Oznaka: 30. nedjelja kroz godinu

Naviknuti se na sljepoću – razmišljanje uz 30. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Naviknuti se na sljepoću – razmišljanje uz 30. nedjelju kroz godinu (B)

Čitanja: Jr 31, 7-9; Ps 126, 1-6; Heb 5, 1-6; Mk 10, 46-52 Jedan veliki problem u duhovnom životu vjernika je navikavanja na vlastito stanje. Štoviše, naviknuti se na vlastito stanje i nemati potrebu iz dana u dan biti gorljiviji i zauzetiji, to jest živjeti osoban odnos s Isusom, označava također da lagano tonemo i klizimo prema većoj duhovnoj mlakosti. Navika na duhovni život nas stavlja u kolotečinu u kojoj se vrtimo kao kotač koji je u nju upao i ne može iz nje izići. Najgore što nema puno volje ni želje jer ne vidi smisao ni potrebu ići u duhovnu neizvjesnost i nepoznato iz kolotečine u kojoj zna što ga čeka i u kojoj rutinski uspješno ‘odrađuje’ svoje svakodnevne aktivnosti. Ali duhovni život i odnos s Gospodinom se ne može svesti na navike i na rutinu. Duhovni život može biti je...
30. nedjelja kroz godinu (B): Po redu Melkisedekovu
Homilije u godini B

30. nedjelja kroz godinu (B): Po redu Melkisedekovu

Čitanja: Jr 31, 7-9; Ps 126, 1-6; Heb 5, 1-6; Mk 10, 46-52 Čitači na misi obično lome jezik kada trebaju pročitati da je Isus „svećenik po redu Melkisedekovu“. Budući da je zapisano da je Melkisedek – kao svećenik – pred Abrahamom Bogu prinio kruh i vino, kršćanski ga pisci rado uspoređuju s Kristom koji je na Posljednjoj večeri prinio kruh i vino kao svoje Tijelo i Krv. Međutim, Poslanica Hebrejima primjenjuje na Krista redak jednoga psalma: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu, iz posve drugog razloga. Naime, židovsko je svećeništvo bilo plemenski ustrojeno. U hramsku su službu kao svećenici i leviti mogli ući samo članovi Levijeva plemena. Međutim, za Melkisedeka se nije znalo odakle dolazi, on se nije oslanjao na svoj rod ili društveni položaj. Tako i Isus. Nije bio iz Lev...
Mjera ljubavi prema bližnjemu – razmišljanje uz 30. nedjelju kroz godinu (A)
Homilije u godini A

Mjera ljubavi prema bližnjemu – razmišljanje uz 30. nedjelju kroz godinu (A)

Čitanja: Izl 22, 20-26; Ps 18, 2-4.47.51ab; 1Sol 1, 5c-10; Mt 22, 34-40 Kolikogod nam današnje Evanđelje djeluje jasnim i očitim, ipak bi površni čitatelj moga krivo tumačiti i izvući sasvim neprimjerene zaključke iz njega. Pogotovo ako se usredotočimo na drugu zapovijed koju Gospodin ovdje nalaže, vidimo da reče: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga, a zanemarimo cjelovitu pouku koju nam daje u ovih nekoliko rečenica. Netko bi iz ove zapovijedi mogao izvući sasvim sebične zaključke, te tumačiti da ga je Gospodin ovlastio da se pobrine najprije za sebe, pa da tek onda misli na druge. Isto tako ovo bi moglo značiti da je Gospodin nama prepustio da mi procijenimo što je to prava ljubav, što je to što mi želimo ili ne želimo ljubiti, te kao što procijenimo za sebe, da tako činimo i prema...
30. nedjelja kroz godinu (A): U nevolji s radošću
Homilije u godini A

30. nedjelja kroz godinu (A): U nevolji s radošću

Čitanja: Izl 22, 20-26; Ps 18, 2-4.47.51ab; 1Sol 1, 5c-10; Mt 22, 34-40 Prva kršćanske zajednica kojoj je Pavao uopće pisao, bila je ona u Solunu. Pun ljubavi i nježnosti on ih na samom početku pisma pohvaljuje: „Sve u nevolji mnogoj prigrliste Riječ s radošću Duha Svetoga tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji.“ Veli Pavao u nevolji mnogoj. Upravo tako. U toj su zajednici bili pretežno oni neugledni, s ruba društva: lučki radnici, udovice, robovi, pridošlice, neškolovani, obespravljeni, siromašni, na rubu dostojanstvenoga života… Ali gle čuda! Upravo ti koji su bili u velikoj nevolji prihvatili su Pavlovo propovijedanje s radošću Duha Svetoga, tako da su postali uzorom kršćanskim zajednicama drugih krajeva. Kako netko, tko je izložen velikim nevoljama, može bit...
30. nedjelja kroz godinu (A) – prijedlog za liturgijsko pjevanje
Prijedlozi za liturgijsko pjevanje

30. nedjelja kroz godinu (A) – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Ulazna: Neka se raduje srce (T. Prša) Neka se raduje srce (Š. Marović) Neka se raduje srce (A. Igrec) Neka se raduje srce (A. Canjuga) Kyrie eleison (trop): Kyrie eleison – RM (J. Berthier – G. Geraci) Otpjevni psalam: Ljubim te, Gospodine, kreposti moja Prinosna: Gdje je ljubav, prijateljstvo Gle, kako je dobro Tajna vjere: Spasi nas, Spasitelju svijeta Anamnetske aklamacije (Tajna vjere) Anamnetske aklamacije (A. Igrec) Pričesna: Krist je ljubio Crkvu Ja sam s vama Završna: Krist Kralj vlada Krist Kralj vlada (uz Ps 117)   Sve note zajedno: 30. nedjelja kroz godinu (A)
Odvažiti se biti pravedan – razmišljanje uz 30. nedjelju kroz godinu (C)
Homilije u godini C

