Oznaka: 27. nedjelja kroz godinu

Gospodine, umnoži nam vjeru!
Homilije u godini C

Gospodine, umnoži nam vjeru!

Apostoli zamole Gospodina: „Umnoži nam vjeru!“ Gospodin im odvrati: „Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: 'Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!' I on bi vas poslušao“ (Lk 17,5-6). Tako kaže Lukino Evanđelje 27. nedjelje kroz liturgijsku godinu C. Što je to vjera? Osnovni pojam našega raz/govora i priopćavanja. Vjerovati znači umom pristajati uz nečiju tvrdnju kao istinitu, radilo se o osobi ili događaju. Mi u tu tvrdnju možemo sumnjati, ne vjerovati, a možemo i vjerovati. S vjerom su povezani pojmovi: uvjerenje, vjernost, povjerenje, provjera, vjeridba. Ima i negativnih: iznevjerenje, nevjernost, pronevjera, nevjera. Postoji naravan i nadnaravan sadržaj vjere. Da vidimo prije toga Što je to gorušica? Knjige nam i praksa kažu da je to jednogodišnja...
27. nedjelja kroz godinu (B): Jedno tijelo
Homilije u godini B

27. nedjelja kroz godinu (B): Jedno tijelo

Čitanja: Post 2, 18-24; Ps 128, 1-6; Heb 2, 9-11; Mk 10, 2-16 O naravi muškarca i žene Biblija jasno progovara, da o tome jedva da i treba nešto govoriti. Međutim, kao da danas ponetko – iz tko zna kojih razloga – želi vidjeti poteškoće tamo gdje ih nema. Evo. Na prvim stranicama Biblije čitamo slikovit opis stvaranja prvih ljudi. Bog je stvorio muškarca i ubrzo uvidio da nije dobro da čovjek bude sâm. Zato je čovjeka uspavao, uzeo od njega jedno rebro i od toga rebra načinio ženu. Kad je čovjek ugledao ženu, rekao je: „Gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove, od čovjeka kad je uzeta!“ Oboje njih imaju istu ljudsku narav, jednako dostojanstvo. Oboje su – čovjek. Kost od kosti, meso od mesa. To se ističe i igrom riječi u originalnom hebrejskom tekstu: čo...
Što je Bog združio? – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Što je Bog združio? – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (B)

Čitanja: Post 2, 18-24; Ps 128, 1-6; Heb 2, 9-11; Mk 10, 2-16 Dobro su nam poznate i vrlo jasne Isusove riječi iz današnjeg Evanđelja o nedopustivosti rastave braka. Mnogi bi htjeli, pa i u samoj Crkvi, relativizirati ih ili ih kršiti previđajući Isusovu odlučnost da obrani svetost i jedincatost braka, jer konkretni živi život nas uči da ima mnogo problema, često i nepredviđenih. Mnogi bi htjeli onda razvezivati spone kojima su se vezali i koje su se s vremenom potrošile i pokidale kao dotrajali konopi koji više ne drže. Ali Isus je jasno rekao u današnjem odlomku: “Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!” S jedne strane postoji konkretno životno iskustvo u kojem se vidi mnogo unesrećenih i rastavljenih, a s druge strane su nepopustljive Isusove riječi koje kategorički odriču m...
Odgovornost za kraljevstvo Božje – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (A)
Homilije u godini A

Odgovornost za kraljevstvo Božje – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (A)

Čitanja: Iz 5, 1-7: Ps 80, 9.12-16.19-20; Fil 4, 6-9; Mt 21, 33-43 Nije rijedak slučaj u svakodnevnome životu da roditelji svojoj djeci priskrbe mnogo sigurnosti, blagostanja i baštine, a da uopće ne očekuju od njih, niti ih uče, osobnom zalaganju i odgovornosti da to zasluže i da nauče time upravljati. I upravo jer to bude tako, djeca nenavikla raditi i živjeti odgovorno i nesposobna upravljati onim oko čega se nisu trudili, vrlo brzo upropaste sve što su im roditelji priskrbili i stavili u ruke. I to redovito jer su duhovno neizgrađeni i nedorasli izazovima i poteškoćama i ne znaju dobro ni cijeniti trud i odricanje koji stoje iza stečenih dobara. Ovakva životna situacije nam pomaže razumjeti bolje Isusovu prispodobu o vinogradarima iz današnjega Evanđelja, ma koliko se to ne činilo ...
27. nedjelja kroz godinu (A): Kamen koji odbaciše graditelji
Homilije u godini A

27. nedjelja kroz godinu (A): Kamen koji odbaciše graditelji

Čitanja: Iz 5, 1-7: Ps 80, 9.12-16.19-20; Fil 4, 6-9; Mt 21, 33-43 Zacijelo ste čuli kako je u svoje vrijeme neki kipar odbacio jedan mramorni blok smatrajući da nije dobar za kip koji je naumio klesati. Taj isti kamen ipak je bio uzeo Michelangelo i isklesao jedan od najpoznatijih kipova uopće – slavnog Davida. Tako će i danas neki nevješt trener odbaciti nekog igrača, uvjeren da se nikad neće razviti u vrhunskog, a drugi ga trener prihvati i načini od njega najboljeg igrača na svijetu. U svojoj nesavršenosti ljudi koji put odbace pravi biser, uvjereni da ništa ne vrijedi. Tako Isus na sebe primjenjuje drevni psalam: „Zar nikada niste čitali u Pismima: 'Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo – kakvo čudo u očima našim!'“ To je nevolja mnogih vel...
27. nedjelja kroz godinu (A) – prijedlog za liturgijsko pjevanje
Prijedlozi za liturgijsko pjevanje

