Oznaka: 27. nedjelja kroz godinu (B)

27. nedjelja kroz godinu (B): Jedno tijelo
Homilije u godini B

27. nedjelja kroz godinu (B): Jedno tijelo

Čitanja: Post 2, 18-24; Ps 128, 1-6; Heb 2, 9-11; Mk 10, 2-16 O naravi muškarca i žene Biblija jasno progovara, da o tome jedva da i treba nešto govoriti. Međutim, kao da danas ponetko – iz tko zna kojih razloga – želi vidjeti poteškoće tamo gdje ih nema. Evo. Na prvim stranicama Biblije čitamo slikovit opis stvaranja prvih ljudi. Bog je stvorio muškarca i ubrzo uvidio da nije dobro da čovjek bude sâm. Zato je čovjeka uspavao, uzeo od njega jedno rebro i od toga rebra načinio ženu. Kad je čovjek ugledao ženu, rekao je: „Gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove, od čovjeka kad je uzeta!“ Oboje njih imaju istu ljudsku narav, jednako dostojanstvo. Oboje su – čovjek. Kost od kosti, meso od mesa. To se ističe i igrom riječi u originalnom hebrejskom tekstu: čo...
Što je Bog združio? – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Što je Bog združio? – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (B)

Čitanja: Post 2, 18-24; Ps 128, 1-6; Heb 2, 9-11; Mk 10, 2-16 Dobro su nam poznate i vrlo jasne Isusove riječi iz današnjeg Evanđelja o nedopustivosti rastave braka. Mnogi bi htjeli, pa i u samoj Crkvi, relativizirati ih ili ih kršiti previđajući Isusovu odlučnost da obrani svetost i jedincatost braka, jer konkretni živi život nas uči da ima mnogo problema, često i nepredviđenih. Mnogi bi htjeli onda razvezivati spone kojima su se vezali i koje su se s vremenom potrošile i pokidale kao dotrajali konopi koji više ne drže. Ali Isus je jasno rekao u današnjem odlomku: “Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!” S jedne strane postoji konkretno životno iskustvo u kojem se vidi mnogo unesrećenih i rastavljenih, a s druge strane su nepopustljive Isusove riječi koje kategorički odriču m...
Između okorjelosti i ljubavi – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Između okorjelosti i ljubavi – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (B)

Upit koji su Isusu postavili farizeji da ga iskušaju (Mk 10, 2-16) zvuči posve normalno i jednostavno, pogotovo kad se razmišlja polazeći iz neke životne prakse. Naime, premda su postavljali pitanje Isusu je li dopušteno mužu otpustiti ženu, oni su imali o tome svoj stav i svoja uvjerenja. Ujedno su se mogli pozvati i na Zakon koji im daje mogućnost otpustiti žene. Na neki način činjenice su vrlo snažan argument, kao što je to i danas. Dovoljno je samo spomenuti kako u praksi postoji mnogo neriješenih situacija, mnogo problema, nesklada i loših odnosa između muža i žene, pa da pred tim argumentom padne svaki otpor, te da se spontano dođe do zaključka kako je bolje da se dvoje ljudi i rastanu, nego da žive zajedno bez ljubavi, razumijevanja, povjerenja i zajedništva. Tako su i u ovo...
27. nedjelja kroz godinu (B) – homilija
Homilije u godini B

27. nedjelja kroz godinu (B) – homilija

Uvod i pokajnički čin Koliko god mi mislili da poznajemo i život i svijet i vlastitu savjest, kao kršćani vjerujemo da nas uvijek iznova treba prosvjetljivati i voditi Božja riječ, baš kao što govori Poslanica Hebrejima: Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh (Heb 4,12). Htjeli bismo danas sa svom otvorenošću poslušati, razumjeti i prihvatiti današnju Božju riječ koja govori o posebno važnim stvarnostima: braku i obitelji. Gospodine, Ti si stvorio čovjeka kao muško i žensko. Gospodine, smiluj se! Kriste, ti si u obiteljskom ozračju rastao i napredovao u mudrosti i znanju. Kriste, smiluj se! Gospodine, ti nas pozivaš da priznajemo i poštujemo svetost braka i obitelji. Gospodine, smil...
27. nedjelja kroz godinu (B) – nacrt za homiliju
Homilije u godini B

