Utorak, 27 srpnja

Oznaka: Daniel prorok

Sveti Daniel prorok
Stopama svetaca

Sveti Daniel prorok

21. srpnja Crkva liturgijski časti proroka Daniela, koji se, uz proroke Izaiju, Jeremiju i Ezekiela, svrstava među četvoricu velikih starozavjetnih proroka. Rođen je u Južnom kraljevstvu oko 620. god. pr. Kr., u vrijeme kada je tom dijelu nekad slavnog izraelskog kraljevstva prijetila velika opasnost od nasrtaja Babilonaca, pa je tako 605. god. pr. Kr. i odveden u sužanjstvo. Ondje je podnio različita mučenja, ali i doživio veliku Božju moć oslobađanja od nevolja, a također je poradi svoga čvrstoga karaktera i svoje mudrosti postao poseban kraljev savjetnik. Svoju će mudrost i strpljivost pokazati i u vrijeme perzijskog kralja Kira, koji je Izraelcima, na Danielovu molbu, nakon pedeset godina robovanja, dozvolio povratak u vlastitu zemlju. U Knjizi Danielovoj se tako iščitavaju različite z...
Apokaliptika Staroga zavjeta i Knjiga Danielova
Stari zavjet

Apokaliptika Staroga zavjeta i Knjiga Danielova

Apokaliptika SZ-a Apokaliptički pokret jest socio-religiozni pokret nastao nakon babilonskog sužanjstva a do izražaja dolazi napose u periodu 2.st. pr. Kr. – 2. st.n.e. Sa povijesnog gledišta, on se rađa i širi u periodima političke i religiozne krize kada se čini da sve ide loše i da nema druge nego čekati bolja vremena. Svoj maksimum stoga dostiže u vrijeme dominacije Seleukovića i Rima. Smatra se da je apokaliptički pokret: sljednik proroštva koje se iscrpilo, bilo zbog nestanka napetosti monarhija-proroštvo, bilo zbog nove post-egzilske religioznosti židovstva (judaizma), koje teži produbljenju povijesnog sjećanja i sve kontraste između institucije (kult, svećenstvo) i riječi Božje (proroštvo) regulira pomoću Zakona – Pentateuh je postao normativni zakon. No, apokaliptika sazri...