Oznaka: 5. korizmena nedjelja (B)

5. korizmena nedjelja (B): Sa silnim vapajem
Homilije u godini B

5. korizmena nedjelja (B): Sa silnim vapajem

Čitanja: Jr 31,31-34; Ps 51,3-4.12-15; Heb 5,7-9; Iv 12,20-33 Još od prvih godina vjeronauka znala su nam na um dolaziti ona pitanja „što bi bilo kad bi bilo?“ Što bi bilo da Adam i Eva nisu pojeli ono nesretno voće? Što bi bilo da Kajin nije ubio Abela? Što bi bilo da je sav narod povjerovao Isusu, da su se svi obratili, pa da ga nisu sudili i osudili? Što bi bilo? Tko će razumjeti Božje putove? U tome smislu veli Pavao: „Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi Božji! Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom?“ Ni Isus nije bez muke i znoja prihvatio ono što mu je bilo namijenjeno. Prije svoje muke gorio je: „Ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež.“ Upravo o tome govori Poslanica Hebrejima: „Krist je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i su...
Nagon za životom – razmišljanje uz 5. korizmenu nedjelju (B)
Homilije u godini B

Nagon za životom – razmišljanje uz 5. korizmenu nedjelju (B)

Čitanja: Jr 31,31-34; Ps 51,3-4.12-15; Heb 5,7-9; Iv 12,20-33 Kao ljudi svi imamo nagon za održavanjem života, koji je svojstven i životinjama. Taj nagon, za razliku od životinjskoga, kod nas ljudi navodi nas da živimo prema uhodanim mjerama i kriterijima koje smo mi sebi zadali i razumskim promišljanjem. Životinja pak živi potpuno nagonski, to jest bori se za održanje života isključivo sukladno vlastitoj biologiji, bez ikakvog razumskog promišljanja. Čovjek svojim razumom nadilazi nagonsko življenje, te je njegovo djelovanje obilježeno razumskim izborima i odlukama, no na žalost nije uvijek najkvalitetnije. Dogodi se, naime, da čovjek napravi određene razumske izbore prije svega sukladne tjelesnom nagonu, a ne sukladne promišljanjima utemeljenima u razumu Onoga od kojega dolazi svaka ...
Služiti Isusu – razmišljanje uz 5. korizmenu nedjelju (B)
Homilije u godini B

Služiti Isusu – razmišljanje uz 5. korizmenu nedjelju (B)

U nizu tema o kojima razmišljamo ovih korizmenih nedjelja današnje Evanđelje (Iv 12, 20-33) na poseban način ocrtava profil Isusova učenika ističući pri tome potrebu da istinski učenik treba služiti Isusu. O tome svjedoče vrlo jasne Isusove riječi kojima poziva učenike da idu za njim: Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. Ovakva izjava je vrlo neobična, te zahtijeva podrobnije tumačenje. Po svoj prilici Isus je uočio određenu nepravilnost kod svojih učenika. Za pretpostaviti je da su prema njemu bili blagonakloni, spremni biti na raspolaganju i služiti mu, no imali su velike rezerve prema nekim njegovim riječima i stavovima, to jest nisu ga slijedili potpuno i cjelovito, već prema svome ljudskom nahođenju. Ali kad Isus očekuje da onaj koji mu želi služiti ide za njim, onda ne...
5. korizmena nedjelja (B) – homilija
Homilije u godini B

5. korizmena nedjelja (B) – homilija

Uvod i pokajnički čin Povijesne knjige i dnevni tisak daju nam vjerovati da ljudsko društvo počiva na njihovim političkim vođama i inim moćnicima. Istina je posve drugačija. Društvo djeluje, postoji i funkcionira zahvaljujući mnoštvu običnih ljudi koji rade, odgajaju djecu, odvajaju za bolesne i stare… Kako u društvu tako i u Crkvi: stvarno su važni oni obični ljudi koji u jednostavnosti srca vrše svoje dužnosti, Boga poštuju i ljube, a bližnje vole i prihvaćaju kao same sebe, koji prihvaćaju svoje životne nedaće i svakodnevno Bogu hvalu iskazuju. Takvi bismo htjeli i mi biti. Neka nam u tome pomogne Božja milost i ova otajstva koja započinjemo slaviti. Gospodine, u punini vremena poslao si nam svoga Sina kao Spasitelja. Gospodine, smiluj se! Kriste, bio si posluša...
5. korizmena nedjelja (B) – nacrt za homiliju
Homilije u godini B