27. nedjelja kroz godinu (B) – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Božja nam riječ danas govori: „Nije dobro da čovjek bude sam“. I, doista, Bog je stvorio čovjeka kao muško i žensko, ali je Bog stvorio čovjeka da živi u zajedništvu i s drugim ljudima koji trebaju biti njegovi bližnji. Za razliku od zajedništva životinja koje povezuje instinkt i zajednička potreba, čovjeka u pravom zajedništvu povezuje Božja ljubav. A tu toliko puta griješimo. Dopuštamo da nas zarobi sebičnost i sebeljublje. Zamolit ćemo Gospodina da nam očisti um i srce da bismo bili kadri ostvariti pravo zajedništvo sa svojim bližnjima i s njime, našim Stvoriteljem i Gospodinom. Gospodine, ti nas učiš da je tajna tvoga božanskog bitka jedinstvo Oca, Sina i Duha Svetoga. Gospodine smiluj se! Kriste, ti u svojoj osobi divno povezuješ božansku...
Brak i okorjelost srca – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Brak i okorjelost srca – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (B)

Slušamo u današnjem Evanđelju kako farizeji iskušavaju Isusa postavljajući mu pitanje o (ne)razrješivosti braka: Je li mužu dopušteno otpustiti ženu? Ljudi koji su u mnogočemu bili čistunci, koji su se natezali oko beznačajnih stvari i stavki Zakona, imaju hrabrosti i drskosti formulirati jedno ovakvo pitanje ne uočavajući kako je bezočno tako olako govoriti o sudbinama ljudi i njihovim temeljnim vrijednostima. Njima je to bilo pitanje za natezanje i rasprave, za iskušavanja i hvatanja u riječi, dok su im životi i sudbine ljudi bili u drugom planu. Jer sva njihova natezanja i tumačenja završavala su tako da su u svemu tražili svoju korist i probitak, pa tako i u ovoj situaciji. Upravo zato im je bilo moguće da jedan ovakav upit razriješe u korist svoga okorjelog srca, te da nikad...
27. nedjelja kroz godinu (B)
Homilije u godini B

27. nedjelja kroz godinu (B)

Post 2,18-24 Bog ustvrđuje kako nije dobro da čovjek bude sam. Da bi živio u punini, treba stupati u odnose; imati naspram sebe osobu i ući u odnos s njom pripada samoj srži čovjekovog postojanja. Bog stoga proglašava da je muškarcu potrebna pomoć kao što je on, podršku koju može pružiti samo ljudska osoba, ono drugo ja koji stoji ispred njega, jedno ti s kojim će ući u dijalog. Kao prvi „pokušaj rješavanja“ muškarčevog problema, Bog stvara i udjeljuje mu ukupnost životinjskog svijeta. Prvi čovjek otkriva da je gospodar životinjama, no u isto vrijeme on shvaća da nijedno od tih bića nije biće s kojim on može ući u kvalitetan odnos, da mu bude onaj drugi – onaj ti koji s stoji ispred njega i koji ga u svojoj slobodi može darivati onim što ima i što jest – samim sobom. Jasno...
Ozakoniti nezakonito – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Ozakoniti nezakonito – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (B)

U našem društvu posljednjih godina vodi se velika rasprava o tome što učiniti s nezakonito i bespravno izgrađenim objektima na obali i u drugim dijelovima Lijepe naše. Mišljenja su glede toga podijeljena, od onih koji bi ih rušili, do onih koji su uvjereni kako bi sad ipak bilo bolje i manje štetno legalizirati ih. Svakako, radi se o osobama koje se nisu držale zadanog urbanističkog plana, niti su tražile dopuštenje za izgradnju svojih objekata, čime su od početka zanemarili zakonite institucije i zakonodavce, kao i omalovažili sve one koji ih poštuju i koji žele uredan i sređen život u društvu prema zdravim kriterijima. U takvoj novonastaloj situaciji postavljaju se pitanja i lome koplja oko toga što vlast treba poduzeti prema njima, da li ih sankcionirati ili ozakoniti uz primj...
Meditacija uz 27. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz 27. nedjelju kroz godinu (B)

Kost od kosti Poznati talijanski bibličar pripovijeda kako je prije nekih tridesetak i više godina, u nedjelju nakon što je u Italiji referendumom bila odobrena mogućnost rastave braka, navijestio na misi upravo današnje evanđelje gdje se Isus izričito protivi rastavi braka. I sada su svi u velikoj rimskoj bazilici napeli uši da čuju što će reći poznati bibličar. No on je izrekao svoju najkraću propovijed: „Čuli smo evanđelje. Što bih ja još trebao reći?“ I nastavio misu recitirajući Vjerovanje. Eh, reći će netko, lako je vama neoženjenima dijeliti lekcije o nerazrješivosti ženidbe (možda tu i Isusa ubrajaju)! Međutim, zašto svesti današnja čitanja na raspravu o rastavi? I doista, u današnjem je prvom čitanju naglasak na onom pozitivnom, a to onda i Isus ponavlja, potvrđu...