Utorak, 7 prosinca

Oznaka: digitalni materijali

Sveto pismo – pisana riječ Božja
Vjeronauk - srednja škola

Sveto pismo – pisana riječ Božja

Uvod Sveto Pismo je najčitanija, najprovedođenija i najprodavanija knjiga na svijetu. Također, Sveto Pismo je prva tiskana knjiga, a prevedena je skoro na sve jezike svijeta. Ti podatci pokazuju veliko zanimanje za Bibliju, a isto potvrđuje i veliki broj književnih i umjetničkih djela, koja su nadahnuta svetopisamskim tekstovima. Dovoljno je samo spomenuti Dantheovu Božanstvenu komediju, Marulićevu Juditu, Gundulićeve Suze sina razmetnoga, da Vincijevu Posljednju večeru, Michelangelovog Mojsija, Haydnovo Stvaranje, Händelovog Mesiju, itd. U tom se svjetlu može reći da je Biblija biser svjetske književne i kulturne baštine, što svakako tu knjigu čini iznimno zanimljivom i vrijednom i današnjem čovjeku. Ipak, pored tolike njezine materijalne vrijednosti, Biblija je za kršćane Sveto Pi...
Zahtjevi pravde i solidarnosti
Vjeronauk - srednja škola

Zahtjevi pravde i solidarnosti

Uvod Živjeti po Evanđelju znači u svemu tražiti Božju volju i nastojati živjeti život po krepostima. Krepost je stalna volja činiti dobro. Po ustaljenoj podjeli, kreposti se dijele na bogoslovne (teološke ili ulivene) i ljudske ili stožerne. Među bogoslovne spadaju vjera, nada i ljubav, a riječ je o onima koje nam se ulijevaju u dušu milošću Božjom i našom suradnjom, a posebno razvijaju naš odnos prema Bogu. Ljudske su četiri, a to su razboritost, pravednost, umjerenost i jakost. One nas više usmjeravaju na međuljudske odnose. Suvremeno društvo sve više stavlja pred nas zahtjec pravednosti i solidarnosti sa svim ljudima. Pravo, pravda, pravednost i pravičnost Iako se u svakodnevnom govoru ne pravi ili ne pravi bitna razlika između pojmova pravo, pravda, pravednost i pravičnost...
Crkva u vrijeme antike – svjedočenje mučeništvom
Vjeronauk - srednja škola

Crkva u vrijeme antike – svjedočenje mučeništvom

Prva Crkva bila je posebno svetoga života. Mnogi kršćani bili su neposredni svjedoci Kristova djela otkupljenja, a ono što su činili apostoli i prva kršćanska zajednica bitno je utjecalo na osnaženje vjere prvih nekoliko stoljeća. Tako čitamo u Djelima apostolskim da je prva kršćanska zajednica živjela iskreno zajedništvo, da su se redovito sastajali na molitvu i lomljenje kruha, da im je sve bilo zajedničko, da su se brinuli za siromašne, udovice i sve koji su na neki način ugroženi, odnosno da su bili puni Duha Svetoga. Na takav su način svojim djelovanjem polako oplemenjivali antičku kulturu, koja je do tada u moralnom smislu nerijetko bila daleko od evanđeoskih vrijednosti. Antika je pojam koji dolazi od lat. pridjeva anticuus, što znači star, a u povijesnim se okvirima odnosi na v...
Kršćansko vrjednovanje rada
Vjeronauk - srednja škola

Kršćansko vrjednovanje rada

Rad je bitna čovjekova odrednica po kojoj razumijeva svoje ljudsko dostojanstvo. Rad je često izvor dubokog životnog zadovoljstva, ali ponekad i izraz velikoga nezadovoljstva i prokletstva. Po sebi, rad je pravo svakoga čovjeka, ali je isto tako i obveza po kojoj je dužan pridonositi boljitku svoga života, svoje obitelji i društva. Tako je rad osobi na korist, ljudima na služenje, a Bogu na slavu. Rad u Starom zavjetu U Knjizi Postanka stoji da je rad temeljna dimenzija čovjekova postojanja, a čija svrha proizlazi iz Stvoriteljeve odluke: »Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt, da ga obrađuje i čuva« (Post 2,15) Po toj Stvoriteljevoj odredbi čovjek je dužan brinuti se za sva dobra na Zemlji, odnosno čovjek je svojim radom pozvan biti sustvaratelj Božji. Kao što je B...
Čovjek kao sustvaratelj
Vjeronauk - srednja škola

Čovjek kao sustvaratelj

U svakodnevnom govoru češće ne pravimo razliku između pojmova zvanje, zanimanje i poziv. Iako su nam načelno razlike poznate, dobro je podsjetiti na njih. Poziv dolazi od lat. vocatus, što znači pozvani. Može se promatrati u dva vida: kao životni poziv u svećeništvo, redovništvo, bračni ili samački život, te kao osposobljenost koju nam Bog daje po našim talentima i koje smo pozvani usavršavati. Zvanje se odnosi na stečeno obrazovanje, pa je tako netko npr. ekonomist, netko trgovac, netko liječnik, netko profesor, itd. Zanimanje može, ali ne mora biti podudarno sa zvanjem. Ono se odnosi na posao koji netko radi. Npr. netko je po zvanju ekonomist, ali ne radi u svojoj struci, nego kao trgovac. Važno je osluškivati Božji poziv i na njega odgovoriti, i kad je u pitanju stalež na koji nas B...
U vrtlogu svijeta i života
Vjeronauk - srednja škola

U vrtlogu svijeta i života

Današnji su mladi, znatno više nego je to nekad bilo, depresivni, nezadovoljni i tjeskobni. Iako u materijalnom smislu obično imamo puno više nego što su imali oni koji su živjeli prije svega 50-tak godina, iako nam je život neusporedivo lagodniji, ipak su mnogi nezadovoljni i nesretni. To je znak da se zadovoljstvo i sreća nalaze u drugim vrijednostima, koje se ne mogu postići materijalnim blagostanjem. Važno je to znati i težiti prema tim višim vrjednotama, a u tom će svjetlu mnogi vjeru  u Boga i ljubav prema Crkvi prepoznati kao najvažnije. Vrijeme puberteta i adolescencije vrijeme je sazrijevanja i traženja svoga Ja. Sve se dosadašnje preispituje u svojoj vrijednosti i nerijetko odbacuje. Zato dolazi do napetosti s roditeljima, do povlačenja u sebe ili do čestih napadaja b...
Nastavni materijali za Vjeronauk u srednjoj školi
Vjeronauk - srednja škola

Nastavni materijali za Vjeronauk u srednjoj školi

Klikom na donje slike otvaraju se nastavni materijali, udžbenici, radne bilježnice i video-lekcije za Vjeronauk u srednjoj školi. Riječ je o neslužbenim i promjenjivim materijalima u vlasništvu Portala katoličkih teologa vjeraidjela.com, a svrha im je pomoć oko oblikovanja nastavnih sati. Nastavni materijali Udžbenici 1-4 Radne bilježnice 1-4 Video-lekcije 1-4