Oznaka: bolesničko pomazanje

Sakrament bolesničkog pomazanja – znak Božje ljubavi prema bolesnima i nemoćnima
Vjeronauk - srednja škola

Sakrament bolesničkog pomazanja – znak Božje ljubavi prema bolesnima i nemoćnima

Prema najjednostavnijoj i najljepšoj definiciji, sakramenti su vidljivi znakovi nevidljive Božje milosti. Oni su nam pomoć u duhovnom sazrijevanju i znak prave Božje prisutnosti. Pozvani smo sa zahvalnošću prihvatiti Božju ljubav kojom nam se daruje kroz sakramente, te preko njih napredovati u vjeri. Oni nas također osnažuju u trenucima malodušnosti, straha, bolesti i drugih neželjenih okolnosti. U tom je smislu sakrament bolesničkog pomazanja poseban izraz Božje ljubavi prema bolesnima, starima i fizički nemoćnima. Sveto pismo na puno mjesta pokazuje kako se Isus brinuo za bolesne. Tako je npr. ozdravio slijepe (usp. Mk 10,46-52; Iv 9,1-41), gluhe (ups. Mk 7,31), paralizirane (usp. Iv 5,1-18; Mk 2,1-12; Mt 8,5-13; Lk 5,17-26), liječio je oboljele od gube (usp. Mt 8,1-4; Mk 1,40-45; Lk...
Bolesničko pomazanje pod misom
Liturgika

Bolesničko pomazanje pod misom

Nije lako uređivati i držati u određenim okvirima liturgijska slavlja u kojima sudjeluje veći broj vjernika. Evo primjera. U svakoj će se župi naći određeni broj težih bolesnika koji – iako tjelesno veoma nemoćni – insistiraju da ih njihovi ukućani dovezu u crkvu na „veliku ispovijed“, želeći time dokazati i pokazati da oni nisu teški bolesnici kojima svećenik treba doći u kuću. I što se događa ako župnik nakon ispovijedi, gledajući takve starce koji se doslovno jedva drže na nogama (znajući da nije u redu dijeliti pričest izvan mise) kaže vjernicima: „Evo, oni koji su stariji i teže bolesni, mogu sada pristupiti pričesti“? Naravno, svi vjernici stanu u red… Konačno, reći će netko s pravom, da i sadašnja liturgija predviđa pričest izvan mise i to bez nekih strogih ograničenja. Međutim,...
Skrb za bolesne
Liturgika

Skrb za bolesne

U dušobrižništvu pod skrbi za bolesne obično podrazumijevamo sakrament bolesničkog pomazanja. Uz ovaj sakrament htjeli bismo međutim u ovome članku reći i nešto općenito o skrbi za bolesne, kao i o pričesti bolesnika. Bolesničko pomazanje u povijesti Crkva je prihvatila odlomak iz Jakovljeve poslanice (5,14-15) kao teološko utemeljenje sakramenta bolesničkog pomazanja. Da se podsjetimo toga odlomka: “Boluje li tko među vama? Neka dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim, mažući ga uljem u ime Gospodnje, pa će molitva vjere spasiti nemoćnika; Gospodin će ga podići, i, ako je sagriješio, oprostit će mu se.” Iz ovog je teksta vidljivo da se ovaj sakrament podjeljuje čovjeku koji je toliko bolestan da ne može sam doći do "starješina", ali se u isto vrijeme ne govori o umiruće...
Dušobrižništvo bolesnika
Liturgika