5. korizmena nedjelja (B) – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Danas, u dubokoj korizmi zajedno smo s Isusom koji ide u svoju muku i smrt i koji govori: „Duša mi je sada potresena i što da kažem?“ Gospodin Isus potresen je stojeći pred teškim i odlučnim trenucima svoga života. Pa ipak, daje pravu riječ utjehe sebi i nama. Riječ koja govori o smislu patnje i umiranja. Htjeli bismo danas otvoriti svoje srce toj Isusovoj riječi da nas ispuni, da nas ohrabri i da nam pokaže pravi put u našim životnim poteškoćama. Zato ćemo zazvati na nas Božje milosrđe. Gospodine, bio si ponižen i podnio si smrt za naše spasenje. Gospodine, smiluj se! Kriste, poput pšeničnog zrna koje je niknulo na novi život ti si svojim uskrsnućem obasjao sav svijet. Kriste smiluj se! Gospodine ti i nama daješ da po patnjama i nevoljama ...
5. nedjelja korizme (B)
Homilije u godini B

5. nedjelja korizme (B)

Jr 31,31-34 Za proroka Jeremiju u temelju svega jest Gospodinovo lice koje je iskusio i doživio Onoga koji je odlučio intervenirati u povijest svoga naroda da bi ga čistio kaznom. Riječi prvoga čitanja govore upravo o tome, a prorok ih je izgovorio u vrijeme mladog kralja Jošije koji je započeo Izrael voditi pravim putem te vršio duboke reforme na religioznom, političkom i socijalnom planu. Jeremija, koji je do tada bio u „ratu“ sa cijelom zemljom, pozitivno reagira na ove poteze mladog kralja. Stoga prorok naviješta da nakon stoljeća i stoljeća Izraelove nevjere Gospodin odlučuje sklopiti novi Savez koji neće propasti, neće pokazati slabosti prethodnih. Djelovat će tako da svoj narod osposobi za vjernu ljubav. Njegov Zakon neće više biti upisan na kamenim pločama, kao na Si...
Proslaviti se sa Sinom Čovječjim – razmišljanje uz 5. korizmenu nedjelju (B)
Homilije u godini B

Proslaviti se sa Sinom Čovječjim – razmišljanje uz 5. korizmenu nedjelju (B)

U današnjem evanđeoskom odlomku čitamo kako se glas o Isusu proširio ne samo među domicilnim stanovništvom Judeje i Galileje gdje je Isus djelovao, nego su i mnogi stranci koji su dolazili u Jeruzalem bili čuli za njega i htjeli ga upoznati. Tako nam sveti Ivan piše da među onima koji su se došli klanjati na Blagdan bijahu i neki Grci, koji, jer su bili čuli za Isusa, upućeni na Filipa iz Betsaide, zamole uslugu: Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa. Premda ne znamo što su oni čuli i znali o Isusu, ipak je očito da su htjeli vidjeti onoga o kojem su imali neke slutnje jer se glas o njemu širio. Rečeno današnjim rječnikom,  htjeli su vidjeti nekoga o komu se pronio glas i tko je u njihovim očima bio poznat na temelju onoga što se o njemu pričalo među pukom. Time što je bio poznat v...
Meditacija uz 5. korizmenu nedjelju (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz 5. korizmenu nedjelju (B)

MUDROST PŠENIČNOG ZRNA Vječita su čovjekova pitanja o smislu patnje o smislu života i smrti. Ako je Bog dobar, zašto dopušta nesreće, zašto dopušta smrt, redovito je pitanje svih sumnjičavaca, ali i bogotražitelja. Ivan u današnjem odlomku donosi kratku Isusovu prispodobu o zrnu pšenice koje biva posijano. Isus ne želi govoriti o umiranju kao nečem konačnom. Tko to i govori o umiranju? Za Isusa umrijeti zapravo znači zadobiti pravi život, život umnožiti. U tome je smislu odlomak iz današnjeg evanđelja pun paradoksa. Daje dovoljno mudrosti za cijeli život. Isus u svojoj prispodobi veli: „Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod.“  Za Isusove slušatelje pouka je bila očita. Ako zrno pšenice ostane u suhom, neće donijeti ploda. Š...