27. nedjelja kroz godinu (A) – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Ulazna: Sve je, Gospodine, u tvojoj volji Dođite, kličimo Gospodinu Otpjevni psalam: Vinograd Gospodnji Prinosna: Primismo, Oče, tvoje darove (I. Rakonca) Primismo, Oče, Tvoje darove (A. Igrec) Tajna vjere: Spasi nas, Spasitelju svijeta Anamnetske aklamacije (Tajna vjere) Anamnetske aklamacije (A. Igrec) Pričesna: Dobar je Gospodin svima (T. Prša) Dobar je Gospodin svima (Š. Marović) Euharistijo sveta Završna: Spasitelju, dobri Isukrste   Sve note zajedno:  27. nedjelja kroz godinu (A)
27. nedjelja kroz godinu (C): Ako stiže polako, čekaj
[Aktualno], Homilije u godini C

27. nedjelja kroz godinu (C): Ako stiže polako, čekaj

Kako samo djeca znaju biti nestrpljiva! Tako, kada, na primjer, posade zrno graha u svoju posudici, htjela bi da to izraste još istoga dana. Koliko samo puta roditelji moraju reći: „Čekaj, budi strpljiv, ne može to biti odmah.“ Ta određena nestrpljivost prati nas cijeloga života: kad će već doći godišnji odmor, kad će me već jedanput moji roditelji razumjeti, kad će, konačno, Bog dati da se prilike u mojoj obitelji poprave… Priznajmo, onome koji je u ozbiljnoj neprilici, nije lako čekati spasonosno rješenje. Tu istu muku imao je i biblijski pisac. U vremenu strašnih ratova i užasnog nasilja nad običnim, siromašnim ljudima, prorok Habakuk uzdiše pred Bogom (Hab 1, 2-3; 2, 2-4): „Dokle ću, Gospodine, zapomagati, a da ti ne čuješ? Vikati k tebi 'Nasilje!' a da ti ne spasiš? Zašto mi nepra...
Imati živu vjeru – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (C)
[Aktualno], Homilije u godini C

Imati živu vjeru – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (C)

Isusove riječi iz današnjeg Evanđelja (Lk 17, 5-10) zvuče nam, a vjerojatno i jesu, kao svojevrsna retorička figura uveličavanja, te ih tako i tumačimo u svjetlu književnih vrsta i govorničke vještine. Uslijed toga se može dogoditi da umanjujemo snagu i važnost poruke i da je gotovo smatramo nestvarnom samo zato što se Isus služio takvim izričajima. Ali umjesto da se prema njegovim riječima odnosimo kao prema nestvarnoj mašti, potrebno se zamisliti nad njima, jer i činjenica da se Isus izražava tim načinom govora, svjedoči nam o važnosti teme za naš kršćanski život. Živeći s njim i pored njega učenici su osjetili kako nemaju dostatnu vjeru. Zato su i zatražili da im je Isus umnoži, te je tako on već svojim životom, a onda i riječima skrenuo pozornost na dar i krepost vjere. Imajući u ...
27. nedjelja kroz godinu (C): Zahvalnost sluzi?
Homilije u godini C

27. nedjelja kroz godinu (C): Zahvalnost sluzi?

Evo slike iz obiteljske svakodnevnice. Dijete pospremi svoju sobu, pomogne ocu ili majci u nekom poslu ili postigne dobar uspjeh u školi. I onda traži nagradu. U novcu ili u vrijednom poklonu, naravno. I roditelji dadu. Netko bi se onda mogao zapitati, jesu li ta djeca zaposlena kod svojih roditelja? Zar baš sve usluge treba naplaćivati? U tome smislu Isus opet govori tvrdu riječ (Lk 17, 5-10). Veli: „Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s polja: 'Dođi brzo i sjedni za stol?' Neće li mu naprotiv reći: 'Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?' Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: 'Sluge smo beskorisne! Učinismo što s...
27. nedjelja kroz godinu (C) – prijedlog za liturgijsko pjevanje
[Aktualno], Prijedlozi za liturgijsko pjevanje

27. nedjelja kroz godinu (C) – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Ulazna: Sve je, Gospodine, u tvojoj volji Pjevajte Gospodu pjesmu novu (M. Lešćan) Otpjevni psalam: Ako danas glas mu čujete (A. Klobučar) Ako danas glas mu čujete Sveopća molitva: Zazivi Sveopće molitve (Usliši nam molbe, vjeru nam učvrsti) Prinosna: Tu smo, Kriste Sve činite u Imenu Gospodina Pričesna: Dobar je Gospodin svima (Š. Marović) Dobar je Gospodin svima (T. Prša) Euharistijo sveta Završna: Orguljska skladba ili improvizacija Sve note zajedno: 27. nedjelja kroz godinu (C)