Oznaka: Bog

Ronilac
Razmišljanja o vjeri

Ronilac

Tko je u ovim vrelim mjesecimaokusio ljetne radosti na moru,sigurno se okušao i u ronjenju.Svatko od nas brzo otkrijekako vrijedi jedno pravilo:kad ne znaš plivati, teško seodržavati na površini,a kad naučiš plivati,otkriješ da nije baš lako roniti.Jer treba poznavati vještinuzaranjanja i drugih pokreta,kao i onu ispuštanja zraka,jer nas more izbacujezbog zraka koji imamou plućima i organizmu. Nešto slično se događai u duhovnome životu,to jest životu upoznavanjaBoga i njegova otajstva.Onaj tko Boga nije upoznao,njegove dubine postaju vodeu kojima se lako gubi život,umjesto da iz njih crpimoljepotu i nadahnuće postojanja.U Božje otajstvene dubinepotrebno je znati zaroniti,no na žalost mnogi kršćanisu tek loši plivači i nevješti ronioci.Ako su naduti i puni oholosti,čim probaju zaroniti,m...
Svetopisamski govor o Bogu
Vjeronauk - srednja škola

Svetopisamski govor o Bogu

Uvod Za Sveto Pismo kažemo da je knjiga za sva vremena, da nam Bog kroz nju progovara i osvjetljava nam svaku životnu situaciju. Ono je za nas zato prije svega Božja riječ, ali je istovremeno i ljudska, jer se Bog poslužio konkretnim ljudima koji su je, nadahnuti Duhom Svetim, napisali i oblikovali. Stoga nije lako razumjeti i tumačiti Sveto Pismo, jer je važno puno toga znati, od semitskog načina razmišljanja do povremenog slikovitog i simboličnog govora. Potrebno je dobro poznavati i povijest, biblijsku arheologiju, geografiju, književnost, a o dobrom poznavanju teološke znanosti ne treba ni govoriti. Posebno treba razlikovati pristup Starom Zavjetu, a posebno Novom. Stari Zavjet kao „priprava i slika“ Novoga Zavjeta Kažemo da je Stari Zavjet praeparatio et figura Novoga Zav...
Kršćansko iskustvo Božje prisutnosti u skrivenosti
Vjeronauk - srednja škola

Kršćansko iskustvo Božje prisutnosti u skrivenosti

Sveti Ivan apostol i evanđelist u svojoj Prvoj poslanici kaže kako Boga nikad nitko nije vidio, ali nam svjedoči da ga je Jedinorođenac objavio. U tom svjetlu možemo, kao ljudi vjere, imati iskustvo Božje prisutnosti i bez jasne Njegove vidljivosti, a to osjećamo na različite načine: u molitvi, sabranosti, u promatranju prirode, u komunikaciji s drugim ljudima itd., no najsnažnije iskustvo Boga zbiva se po sakramentima, kao vidljivim znakovima Njegove neizmjerne ljubavi. Zato sakramenti u Katoličkoj Crkvi imaju svoju posebnu vrijednost, odnosno tolika njihova uzvišenost traži da ih se nipošto i nikada ne banalizira, niti im se pristupa magijski, nego da ih se uvijek gleda u svjetlu zahvalnosti za Kristovo djelo otkupljenja. Štoviše, oni uprisutnjuju Božju milost u nama i posvećuju nas,...
Bog u svjedočanstvu vjere Novoga zavjeta
Vjeronauk - srednja škola

Bog u svjedočanstvu vjere Novoga zavjeta

Sveto Pismo Novoga zavjeta stavlja nam pred oči ne samo Kristovu otkupiteljsku žrtvu i Njegovu poslušnost Očevoj volji do smrti na križu, nego nam svraća pozornost i na mnoge osobe koje su nakon Kristova uskrsnuća postali pravi svjedoci vjere. To se posebno odnosi, uz Blaženu Djevicu Mariju, na apostole, svetoga Pavla i Pavlove bliske suradnike, ali i na mnoge druge osobe koje su posvjedočile svoju vjernost Kristovoj riječi. Značenje Majke Božje - Blažene Djevice Marije - u povijesti spasenja neusporedivo je s bilo kojom drugom ljudskom osobom, pa će nam ona tako biti najveći uzor, a uz to i nebeska zagovornica na putu sazrijevanja u vjeri i na putu osnaženja nade u vječni život koji nam je darovan po Kristovoj žrtvi križa. Njezin zaručnik, Isusov poočim i zaštitnik naše Domovine - sve...
Bog u Hrvatskoj enciklopediji 1941.
Teodiceja

Bog u Hrvatskoj enciklopediji 1941.

Prenosimo enciklopedijsku natuknicu Bog iz Hrvatske enciklopedije iz 1941. godine. Napisao ju je hrvatski filozof isusovac Karlo Grimm (Đakovo, 31. VIII. 1898. — Zagreb, 22. VIII. 1952.). "Nakon gimnazije, koju je pohađao u Osijeku, filozofiju i teologiju studirao je 1916.–1918. u Budimpešti i Đakovu. Za boravka u Budimpešti naučio je semitske jezike, hebrejski, aramejski, sirski i arapski. Za svećenika Srijemsko-đakovačke biskupije zaređen je 1921. Kratko vrijeme bio je duhovnik u osječkom konviktu i ekshortator na Trgovačkoj akademiji. U Družbu Isusovu stupio je 1922., novicijat proveo u Ljubljani, potom studirao filozofiju u Innsbrucku i 1925. došao u Zagreb za urednika Katoličkih misija. Specijalizira psihologiju u Valkenburgu i u Kölnu 1926.–1927., a teologiju u Valkenb...
Blago čovjeku koga Bog kara: On ranjava, ali i ranu povija i zacjeljuje
Između srca i razuma

Blago čovjeku koga Bog kara: On ranjava, ali i ranu povija i zacjeljuje

Knjiga Jobova nas uči da je blago onomu čovjeku koga Bog kara, jer On ranjava, ali i ranu povija, udara, ali i svojom zacjeljuje rukom (usp. Job 5,17-18). Koliko god nam se te riječi mogu činiti nerazumljivima, a možda i nerazumnima, u njima se ocrtava u svoj ljepoti Božja pedagogija odgajanja, kako pojedinaca, tako i cijelih naroda. Roditelji to vjerojatno mogu lakše razumjeti. Onaj, naime, tko ima djecu, i tko na tu svoju djecu gleda kao na dar Božji, svakako će htjeti učiniti sve što može da ih odgoji tako da ona danas-sutra postanu dobri  ljudi, da razumiju značenje vjere i Božje ljubavi u svomu životu, te da tako jednom izgrađeni i sami nastave prenositi one vrijednosti svojim potomcima kojima su ih učili njihovi roditelji. I zato, onaj tko želi takvo dobro svomu djetetu, ne će se ...