Srijeda, 18 svibnja

Oznaka: čeka

Čeka
Razmišljanja o vjeri

Čeka

U lovu na divlje životinje, napose zloćudne štetočine koje uništavaju njive i nasade, polja, vrtove i vinograde, poznata je strategija čekanja. Lovac se popne na čeku i strpljivo čeka u tišini, ne stvarajući buku i šumove, kako bi dopustio da se vepar ili neka druga tražena zvijer približi postavljenome mamcu kada postaje laka meta i žrtva. Na žalost ovu lovačka vještina primjenjuju ljudi na ljude – u međusobnom obračunavanju. Ali kad ljudi jedni druge love, što je po sebi nedopustiv zločin pa i kad taj lov nije krvavi, onda oni zločesti i nečasni, oni što ruju i razaraju društvo, na čeki čekaju tuđi prijestup. Tada zločesti ljudi kao štetočine traže i najmanji povod i izgovor, eventualno previd ili propust, da napakoste pravednima, koji su im krivi i kad...