»Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima.« (Rim 14,9)

Oznaka: blagoslov vode

Bogojavljenje, Gospodnja epifanija, Vodokršće ili Tri kralja
Blagdani i sveta vremena

Bogojavljenje, Gospodnja epifanija, Vodokršće ili Tri kralja

Bogojavljenje, Gospodnja epifanija, Vodokršće ili Tri kralja slavi se 6. siječnja, a tada se na poseban način prisjećamo Božje objave svim ljudima. Uz Božić, otajstvo Božjeg silaska među nas ljude i početak Kristova djela otkupljenja, Bogojavljenje spada u srž božićnoga vremena, pa je i razumljivo što je uzdignuto na stupanj svetkovine. Nekada je to slavlje imalo više jasno naznačenih liturgijskih naglasaka koji su se s vremenom razvodnili i razdvojili u nekoliko blagdana, dok nam se danas posebno stavlja pred oči poklon trojice mudraca novorođenom Kralju i, kao što je rečeno, ističe se kako se Bog objavio i poganima, a ne samo Židovima.  Povijesno gledano, Bogojavljenje se kao blagdan javlja na Istoku, a predstavlja pandan zapadnom Božiću. Naime, najvjerojatnije su oba blagdana nasta...
Nekadašnji blagoslov vode na Vodokršće (Bogojavljenje)
Blagdani i sveta vremena, Liturgika

Nekadašnji blagoslov vode na Vodokršće (Bogojavljenje)

U našim je krajevima nekada bio raširen posebno svečani blagoslov vode uoči Bogojavljenja ili na sam blagdan (koji se po tome i nazivao Vodokršće), a koji je službena Crkva dugo vremena bezuspješno pokušavala suzbiti, jer je svoje podrijetlo vukao iz istočne liturgije, a kod nas je došao putem glagoljske baštine. Duga je tradicija u Katoličkoj Crkvi da se uoči ili na blagdan Bogojavljenja blagoslivlja voda. Danas je taj blagoslov, u odnosu na ranija vremena, prilično osiromašen i s nedovoljno istaknutom porukom. Ako zavirimo u negdašnje obrednike, one koji su se upotrebljavali na našim područjima, počevši od prvog "službenog" Rituale Romanum pape Pavla V. iz 1614. god., pa sve do Drugog vatikanskog sabora, možemo vidjeti kako mnogi obrednici imaju taj blagoslov i kako se on ...
Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (2): Rimski obrednici
Liturgika

Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (2): Rimski obrednici

Uvod Iako je, strogo gledajući, riječ o jednom Rimskom obredniku, a više izdanja, određene razlike koje se zapažaju između tipskih, latinskih netipskih i prevedenih izdanja, dozvoljavaju da govorimo i u pluralu. U tom ćemo smislu u ovom dijelu najprije dati kratak prikaz latinskih izdanja Rituale Romanum, te nešto precizniji hrvatskih izdanja. 1. Općenito o latinskim izdanjima Rituale Romanum Kako je u srednjem vijeku za Zapadu vladala velika šarolikost obreda i običaja, sve se više osjećala potreba za unificiranjem liturgije, a taj je zahtjev jasno izražen na Tridentskom saboru (1545.-1563.), te u vremenu između 1568. i 1614. god, kada su izdane najvažnije liturgijske knjige, i proveden u djelo.[1] Tako, prema riječima pape Pavla V., nakon što su njegovi prethodnici izdali Časoslov, Ri...
Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (3): Krajevni obrednici
Liturgika

Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (3): Krajevni obrednici

Uvod Kako Rimski obrednik pape Pavla V. nije bio obvezujući, mnogi su (nad)biskupi izdali obrednike vlastitih (nad)biskupija, a oni su obično nastajali kompilacijom Rituale Romanum i ranije korištenih (pred)obrednika. Na ovim će područjima tako, do Drugog vatikanskog sabora, značajnu ulogu imati Ostrogonski, Kaločki, Zagrebački i Đakovački obrednici, od kojih su tek posljednji na hrvatskom jeziku, a ostali na latinskom. 1. Ostrogonski obrednici Još je hunski kralj Atila odabrao Ostrogon, grad na sjeveru današnje Mađarske, nedaleko od Budimpešte, za svoju prijestolnicu, a isto je učinio 960. god. i mađarski vladar Geza, te je on od tada postao i prijestolnica ugarskih kraljeva. U njemu je bio rođen, pokršten i okrunjen prvi ugarski kralj sv. Stjepan, koji je i utemeljio nadbiskupiju. Ost...
Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (4): Pastoralno-liturgijski naglasci sakramenta krsta
Liturgika

Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (4): Pastoralno-liturgijski naglasci sakramenta krsta

Uvod Svaki od obrednika korištenih na području današnje istočne Hrvatske i Srijema prije Drugog vatikanskog sabora donosi više podnaslova unutar govora o sakramentu krsta. Većim su dijelom to isti tekstovi, no ima i nekih manjih odstupanja, što će biti jasno uočljivo iz pregleda koji slijedi. Najprije ćemo pružiti prikaz onih odredbi koje su bile propisane za služenje sakramenta krsta, a potom i redom sve obrede koje pronalazimo u svima ili nekom od obrednika. 1. Uvodne napomene o krštenju Obrednik pape Pavla V. iz 1614. god. najprije, u skladu s odlukama Tridentskog sabora i ondašnjom rubricističkom teologijom, donosi mnoge detaljne i izričite odredbe koje se moraju obvezno poštivati, a u potpunosti ih preuzimaju krajevni obrednici,[1] dok će tek manje izmjene biti vidljive u Rimskom o...
Nekadašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema
Liturgika

Nekadašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema

Uvod U vremenu između Tridentskog i Drugog vatikanskog sabora na području današnje Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije bilo je u upotrebi više različitih, iako međusobno sličnih, obrednika, koji se mogu grupirati u tri skupine: rimski, krajevni i vlastiti obrednici. Pod pojmom rimski obrednici podrazumijevamo više latinskih izdanja Rituale Romanum i njegova četiri prijevoda na hrvatski jezik, pod pojmom krajevni obrednici podrazumijevamo obrednike Ostrogonske, Kaločke i Zagrebačke (nad)biskupije, dok se sintagma vlastiti obrednici odnosi na dva obrednika Đakovačke i Srijemske biskupije, te na njihova dva izvatka.[1] Ovdje ćemo pružiti određeni uvid u te i neke druge obrednike, prvenstveno s nakanom da se na taj način vidi kako su i koliko stariji obrednici utjecali ...