Oznaka: Božić – danja misa

Neopozivo i nepovratno Božje očitovanje – razmišljanje uz Božić
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Neopozivo i nepovratno Božje očitovanje – razmišljanje uz Božić

Čitanja: Iz 52,7-10; Ps 98,1-6; Heb 1,1-6; Iv 1,1-18 Riječ Božja koja nam danas odjekuje u ušima i koja nas vodi u dubljem shvaćanju ovog svetog dana i izuzetnog događaja u povijesti ljudskoga roda, otkriva nam Boga i njegovo zauzimanje za čovjeka. Tijekom povijesti nevidljivi Bog je otkrivao sebe i svoju ljubav, činio čudesa i na toliko drugih načina skrbio za svoj narod koji je redovito lutao u nezahvalnosti. Glede Božjeg djelovanja i očitovanja, puna nadahnuća i utjehe je riječ iz Poslanice Hebrejima: “Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše Ocima u prorocima.” Ali i nakon toliko iskaza dobrote i skrbi, ljubavi i pažnje, narod bi uvijek odlutao od svoga Boga, to jest prisilio bi Boga da odstupi od njega prepuštajući ga njegovim krivim procjenama i slobodnim izborima. Ali ipak ...
Kristovo rođenje za naše preporođenje – razmišljanje uz Božić
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Kristovo rođenje za naše preporođenje – razmišljanje uz Božić

Čitanja: Iz 52, 7-10; Ps 98, 1-6; Heb 1, 1-6; Iv 1, 1-18 Već smo u prvom čitanju iz proroka Izaije čuli kako prorok naviješta dolazak na Sion Boga koji kraljuje, to jest donosi mir i sreću, radost i spasenje. Taj Bog koji kraljuje znak je da se Bog vraća na Sion, kako veli Izaija, to jest da se Boga vraća da utješi i otkupi svoj narod koji ga je ostavio i odbacio ne mareći za njegov Zakon i saveze. No taj događaj je bio toliko velik da nije mogao proći neopaženo niti drugima, to jest nije se mogao ne ticati i drugih naroda, ne samo okolnih, već i cijeloga svijeta. Zato Izaija veli: “Ogolio je Gospodin svetu svoju mišicu pred očima svih naroda, da svi krajevi zemaljski vide spasenje Boga našega.” Upravo to što je već u duhu slutio Izaija i proročki nagovijestio, dogodilo se s Kristom Go...
Božić, danja misa – nacrt za homiliju
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Božić, danja misa – nacrt za homiliju

Čitanja: Iz 52,7-10; Ps 98; Heb 1,1-6; Iv 1,1-18 U svom proslovu Ivan evanđelist ovako sažima otajstvo Božića: "I Riječ je Tijelom postala i prebivala među nama." Vječna Božja riječ, Božji Sin od vječnosti uzeo je ljudsko tijelo, postao je pravim čovjekom. Hrvatski izraz "prebivala među nama" u grčkom originalu zapravo glasi "postavila svoj šator među nama". Taj nomadski izraz označava takvu bliskost: Bog se izjednačio s nama postavivši svoj šator među naše šatore. To je otajstvo Božića. Pravi Bog postao je jedan od nas. Mi smrtni ljudi ulazimo u Božju obitelj! Zašto? Jednostavno zato jer nas voli. A ljubav je po svojoj naravi neiskaziva i nesvediva na formule. Bog nas voli. Bog je čovjekoljubac. I zato je ljubav neizmjerna i neiskaziva. To je toliko divno, toliko ushićujuće, da je...
Bog koji nas pobožanstvenjuje – razmišljanje uz Božić
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Bog koji nas pobožanstvenjuje – razmišljanje uz Božić

Danas na blagdan Gospodinova rođenja, dok nam u ušima odzvanjaju riječi Poslanice Hebrejima i Prolog Ivanova Evanđelja (Heb 1,1-6; Iv 1,1-18), naše misli lete u nevjerojatne duhovne visine kojima nas vodi Božja riječ. Dok smo u božićnoj noći čitali svete tekstove koji su nas poticali da više razmišljamo o čudu rođenja Sina Božjega u našem ljudskom tijelu i više razmišljali o smislu njegove ljudskosti za nas u vremenu i prostoru (Iz 9,1-6; Ps 96,1-3.11-13; Tit 2,11-14; Lk 2,1-14), danas nas Božja riječ potiče da razmišljamo o konačnom cilju te iste ljudskosti koja nam nije dana samo za ovo kratkotrajno i prolazno zemaljsko postojanje. Opet je utjelovljeni Božji Sin nama primjer, ali ne samo ljudskošću, nego ljudskošću u kojoj prebiva božanstvo koje nam postaje darom u njegovoj ljudskoj ...
Božić, danja misa – misao za homiliju i molitva vjernika
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Božić, danja misa – misao za homiliju i molitva vjernika

Crkva nosi silno bogatstvo - Krista, koji se otvara i pokazuje malenima Čitanja: Iz 52,7-10; Ps 98; Heb 1,1-6; Iv 1,1-18 Uvod Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome, malo je ljudi po Božjem nadahnuću znalo kakav se to velik i jedinstven događaj zbio: Sin se Božji utjelovio. Zajednica Božjeg naroda - Crkva Kristova je dionica te iste sreće, svjesna da se među nama, na poseban način u svetoj misi, Krist rađa, da je među nama živ i nazočan pun milosti i milosrđa. Neka nam i ova svečana božićna euharistija bude zahvala za taj veliki i nedokučivi dar. Misao za homiliju „I Riječ je tijelom postala i nastani se među nama.“ Evanđelje nam danas govori u slici: Božja je Riječ postala tijelom, dakle, postala je jedan od nas i nastani se među nama, doslovno: „postavila je svoj šat...
Preporoditi se Životom – razmišljanje uz Božić
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Preporoditi se Životom – razmišljanje uz Božić