Dušobrižništvo bolesnika

U našim liturgijsko-pastoralnim razgovorima, razmatranjima i raspravama, vraćamo se često na sakrament bolesničkog pomazanja, odnosno, općenito na dušobrižništvo bolesnika.[1] Zacijelo nam je u bitnim crtama poznata i povijest crkvene skrbi za bolesnike, bilo da je u pitanju sam sakrament bolesničkog pomazanja, bilo ispovijed i pričest bolesnika, bilo popudbina. U ovom ćemo članku dati neke naglaske iz povijesti, da bismo potom ukazali na problematiku današnjeg stanja, s osobitim naglaskom na perspektivu dušobrižništva u bolnicama i stacionarnim ustanovama. 1. Pogled u povijest a) Novi zavjet Iako naglašavamo Isusovu spasiteljsku ulogu, valja imati na umu da za njega "spasenje" označava i ovozemnu stvarnost: Isus spašava cijelog čovjeka, njegovo spasenje obuhvaća duh, dušu i t...
Sakrament bolesničkog pomazanja (pravni vid)
Crkveno pravo

Sakrament bolesničkog pomazanja (pravni vid)

Ranije se ovaj sakrament nazivao ‘posljednja pomast’. Naziv je promijenjen na sugestiju iz Konstitucije o svetoj liturgiji Drugog vatikanskog sabora u ‘bolesničko pomazanje’, jer sakrament nije pridržan samo onima koji se nalaze pri koncu svoga života, nego je prikladno vrijeme za njegovo primanje čim se vjernik, zbog bolesti ili starosti, nalazi na početku smrtne pogibelji (SC 73). Sakramentom bolesničkog pomazanja i molitvom svećenika, kako kaže Drugi vatikanski sabor u Dogmatskoj konstituciji o Crkvi, a skraćeno ponavlja i Zakonik kanonskog prava, cijela Crkva preporučuje bolesne trpećem i proslavljenom Gospodinu, da im olakša boli i da ih spasi (LG 11; kan. 998). Rimski obrednik bolesničkog pomazanja opširnije naznačuje učinke sakramenta pa kaže: “Ovaj sakrament daje bolesnomu milo...
Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (7): Posljednje pomazanje i sprovod
Liturgika

Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (7): Posljednje pomazanje i sprovod

1. O SAKRAMENTU POSLJEDNJEG POMAZANJA Dok Jakovljeva poslanica 5,14-15, koja se redovito uzima kao polazišna točka u govoru o sakramentu bolesničkog pomazanja, upućuje na činjenicu da se obred prve Crkve sastojao od molitve zajednice i mazanja uljem u ime Gospodnje, te da su učinci tjelesno i duševno pridignuće bolesnika, te eventualno oproštenje grijeha, kasniji su naglasci stavili nešto drugo u prvi plan. Naime, kako se primanje sakramenta pokore počelo odgađati pred smrt, tako se isto dogodilo i sa sakramentom bolesničkog pomazanja, budući da se ono moglo dijeliti samo poslije pokore, a time se polako počinje mijenjati i shvaćanje samog sakramenta. Kada se, otprilike od 9. st., on počinje nazivazi posljednje pomazanje, postaje de facto sakrament umirućih, a umjesto tjelesnog i duhovnog...
Sakrament bolesničkog pomazanja
Teološki prilozi

Sakrament bolesničkog pomazanja

Sakramenti su vidljivi znakovi po kojima se na najsnažniji način očituje Božja ljubav prema ljudima. Oni su vjernicima pomoć u sazrijevanju u duhovnom životu. Krist preko sakramenata želi biti prisutan u svakom čovjeku kroz cijeli njegov život, ne samo u vrijeme slavlja i veselja (kao npr. kod primanja sakramenta krsta, prve pričesti, vjenčanja ili potvrde), nego i u trenucima grešnosti (sakrament ispovijedi) i bolesti. Stoga je Krist i ustanovio sakrament bolesničkog pomazanja, htijući tako pokazati da nikada nikoga ne ostavlja prepuštenog samog sebi ni u bolesti i smrti. Naime, nema sumnje kako je jedno od najtežih ljudskih iskustava iskustvo bolesti. Dok je čovjek zdrav, oslanja se na svoje snage, sam je sebi dostatan. Naprotiv, kada oboli, prepušten je milosrđu drugih ljudi. Osim što...