Oznaka: adventisti sedmog dana

Traganje za iskustvom svetoga i nova religioznost
Vjeronauk - srednja škola

Traganje za iskustvom svetoga i nova religioznost

Iako današnji čovjek uglavnom ima interes za nadnaravnim, taj je interes češće bitno drukčiji od onoga što preporučuje Crkva. Štoviše, sve više susrećemo razmišljanje oslonjeno na poznatu rečenicu koja računa s Bogom, ali ne i Crkvom: Bog da, Crkva ne. Tako se Crkva, kada se promatra izvan nje same, kod mnogih doživljava krutom, netolerantnom, zatvorenom prema rubnim skupinama, što sve pridonosi sve većem udaljavanju od nje. Između ostaloga, takvo distanciranje od Crkve otvara vrata traženju svetoga u nekim novim religioznim oblicima, ili pak u nekim već ukorijenjenim sektama i u našoj sredini. Temeljno o sektama Najčešće ljudi odlaze u sekte iz razloga praznine koju osjećaju i za koju smatraju da ju ne može popuniti Crkva ni Evanđelje kakvo se u njoj naviješta, zatim iz razloga ...
Adventisti sedmog dana (subotari)
Teološki prilozi

Adventisti sedmog dana (subotari)

Pridjev adventistički dolazi od latinske riječi advent, što znači dolazak. To nam već pokazuje kako adventisti vjeruju u skori ponovni Kristov dolazak na zemlju. Počeci adventističkog pokreta pripisuju se farmeru Williamu Milleru i Ellen Gould White iz Sjeverne Amerike. Miller se posebno bavio proučavanjem Knjige Danielove i Knjige Otkrivenja, te je na temelju njih izračunao da Krist treba ponovo doći 1843. godine i započeti suditi svijet. Taj je svoj zaključak javno objavio, te stekao mnoge sljedbenike koji su prestali obrađivati zemlju, porazdijelili svoje imanje i pripremali se za Kristov dolazak. Međutim, prošla je označena godina, Krist se nije pojavio, a Millera su mnogi napustili. Objavio je da je pogriješio u računanju, odnosno da Krist treba doći 22. listopada 1844. god., no ...