Utorak, 5 srpnja

Oznaka: 3. razred SŠ

Nastavni materijali za Vjeronauk – 3. razred SŠ
Vjeronauk - srednja škola

Nastavni materijali za Vjeronauk – 3. razred SŠ

Niže se nalaze poveznice na nastavne materijale za vjeronaučnu nastavu u trećem razredu srednje škole, a podijeljeni su po cjelinama i temama. Nastavnim materijalima za Vjeronauk ostalih godišta srednje škole može se pristupiti ovdje.     Digitalni materijali Milošću otkupljeni 3 – udžbenik Radna bilježnica 3 Video-zapisi …   1. Uvod u nastavni plan i program Izvedbeni plan i program Uvodni sat – prezentacija Inicijalna provjera usvojenosti gradiva 2. razreda - online kviz Ponavljanje gradiva 2. godišta – PPT  I. KRŠĆANSKO POIMANJE ČOVJEKA   2. Čovjek kao stvorenje i slika Božja Tekst, poveznice, online prilozi Čovjek – otajstvo i slika Božja – PPT Izvadak iz e-udžbenika Čovjek – složeno biće – PPT Sažetak i radni zadaci – RB Svetopisamski tekst: Post 1,26-2 i da...
Istina će vas osloboditi
Vjeronauk - srednja škola

Istina će vas osloboditi

Istina je jedna od najuzvišenijih vrjednota i vrlo važan teološki pojam. Iako se često o istini govori na jednostavan način, uspoređujući ju s neistinom, ona nam otkriva jedan vrlo duboki svijet smisla postojanja i upućuje nas na razmišljanje o ozbiljnosti ovoga života i uzvišenosti vječnoga. Istina se tako po svom sadržaju podudara s onim što Sveto pismo naziva Mudrost (velikim slovom), a riječ je o nečemu što pripada Bogu i što Bog dijeli onima koji mu se svim srcem predaju. Drugim riječima, istina je najdublje spoznanje Boga kao milosrdnog Oca koji nas neizmjerno ljubi i koji je iz te silne ljubavi poslao na Zemlju svoga Sina Jedinorođenca da nas otkupi od grijeha. Razumjeti razloge zašto to Bog čini znači ući barem donekle u dubinu Božje Mudrosti i Istine. Bog koji je svemoguć i koj...
Hoditi u istini – 8. Božja zapovijed
Vjeronauk - srednja škola

Hoditi u istini – 8. Božja zapovijed

Prema jednoj od definicija, a koja se pripisuje grčkom filozofu Aristotelu (4. st. pr. Kr.), istina je „slaganje zbilje s onim što je u našem umu“. Drugim riječima, kada imamo nekakav svoj stav o nečemu, neku svoju istinu, a netko drugi na to gleda sasvim drukčijim očima, onda ne možemo govoriti o istini u punom smislu riječi, jer barem jedna, a možda i obje strane moraju biti u krivu. Primjerice, neki čvrsto vjeruju da život počinje začećem, dok drugi to niječu, što znači da ne mogu i jedni i drugi biti u pravu. U tom svjetlu, istina je kompleksan pojam, a koji je u okviru današnjih životnih vrijednosti još dodatno teško shvatiti i primijeniti u svakodnevicu.   Mi smo kao vjernici uvijek pozvani na istinu gledati u svjetlu onoga što nam govori Sveto pismo i uči Crkva, pa se tako može r...
Sakrament bolesničkog pomazanja – znak Božje ljubavi prema bolesnima i nemoćnima
Vjeronauk - srednja škola

Sakrament bolesničkog pomazanja – znak Božje ljubavi prema bolesnima i nemoćnima

Prema najjednostavnijoj i najljepšoj definiciji, sakramenti su vidljivi znakovi nevidljive Božje milosti. Oni su nam pomoć u duhovnom sazrijevanju i znak prave Božje prisutnosti. Pozvani smo sa zahvalnošću prihvatiti Božju ljubav kojom nam se daruje kroz sakramente, te preko njih napredovati u vjeri. Oni nas također osnažuju u trenucima malodušnosti, straha, bolesti i drugih neželjenih okolnosti. U tom je smislu sakrament bolesničkog pomazanja poseban izraz Božje ljubavi prema bolesnima, starima i fizički nemoćnima. Sveto pismo na puno mjesta pokazuje kako se Isus brinuo za bolesne. Tako je npr. ozdravio slijepe (usp. Mk 10,46-52; Iv 9,1-41), gluhe (ups. Mk 7,31), paralizirane (usp. Iv 5,1-18; Mk 2,1-12; Mt 8,5-13; Lk 5,17-26), liječio je oboljele od gube (usp. Mt 8,1-4; Mk 1,40-45; Lk...
Eutanazija i učenje Katoličke Crkve
Vjeronauk - srednja škola