Odvažiti se biti pravedan – razmišljanje uz 30. nedjelju kroz godinu (C)

Kad čitamo Gospodinovu poruku iz današnjega Evanđelja (Lk 18, 9-14), nameće nam se više logičkih i vrlo problematičnih pitanja koje nije lako razumjeti. Videći kako on ukazuje na kontrast između carinika i grešnika, te ih opisuje karakterističnim i prepoznatljivim odlikama, dužni smo nastaviti propitivati. Naime, premda farizeja opisuje kao čovjeka koji izvršava svoje vjerske obveze i građanske dužnosti, njegovo ponašanje izvrgava kritici i odbacuje kao neprihvatljivo. No zbunjuje nas upravo činjenica da u farizejevu ponašanju, barem na popisu stvari kojima se hvali nema ništa neobičnoga i neurednoga. Sam Isus mu stavlja u usta da je čovjek koji posti i daje desetinu, te se ne ponaša kao grabežljivci, nepravednici i preljubnici. S pravom si trebamo postaviti pitanje zašto ga onda Isus...
30. nedjelja kroz godinu (C): Farizej i carinik
Homilije u godini C

30. nedjelja kroz godinu (C): Farizej i carinik

U našoj kulturi pojam farizej općenito označava čovjeka koji je naizvan čestit, a zapravo je prijetvoran, umišljen i ohol. Tom je mišljenju, možda, pridonijela i Isusova prispodoba o farizeju i cariniku (Lk 18, 9-14). Farizej i carinik su, pripovijeda Isus, došli u hram moliti. Farizej se, uspravan: molio: „Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi: grabežljivci, nepravednici, preljubnici ili – kao ovaj carinik. Postim dvaput u tjednu, dajem desetinu od svega što steknem.“ Carinik je, naprotiv na samim vratima pognute glave molio: „Bože milostiv budi meni grešniku!“ Isus na koncu kaže da je carinik otišao kući opravdan, a ne onaj farizej.  Sada smo, međutim, u opasnosti da ovu Isusovu prispodobu isuviše pojednostavimo. Pogledajmo. Farizej govori istinu. On nije ni grabežljivac ni prel...
30. nedjelja kroz godinu (C): Dobar boj
Homilije u godini C

30. nedjelja kroz godinu (C): Dobar boj

Pri koncu svoga života Pavao piše svom dragom učeniku Timoteju (2Tim 4, 6-8.16-18): „Dobar sam boj bio, trku dovršio, vjeru sačuvao. Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti“. Rekli bismo, to su riječi uspješna čovjeka na koncu života. Uspješna čovjeka? Sudeći po svemu onome što se apostolu Pavlu u životu dogodilo, teško da bi mu tkogod zavidio. Evo kako on sâm opisuje svoje nevolje: „U naporima – preobilno; u tamnicama – preobilno; u batinama – prekomjerno; u smrtnim pogiblima – često… Triput sam bio šiban, jednom kamenovan, triput doživio brodolom…“ Osim toga, on govori o tegobama dugih pješačenja, o podnošenju studeni i gladi… Uspješan čovjek? Po čemu? Pa ipak, Pavao je bio duboko uvjeren da mu je život bio ispunjen. Kako? Evo. On je bio uvjereni Kristov učenik i apostol, navjes...
30. nedjelja kroz godinu (C) – prijedlog za liturgijsko pjevanje
Prijedlozi za liturgijsko pjevanje

30. nedjelja kroz godinu (C) – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Ulazna: Neka se raduje srce (A. Igrec) Neka se raduje srce (Š. Marović) Neka se raduje srce (A. Canjuga) Otpjevni psalam: Jadnik vapi i Gospodin ga čuje (M. Bartolić) Jadnik vapi (I. Rakonca) Prinosna: Nek’ se uzdigne molitva moja Uzdah se u Gospodina Pričesna: Krist je ljubio Crkvu U žrtvi žive ljubavi Završna: Slava Ti, Gospodine Sve note zajedno: 30. nedjelja kroz godinu (C)
Htjeti vidjeti nevidljivo – razmišljanje uz 30. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Htjeti vidjeti nevidljivo – razmišljanje uz 30. nedjelju kroz godinu (B)

U današnjem evanđeoskom odlomku (Mk 10, 46-52) čitali smo kako se dogodio susret između Isusa i slijepog prosjaka Bartimeja dok je Isus izlazio iz Jerihona. Premda tek u nekoliko rečenica, evanđelist Marko nam je izrazio svu dinamiku toga susreta nakon kojega se dogodilo čudo ozdravljenja. Bartimej, nakon što je čuo da tuda prolazi Isus Nazarećanin, pokazuje neobičnu upornost i potrebu da skrene pozornost na sebe i svoje potrebe. Isus ga na neki način prepušta kao nekoj kušnji da vidi hoće li se on othrvati pritisku ljudi koji ga ušutkavaju, pa tek onda, kad se on nije dao ušutkati, Isus traži da ga pozovu i dovedu. A u samom razgovoru s Bartimejom Isus ne troši mnogo riječi, već izravno pita: Što hoćeš da ti učinim? Ovo pitanje iziskuje i Bartimejevu jasnu volju i želju da se on ...