Ponedjeljak, 8 kolovoza

Oznaka: Bezgrješno začeće BDM – homilije

Neranjiva peta Bezgrješne Djevice – razmišljanje uz svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Neranjiva peta Bezgrješne Djevice – razmišljanje uz svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije

Čitanja: vl.: Post 3, 9-15.20; Ps 98, 1-4; Ef 1, 3-6.11-12; Lk 1, 26-38 Iz vrela bliskih grčkoj mitologiji poznat je izraz Ahilova peta. Naime, u jednoj epskoj pjesmi opisan je život mitskog junaka Ahila – Ahileja, kojega je navodno majka, božica Tetida, uronila u rijeku Stiks da bi postao neranjiv i time besmrtan. No kako ga je majka prilikom uranjanja morala držati za petu, tako voda nije dodirnula petu koja je ostala jedini ranjivi dio njegova tijela. Kad je potom Ahilej kao junak sudjelovao u Trojanskome ratu, njego protivnik Paris je saznao za njegovu slabu točku pa je odapeo otrovnu strjelicu kojom ga je pogodio u petu i tako ga usmrtio. Adamova peta To što priča grčka mitologija i pjesništvo samo je odraz i pokušaj prepričavanja činjenice da svaki čovjek ima neku bolnu točku, ...
Žena bez sjene – razmišljanje uz svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Žena bez sjene – razmišljanje uz svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije

Čitanja: vl.: Post 3, 9-15.20; Ps 98, 1-4; Ef 1, 3-6.11-12; Lk 1, 26-38 U Knjizi Postanka čitamo da je Bog stvorio čovjeka za neposredno zajedništvo, što nam jasno svjedoči i odlomak koji nam se nudi u svetoj liturgiji danas na svetkovinu Bezgrešnoga začeća Blažene Djevice Marije. Takvo zajedništvo je pretpostavljalo čistoću duše i odnosa, jer je čisti Bog stvorio čovjeka u čistoći i za čistoću. Svaki odmak od toga projekta bio je odmak od Boga. Kada Adam i Eva padnu u grijeh, oni na sebe navlače sjenu zla koja je išla dotle da je postala sjena smrti koje se više nisu mogli osloboditi. Ta čudna sjena osjenila je njihova bića iznutra, tako da su odjednom otkrili da su goli, te su se najednom morali skrivati, dok su prije živjeli pred licem Božjim sasvim otvoreno, bez skrivanja. Ta sjena...
Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije – misao za homiliju i molitva vjernika
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije – misao za homiliju i molitva vjernika

BDM - model i uzor pripadnosti Crkvi. Post 3,9-15.20; Ps 98; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38 Uvod Danas slavimo jedan od najljepših Gospinih blagdana: Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije. Isusova je majka bila nazočna kad je nastajala prva Crkva. I danas je prisutna u svakoj mjesnoj Crkvi, pa i danas među nama. Misao za homiliju Želimo li znati kako bi trebao izgledati uzoran član crkvene zajednice? Evo nam najuzornijeg njezina člana - Blažene Djevice Marije. Ona je najizvrsniji vjernik, najveća i najbolja vjernica. Od nje može učiti svaki kršćanin. Ona nam je uzor u beskompromisnom odnosu prema grijehu i začetniku zla - sotoni (Post 3,9-15.20). Sav njezin život bio je satiranje sotone i svakoga zla. Eto nam prve oznake pravog kršćanina, člana Crkve - beskompromisnost u b...
Bezgrješna je čisti izvor milosti – razmišljanje uz svetkovinu Bezgrješnoga začeća Blažene Djevice Marije
Homilije u godini B

Bezgrješna je čisti izvor milosti – razmišljanje uz svetkovinu Bezgrješnoga začeća Blažene Djevice Marije

