Oznaka: Bogojavljenje – homilije

Čistoga razuma pristupiti Kristu – razmišljanje uz Bogojavljenje
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Čistoga razuma pristupiti Kristu – razmišljanje uz Bogojavljenje

Čitanja: Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 Stojeći pred otajstvom današnje svetkovine, a polazeći od opisa koji nam je donio evanđelist sveti Matej, ne možemo ne uočiti čudesnu Božju dobrotu koja je izišla iz okvira i granica jednoga naroda i počela se objavljivati svijetu. Jednako tako valja uočiti i napor mudraca koji na sebi svojstven način otkrivaju Božju blizinu, te joj se veoma raduju, ne žaleći truda da dođu do konačnoga susreta, do susreta s Bogom koji je rušio granice i izlazio iz okvira ljudskih. Isto tako valja uočiti da je za susret bio potreban i iskorak razuma prema Bogu koji se nesebično daruje i ne prestaje objavljivati svoj život i dobročinstva, milost i spasenje svim narodima. Gdje se izgubio razum? Dajući se voditi Božjoj zvijezdi repatici, t...
Bogoobjaviteljica Marija – razmišljanje uz Bogojavljenje
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Bogoobjaviteljica Marija – razmišljanje uz Bogojavljenje

Čitanja: Iz 60, 1-6; Ps 72, 1-2.7-8.10-13; Ef 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12 U svojoj neizmjernoj dobroti prema ljudima Bog se uvijek milosrdno i velikodušno objavljivao. Istina, na različite načine, sukladno njihovoj sposobnosti da ga prime, od govora u svijesti i savjesti, do onog posebnog govora kada se još izričitije objavljuje pojedincima tražeći od njih da to prenesu narodu. U tom smislu razumijemo ono što reče pisac Poslanice Hebrejima: “Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima” (1,1). Budući da je usredotočen govoriti izabranom narodu, ne spominje one objave i drugima, a za koje znamo iz Svetoga pisma koje nam opisa više takvih situacija u kojima se Bog objavio pojedincima poput Noe, ili pak vidiocu i vraču Bileamu tražeći od njega da ne proklinje Izraelce. Osi...
Vladari po mjeri mudraca s Istoka – razmišljanje uz Bogojavljenje
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Vladari po mjeri mudraca s Istoka – razmišljanje uz Bogojavljenje

Danas slavimo Bogojavljenje – jednu od najvažnijih svetkovina božićnoga ciklusa. Otajstvo današnje svetkovine bremenito je sadržajem i porukom za naš kršćanski život u društvu u kojemu živimo. Ljudi su društvena biće i žive u uređenim organiziranim zajednicama. Takve zajednice predstavljaju i vode trojica mudraca kraljeva, kao što ih predstavlja i vodi i židovski kralj Herod. Oni svatko na svoj način utjelovljuju određeni stav prema Bogu, čime postaju model i svima drugima. Oni kao kraljevi – vođe naroda, mogu utjecati na tijekove povijesti svojih naroda, bilo da utječu pozitivno, bilo da utječu negativno. Oni svoje narode mogu voditi ili zavoditi, mogu ih Bogu privoditi ili od Boga odvoditi. O njima i o njihovu ponašanju ovisi sudbina određenoga broja građana i pripadnika naroda. I on...
Bogojavljenje – nacrt za homiliju
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Bogojavljenje – nacrt za homiliju

Čitanja: Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 Nekako je u našoj naravi da stvaramo određene skupine. Tu je, u prvom redu obitelj, ona uža i šira. Osjeća se također i svijest pripadnosti određenoj gradskoj četvrti, određenom naselju. Snažan je i često simpatičan i određeni "lokalpatriotizam". S druge se strane baš ne ponosimo nasilničkim skupinama. Istina je: pripadnost određenoj skupini može biti izraz naše kulture, ali i povod sukobima i neljudskom ponašanju. Današnji nas blagdan i Božja riječ između ostaloga poučavaju da pripadnost određenoj zajednici za pravog Božjeg čovjeka ne znači zatvaranje od ostalih, nego naprotiv međusobno obogaćivanje svih. Današnje je drugo čitanje iz Poslanice Efežanima. Bila je to kršćanska zajednica sastavljena od različitih narod...
Bogojavljenje – misao za homiliju i molitva vjernika
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Bogojavljenje – misao za homiliju i molitva vjernika

Tema: Crkva po Kristu - Svjetlo narodima Čitanja: Iz 60,1-6; Ps 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 Uvod Drugi vatikanski sabor naziva Krista svjetlom naroda. To se isto ime može pridjenuti i Crkvi, jer ona je znak žive Kristove prisutnosti, ona je njegovo Tijelo. Kao što je ona zvijezda bila znak mudracima, svaki od nas želi pridonijeti da Kristova svjetlost zasja na licu svakoga čovjeka. Misao za homiliju Prvo čitanje koje smo danas čuli odiše nadom i pozivom na radost. Prorok veli Jeruzalemu, a on predstavlja sav izabrani narod: „Tebe Gospodin obasjava, i Slava se njegova javlja nad tobom!“ S pravom su Židovi bili ponosni, svjesni da Bog preko njih obasjava sve narode. Znali su, naime, da se to odnosi na buduća, mesijanska vremena. Mi smo baštinici tih obećanja. Onaj komu s...
Između znanja i mudrosti – razmišljanje uz Bogojavljenje
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Između znanja i mudrosti – razmišljanje uz Bogojavljenje

