»Jaram je moj sladak i breme moje lako.« (Mt 11,30)

Oznaka: anđeoski kruh

Kruh anđeoski
Razmišljanja o vjeri

Kruh anđeoski

Premda anđeli nemaju tijela i ne hrane se zemaljskom hranom, i oni su Božja stvorenja, te time ograničena bića, pa je i njima potrebna hrana kojom ih Bog hrani. Ta hrana je Božji život i Božja ljubav koju im je Bog davao po svome Sinu – vječnoj Riječi i Mudrosti. Zato je on bio nazvan Kruhom anđeoskim jer anđeli nasićuju svoj život razmatrajući puninu koja je u njemu sadržana. Ali kolika je tek čast iskazana čovjeku koji nije bio u stanju hraniti se izravno poput anđela razmatrajući uzvišenost njegova nedokučivoga božanstva, pa se on odlučio utjeloviti. Uzevši tijelo od Djevice i predajući ga potom u sebedarnom činu ljubavi na Posljednjoj večeri sveo se na mjeru ljudske ograničene naravi. Omogućivši nam da blagujemo Kruh anđeoski postao je našom hranom i p...