Eutanazija i učenje Katoličke Crkve

U današnje se vrijeme sve više čuju glasovi kako bi trebalo ozakoniti eutanaziju (što su i učinile neke zemlje), pozivajući se prije svega na samilost prema neizlječivo bolesnima i starima, tvrdeći kako su njihovi životi u takvim situacijama potpuno besmisleni i ispod bilo koje razine ljudskog dostojanstva. No, je li time eutanazija moralno opravdana, ili bismo ipak trebali vidjeti i neke druge okolnosti koje eutanaziju pokazuju i u nekom drukčijem svjetlu?  <  1. Pojam i povijesni pregled eutanazije Riječ eutanazija dolazi od grč. eu - blaga, dobra i thanatos - smrt. Kao pojam, prvi ju je upotrijebio Francis Bacon (1561.-1626.) u svom djelu Novum organum - 1620. god. Doslovno prevedeno značila bi blagu smrt, ali u svakodnevnom govoru označava ubojstvo starih i bolesnih iz milo...
Genetički inženjering i transplantacija u svjetlu učenja Katoličke Crkve
Vjeronauk - srednja škola

Genetički inženjering i transplantacija u svjetlu učenja Katoličke Crkve

Uvod Razvoj biomedicinskih znanosti uvelike pridonosi poboljšanju ljudskog života, ali ukoliko nije u okvirima etičnosti, može biti izvor velikih i opasnih manipulacija. Vrlo često se tako događa da se neki po sebi nemoralni čini predstave kao izvanjsko dobro, dok se niz negativnih posljedica jednostavno ignorira. Zato Crkva, idući za sveukupnim dobrom i naslanjajući se na Sveto Pismo želi biti moralni korektiv današnjim sve uočljivijim znanstvenim i mentalnim stranputicama. Između ostaloga, to se odnosi i na genetički inženjering, koji, ukoliko se vodi računa o ljudskom dostojanstvu i svetosti i nepovredivosti života, može biti hvalevrijedan, ali isto tako, ukoliko se ne vodi računa o navedenim kriterijima, može biti izvor grubog kršenja temeljnih ljudskih prava i dostojanstva osob...
Medicinski potpomognuta oplodnja i učenje Katoličke Crkve
Vjeronauk - srednja škola

Medicinski potpomognuta oplodnja i učenje Katoličke Crkve

Uvod Problem neplodnosti sve je češći u suvremenom svijetu. Smatra se da je oko 20%, pa čak i više osoba neplodno. Pri tome, prema nekim istraživanjima, oko 1/3 otpada na ženinu neplodnost, 1/3 na muškarčevu neplodnost, a 1/3 se odnosi na slučajeve kada su oboje neplodni. Prema uvriježenoj medicinskoj terminologiji, neplodnima se smatraju one osobe koje nakon godinu dana redovitih spolnih odnosa ipak ne uspiju začeti dijete. Radi veće sigurnosti, ponekad će se ta granica pomaknuti i na dvije godine, a ako ni tada ne dođe do začeća, onda se s velikim uvjerenjem drži da je osoba neplodna. Uzroci neplodnosti su različiti. Često su oni izvanjskoga karaktera i za njih nitko ne snosi moralnu odgovornost. Ipak, događa se da je neplodnost posljedica korištenja nekih nemoralnih tehnika i sre...
Pobačaj i učenje Katoličke Crkve
Vjeronauk - srednja škola

Pobačaj i učenje Katoličke Crkve

Uvod Crkva oduvijek uči da je ljudski život svet i nepovrediv, da je njegov jedini Gospodar Bog i zato mora biti štićen od samog početka. To je svoje učenje jasno izrazila i na Drugom vatikanskog saboru, u konstituciji Gaudium et spes, u broju 51: “Bog, Gospodar života, povjerio je ljudima uzvišenu zadaću održavati život, i tu dužnost moraju vršiti na način dostojan čovjeka. Stoga život, jednom začet, treba najbrižnije štititi: pobačaj i čedomorstvo užasni su zločini.” Također, i u drugim mnogobrojnim dokumentima, Crkva zastupa isto učenje, naglašavajući da nikakva životna situacija ne može biti opravdavajuća da se učini namjerno i izravno nasilje nad započetim životom. Naprotiv, zbog nemogućnosti da se nerođeno dijete samo štiti, odnosno jer je nužno upućeno na to da njegovo dos...