedništva, radosti i slavlja. U psalmu oslikava suprugu blagoslovljena čovjeka. Izabrani narod je ponegdje predstavljen slikom Zaručnice a ovdje slikom vinograda. Njemu Gospodin pristupa sa svim trudom i ljubavlju. No, ploda u njemu nema. Njegov narod se priklonio idolu – gradi društvo temeljeno na zakonu jačega i nepravdi. Umjesto prava i uspostavljene socijalne pravde Izraelom se lije ...
Uglavljeni u Kristu – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (A)
Homilije u godini A

Uglavljeni u Kristu – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (A)

Prispodoba koju smo čuli u današnjem Evanđelju doista je vrlo bremenita sadržajem i poukom upućenom glavarima svećeničkim i starješinama narodnim. Ne samo da je protkana dubokim simbolizmom, nego je u njoj sadržana cjelokupna povijest spasenja, to jest opis odnosa Boga i njegova naroda. Premda izrečena kroz sliku vinograda, ipak nije bila nepoznanica onima koji su je čuli, jer se je Isus svjesno poslužio tom vrlo poznatom starozavjetnom slikom o Izraelu kao vinogradu Božjemu koja je govorila o Božjoj skrbi za svoj narod i nevjernosti tog istog naroda Bogu. Tumačeći ovaj evanđeoski odlomak sveti će Hilarije dobro uočiti bitne točke božanske skrbi, te smisao izabranja Božjeg naroda: „Shvaćamo da je tu otac obitelji Bog Otac. On je u svrhu žetve najboljih plodova zasadio izraelski n...