Upravo smo čuli Prolog Ivanova Evanđelja (Iv 1,1-18), napisan tako uzvišeno da ga mi slabi i grješni ljudi nismo dostojni niti čitati, a kamoli tumačiti. No utjelovljeni Bog, čije rođenje u ljudskom obličju danas slavimo, snaži nas iznutra i poziva upraviti nekoliko riječi o velikom otajstvu njegova utjelovljenja i rođenja, opisanom tako biranim riječima. Rođenje Isusovo u Betlehemu sveti Ivan je razmatrao polazeći od Gospodinova božanstva, koje je nezaobilazno premda nevidljivo u betlehemskom događaju. Zato sveti Ivan i govori o Riječi koja bijaše u Boga i Riječi koja bijaše Bog, a koja se utjelovila postavši tijelom. Tu istu Božju Riječ nazvao je Životom po kojemu živi sve što postoji, kao i Svjetlom koje prosvjetljuje sve ljude. Doista, sveti Ivan nije nasumce uzeo riječi kojim...
Božić, danja misa – homilija
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Božić, danja misa – homilija

Uvod i pokajnički čin Božić je. Nakon noći koja je bila i okupana svjetlom i vesela, možda i bučna, evo nas u miru i toplini okupljene oko Gospodnjeg oltara. Gospodin nam je blizu. Novorođeni Isus ushićuje naše srce i ispunja ga blagošću i mirom, mirom koji samo na Božić osjećamo. Noćas i danas spaja se nebo sa zemljom. Sin Božji rađa se kao čovjek. U ovoj ćemo misi moliti od Gospodina da ovo blagdansko euharistijsko slavlje u potpunosti ispuni našu dušu i naše srce. Gospodine, ti si u Starom zavjetu svoj narod pripravljao na dolazak svoga Sina. Gospodine, smiluj se! Kriste, u punini vremena postao si pravim čovjekom kao naš brat, prijatelj i spasitelj. Kriste, smiluj se! Gospodine, po svome Sinu činiš nas dionicima njegove božanske naravi. Gospodine, smiluj se!...
Božić, danja misa – nacrt za homiliju
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Božić, danja misa – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Anđeli danas navješćuju mir ljudima, Božjim miljenicima, mir ljudima dobre volje. To bi, zacijelo, trebao biti prvi i najvažniji dar današnjega blagdana, današnje svetkovine. Mir. Htjeli bismo od svega srca da se taj mir nastani u srcu svakoga od nas, da taj mir zavlada u našim obiteljima, da mir, pravi mir zavlada među svim ljudima na svijetu. A da bi ovaj posebni blagi božićni mir na nas sišao, zazvat ćemo na nas Božje milosrđe. Gospodine, o tvom su rođenju anđeli navijestili mir. Gospodine smiluj se! Kriste, svojim rođenjem pomirio si Boga i čovjeka. Kriste smiluj se! Gospodine, današnjim blagdanom ispunjaš naša srca mirom. Gospodine, smiluj se! Nacrt za homiliju Kada slavimo nešto osobito svečano na stol stavljamo najljepš...
Započeti od Početka – razmišljanje uz Božić
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Započeti od Početka – razmišljanje uz Božić

Svatko od nas je bio u situaciji pričati ili slušati priče ili događaje, ili pak mnogi od nas bili su u situaciji drugima pojašnjavati ili tumačiti. Znalo se dogoditi da smo zbunjeni, da ne znamo odakle otpočeti priču ili objašnjavanje da bismo mogli prepričati događaj kao smislenu cjelinu. Moglo se dogoditi da ne znamo kako se izraziti da bude tečno i jasno svima kojima se priča. Ili pak kad imamo nelagodu govoriti o nečemu što smo proživjeli, pa tražimo riječi i način kako izreći ono što nas tišti ili muči, u konačnici uvijek moramo pribjeći istoj tehnici. U svim takvim situacijama najlogičnije od svega je početi od početka, jer tada se može pratiti nit svega što se dogodilo. Pa ako može biti i poteškoća glede razumijevanja, one se mogu lakše otkloniti upravo na ovakav način. Ako...
Božić, danja misa – homilija
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Božić, danja misa – homilija

Uvod i pokajnički čin Čudesnu ljepotu ima ovaj dan. Zatvorene su škole i prodavaonice, uredi i tvornice. U miru smo svojih domova. I u tom posebnom ozračju blagosti i radosti ovoga dana želimo zahvaliti Bogu za njegovu dobrotu i ljubav i to za ljubav da smo doista Božji, baš kako danas lijepo govori Ivanovo evanđelje: Od punine njegove svi mi primismo. Božji smo ukućani, djeca smo Božja. Želimo danas Bogu zahvaliti za današnji dan i za njegovu veliku milost: da nam u svome Sinu daje sama sebe. Na početku ove svete mise zazovimo milost Božju na sve nas, na sve naše mile i drage, na one koji trpe i koji su u tjeskobi te za sve ljude dobre volje. Gospodine, ti si nas u svome Sinu izabrao prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane te si nas u ljubavi predodredio za...