»Ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.« (Iv 17,3)
Shadow

Oznaka: 4. razred

Traganje za iskustvom svetoga i nova religioznost

Traganje za iskustvom svetoga i nova religioznost

Vjeronauk - srednja škola
Današnji čovjek uglavnom ima interes za nadnaravnim, ali češće je taj interes bitno drukčiji od onoga što preporučuje Crkva. Štoviše, sve više susrećemo razmišljanje oslonjeno na poznatu rečenicu koja računa s Bogom, ali ne i Crkvom: Bog da, Crkva ne. Tako se Crkva doživljava krutom, netolerantnom, zatvorenom prema rubnim skupinama, što sve pridonosi sve većem udaljavanju od nje. Između ostaloga, takvo distanciranje od Crkve otvara vrata traženju svetoga u nekim novim religioznim oblicima, ili pak u nekim već ukorijenjenim sektama i u našoj sredini.  Najčešće ljudi odlaze u sekte iz razloga praznine koju osjećaju i za koju smatraju da ju ne može popuniti Crkva ni Evanđelje, zatim iz razloga jer su sekte redovito, barem u onom početnom vremenu prihvaćanja pojedinaca, solidarnije, toler...
Suvremena religioznost i njezina pitanja

Suvremena religioznost i njezina pitanja

Vjeronauk - srednja škola
Današnja religiozna slika unutar Katoličke Crkve pokazuje da s jedne strane dolazi do porasta duhovnosti, posebno u vidu karizmatskog pokreta, ali s druge strane pokazuje i da dolazi do češćeg udaljavanja od Crkve i napuštanja dosadašnjih religioznih oblika djelovanja i promišljanja. Sve je uočljivije kako mnogi traže religiozno iskustvo, ali pri tome više idu za nekakvim neobičnim fenomenima, kao što su npr. ukazanja, ozdravljenja, egzorcizmi i slično, a daleko manje za onakvim oblicima djelovanja kakvi su uvriježeni i koji pomažu postizanju zdrave vjere. Također, mnogi trebaju Crkvu tek kao servis za primanje sakramenata ili u onim vidovima u kojima od nje očekuju neku korist. Zato treba imati u vidu takve češće iskrivljene potrebe današnjega čovjeka i na temelju tih saznanja razvija...
Izazov nevjere

Izazov nevjere

Vjeronauk - srednja škola
Statistika pokazuje kako sekularističke ideje sve više bivaju zastupljene u društvu i izravno utječu i na mijenjanje razmišljanja kod vjernika. Takav pluralizam otvara odnose prema onima koji ne vjeruju, a u tom svjetlu zahtijeva s jedne strane poštovanje i takvih, a s druge postavljanje granica prema kojima je vjernik dužan truditi se njegovati svoju vjeru. Ateističke ideje su danas česta pojava, ali u davnoj prošlosti su bile gotovo nepoznate. Ljudi su, naime, oduvijek u nešto ili u nekoga vjerovali, o čemu nam svjedoči izučavanje povijesti religija. Tako vidimo u starim primitivnim religijama religioznost, baš kako ju vidimo i kod starih istočnjačkih, grčkih ili rimskih. Židovstvo sa svojim monoteizmom, kršćanstvo s vjerom u Presveto Trojstvo i islam s povratkom na jednoboštvo preds...
Vjeronaučna radna bilježnica za 4. razred srednje škole

Vjeronaučna radna bilježnica za 4. razred srednje škole

Vjeronaučne radne bilježnice
Ova vjeronaučna radna bilježnica, kojoj se može pristupiti klikom na gornju sliku ili na ovu poveznicu, neslužbenog je karaktera, a svrha joj je pomoć oko provedbe vjeronaučne nastave u 4. godištu srednje škole. Podijeljena je na pet tematskih cjelina, koje slijede vrijedeći plan i program. Svaka tema unutar cjelina predstavlja nastavnu jedinicu, a sastoji se od kratkih sažetaka koji donose najznačajnije naglaske teme, te od različitih radnih zadataka.  Vjeronaučna bilježnica ima svoj komparativni digitalni priručnik pod nazivom "Vječnošću obasjani“, unutar kojega se za svaku temu nudi sadržajno proširenje, kao i niz drugih sadržaja koji mogu poslužiti u oblikovanju nastave (prezentacije, radni listovi, online kvizovi, video-prilozi, ankete, svetopisamski tekstovi, priče, pjesme, živo...
Vječnošću obasjani – digitalni priručnik za Katolički vjeronauk u 4. razredu srednje škole

Vječnošću obasjani – digitalni priručnik za Katolički vjeronauk u 4. razredu srednje škole

Vjeronaučni digitalni priručnici
Vjeronaučni neslužbeni digitalni priručnik za četvrto godište srednje škole Vječnošću obasjani otvara se klikom na gornju sliku ili na ovu poveznicu. Njegov sadržaj slijedi aktualni Plan i program Katoličkoga vjeronauka, a podijeljen je na pet dijelova, prema pet nastavnih cjelina. Svaki naslov unutar cjelina predstavlja nastavnu jedinicu, a one su sastavljene od dva temeljna dijela: sažetaka i digitalnih materijala. Sažetci služe za okvirno snalaženje unutar teme, dok ponuđeni digitalni materijali obuhvaćaju tekstualno proširenje sadržaja, prezentacije, radne listove za ispis, radne materijale za online rješavanje, video-priloge, svetopisamske i druge tekstove, itd. Priručnik je otvorenog tipa, što znači da će se sadržaji s poveznica, radi poboljšanja, često mijenjati i nadopunjavat...