Oznaka: biskupsko ređenje

Biskupsko ređenje
Liturgika

Biskupsko ređenje

1. Povijesni pregled U Novom zavjetu spominju se apostoli, proroci, nadglednici (episkopoi), starješine (presbyteroi), učitelji, đakoni. Uloga i nadležnost tih službenika nisu točno određene. Nakon smrti apostola crkvene se službe polagano ustaljuju i određuju.[1] Tako, početkom 2. st. Ignacije Antiohijski (+ 110.) točno razlikuje hijerarhijske stupnjeve biskupa (episkopoi), svećenika (presbyteroi) i đakona (diakonoi). To se ustrojstvo rasprostranilo po čitavoj Crkvi: Potičem vas da se trudite sve činiti u Božjoj slozi uz predsjedanje biskupa namjesto Boga, svećenika namjesto apostolskog zbora i meni predragih đakona kojima je povjereno otajstvo Isusa Krista.[2] Najstariji opis biskupskog ređenja nalazimo u Hipolitovoj Traditio apostolica: Za biskupa neka se red...
Biskupsko ređenje
Liturgika

Biskupsko ređenje

Povijesni pregled Još je od apostolskih vremena uvođenje u pojedine službe bivalo polaganjem ruku. Tako su npr. Savao i Sila primili polaganje ruku prije nego što su bili upućeni na misijsko putovanje (Dj 13,2-3): Dok su jednom obavljali službu Božju i postili, reče Duh Sveti: "De mi odlučite Barnabu i Savla za djelo na koje sam ih pozvao." Onda, pošto su postili i molili i položili na njih ruke, otpustiše ih. Kao što vidimo, molitva koju su tom prigodom molili, nije navedena. Tek u Apostolskoj predaji Hipolita Rimskog (početka 3. st.) nalazimo posvetnu molitvu biskupskoga ređenja. Ona spominje Abrahama i starozavjetne svećenike, te po Isusu Kristu zaziva Duha Svetoga da posveti izabranika da bi poput apostola vodio Crkvu. Ova je molitva, uz neznatne izmjene, uvrštena u no...