Slavimo danas svetkovinu Bogojavljenja ili Triju kraljeva, kako se još zove u liturgiji i puku. Utemeljena je na događaju koji zapisa sveti Matej u svome Evanđelju (Mt 2, 1-12). Prema njegovu svjedočanstvu došli su mudraci s Istoka u Jeruzalem tražeći novorođenoga kralja židovskoga, kako bi mu se poklonili i obdarili prikladnim darovima. Njihovo putovanje i dolazak do Betlehemskog Dječaka nije bilo tako jednostavno ni lagano, jer su naišli na mnoge ljudske prepreke, pogotovo tamo gdje ih nisu očekivali. Ali su ipak otvorenošću duha uspjeli prepoznati zamke koje su bile na putu, kako njima tako i Novorođenome Kralju, te su svoje putovanje okončali uspješno. Sretno su došli do svoga cilja, te se i vratili u svoju zemlju ispunjeni Kristovom prisutnošću. A ključ njihova uspjeha bio je ...
Bogojavljenje – homilija
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Bogojavljenje – homilija

Uvod i pokajnički čin Pučki naziv današnje svetkovine jest Sveta Tri Kralja, a pravi je naziv zapravo – Bogojavljenje. Što se hoće reći tim imenom? Od samih početaka Crkva u poklonu tajanstvenih mudraca s istoka Kristu Gospodinu vidi otajstvo i poruku. Bog se u Kristu objavljuje svim narodima, a ne više samo Izabranom narodu. I mi danas dolazimo pred Gospodina različiti. Svatko sa svojom osobnošću, sa svojom obiteljskim nasljeđem, sa svojim brigama i nadanjima. I svakoga od nas dotiče danas Božja riječ, Božja milost. Da bismo što dostojnije primili danas Boga kao pratitelja i prijatelja, pokajat ćemo se za sve svoje grijehe i propuste. Gospodine, ti si između svih naroda kao svoju posebnu baštinu uzeo Izabrani izraelski narod. Gospodine, smiluj se! Kriste, tvojim r...
Bogojavljenje – nacrt za homiliju
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Bogojavljenje – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Današnji blagdan koji obično zovemo Sveta tri kralja zove se zapravo Bogojavljenje. Pri tome se misli na to kako je Bog u svome utjelovljenom Sinu objavio svoju slavu i drugim narodima, ne samo Izabranom narodu. Te druge narode predstavljaju mudraci koji su došli iz nepoznate zemlje, veli se s istoka. To je bio predznak da se evanđelje treba širiti po cijelom svijetu, a ne samo unutar jedne zemlje i u samo jednom narodu. Tim novim Božjim narodima, toj novoj Božjoj stečevini pripadamo i mi. Dok zahvaljujemo Bogu za to izabranje, zamolit ćemo ga da nas učini dostojnima ovih svetih otajstava. Gospodine, tvoja se dobrota prostire cijelim svemirom i po cijeloj zemlji. Gospodine, smiluj se. Kriste, svojim rođenjem objavio si svoju slavu svim narodim...
Pronaći bogatstvo u Isusu – razmišljanje uz Bogojavljenje
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Pronaći bogatstvo u Isusu – razmišljanje uz Bogojavljenje

Slavimo danas svetkovinu Bogojavljenja, ili kako je u našoj predaji uvriježeno reći Triju kraljeva. Evanđeoski tekst nam pripovijeda o Mudracima koji dođoše s Istoka pokloniti se novorođenome Kralju, premda nisu znali točno mjesto gdje se rodio (Mt 2, 1-12). Njihov put je pretpostavljao sustavno i ustrajno traženje Kralja čiju su zvijezdu vidjeli da se pojavila, te se nisu bojali napora i puta do Jeruzalema i potom Betlehema. Osim toga oni su mu donijeli svoje darove: zlato, tamjan i smirnu jer su ga htjeli obdariti kao istinskog kralja. No upravo zahvaljujući takvom zauzetom i dobrohotnom stavu pred Kristom, oni su pronašli pravo blago svoga života u Istini koja im je zasjala u Betlehemu po utjelovljenome Božjemu Sinu. S druge pak strane židovski kralj Herod je pristupio Kristovu...
Bogojavljenje – homilija
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Bogojavljenje – homilija

Uvod i pokajnički čin Današnja se svetkovina naziva Bogojavljenje. Bog se, naime objavljuje svim narodima i svakom čovjeku dobre volje. Oni mudraci koji su pohodili Isusa i dali mu darove, predstavljaju sve narode svijeta i znak su da se Isusovo evanđelje nije imalo odnositi samo na jedan narod i samo na jednu zemlju. Danas se na poseban način Bog i nama objavljuje; u svojoj riječi i u otajstvima koja slavimo. Htjeli bismo biti dostojni i Božje objave i njegovih velebnih darova. Zato ćemo u poniznosti srca na nas zazvati Božju milost. Gospodine, ti se Kralj kraljeva, ti si Gospodar neba i zemlje. Gospodine, smiluj se! Kriste, Sine Božji, ti nas činiš dionicima svoje božanske naravi. Kriste, smiluj se! Gospodine, ti nas pozivaš da budemo dionicima Kristova trplje...