Stvarajući svijet Bog je sve stvorio dobrim. Sve stvoreno trebalo je biti svjedočanstvo i odraz njegova svetog i čistog života. Smisao svega stvorenja je bio upravo u tome da bude prepoznatljiva slika i odraz iskonske dobrote, ljepote i čistoće. Zato će svetopisac, kad opisuje dan po dan stvaranja svijeta, svaki put zapisati kako je doista sve bilo po Božjem planu: I vidje Bog da je dobro. Upravo takav dobri svijet bio je mjesto Božje neposredne prisutnosti, pri čemu je Bog bio svoj na svome. Ljaga u svijetu No ozbiljno je životno pitanje, to jest i filozofsko i teološko, odakle je zlo došlo u svijet, te što se sa zlom sve negativnoga dogodilo. Već Knjiga postanka daje svoj odgovor na to kako je po ljudskoj oholosti i neposluhu zlo ušlo u svijet. A ulaskom zla u svije...
Milosrđe Bezgrješne Djevice – razmišljanje uz svetkovinu Bezgrješnoga začeća Blažene Djevice Marije
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Milosrđe Bezgrješne Djevice – razmišljanje uz svetkovinu Bezgrješnoga začeća Blažene Djevice Marije

Svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije ove godine slavimo u posebno znakovitim i svečanim uvjetima jer se upravo danas otvara izvanredni Jubilej milosrđa. A sama po sebi ova svetkovina govori o tome kako je naša nebeska Majka bila začeta bez grijeha, upravo kako bi poslužila neizrecivom planu Božjega milosrđa. Neizmjerni Bog je htio doći među nas ljude kako bi nas izmirio sa sobom darom svoga milosrđa, no naša ljudskost nije bila prikladna da bi on u nju izlio neizmjernost svoga božanskog života. Štoviše naše duše nisu bile dostojne prihvatiti miomiris njegova božanstva. A kako mi ljudi nismo bili u stanju prihvatiti ga, pa ni dostojni spremnici njegove milosti, odlučio je stoga najprije pripraviti sebi jedno biće koje će biti u stanju primiti puninu njegova milosno...
Neznatna službenica – razmišljanje uz svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Neznatna službenica – razmišljanje uz svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije

Neki filozofi još u starim vremenima grčke filozofije, a bilo je sličnih tvrdnji i u novije doba, nisu mogli pojmiti Boga koji dolazi u doticaj s materijom i skrbi za svoja stvorenja. Takve ideje bile su motivirane različitim razlozima. Neki su Vrhovno biće ili Prvi princip držali nepokrenutim pokretačem svega, ali ujedno i nepokretnim, za razliku od kozmosa koji se kreće, mijenja i propada. Štoviše, odbijali su svaku pomisao da bi se mogao kretati kao tvrdnju nespojivu sa zahtjevima savršenog Božjeg bitka. Prema filozofima Božje savršenstvo je takvo da ne dopušta ikakav pokret. Bog je savršen jer se ne kreće, jer bi svako kretanje uključivalo promjenu i nestalnost, a time i nesavršenstvo u njegovoj božanskoj biti. Prema tome bilo bi nedostojno Boga da se bavi prizemljenim i ljudsk...
Meditacija uz Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije
Homilije u godini A

Meditacija uz Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije

U prvom čitanju jasno vidimo što čini grijeh (Post 3, 9-15.20). Đavao, koji na grčkom znači otprilike „razgraditelj“, „razaratelj jedinstva“ unosi razdor u srca prvih ljudi. Čovjek je bio prepoznao svoju ženu kao kost od kosti i meso od mesa, a sad, evo, ranjen grijehom na nju svaljuje krivnju. Upravo je to grijeh: nijekanje zajedništva, nijekanje ljubavi. Bog naviješta dolazak Ženina Potomka koji će satrti zmiju i grijeh. I time će ponovno satkati pokidane veze i niti između Boga i čovjeka, između čovjeka i čovjeka. Jer, Bog nas je od samih početaka predodredio za zajedništvo sa sobom, u ljubavi. Blažena je Djevica uvijek bila u savršenom zajedništvu s Bogom. Cijeli je njezin život bio „neka mi bude!“ Ona je uzor čovjekove povezanosti - u Crkvi - s Bogom. Zato se danas radujemo ...