Oznaka: begovsko kršćanstvo

Begovsko kršćanstvo
Kroz filozofsku prizmu

Begovsko kršćanstvo

Termin beg danas ima izrazito pejorativno značenje. Originalni izraz dolazi iz turskog jezika (bey, beigh) i označava gospodina. Kasnije termin ima značenje vladara, kneza, upravitelja. Terminom beg ponekad označavamo čovjeka koji je bahat i ohol. Ovim terminom povremeno se označava i nekoga tko je lijen. Termin beg koristimo kada želimo reći kako je netko dobio, stekao, nešto nezasluženo zbog čega se ponaša oholo. Terminom beg označavamo povremeno i nekoga tko nezasluženo gleda druge ljude s visoka  kao manje vrijedne. Uz termin beg vežemo i jedan novi izraz koji zovemo begovsko kršćanstvo. Begovsko kršćanstvo je društveni fenomen koji ocrtava socijalne odnose među kršćanima unutar njihovih zajednica. Begovsko kršćanstvo je specifično mentalno stanje ljudskog duha koji se manifestira...