»Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj proslavi Sin Božji.« (Iv 11,4)
Shadow

Oznaka: digitalni priručnik za vjeronauk

Iz ljubavi stvoreni – digitalni priručnik za Katolički vjeronauk u 1. razredu srednje škole

Iz ljubavi stvoreni – digitalni priručnik za Katolički vjeronauk u 1. razredu srednje škole

Vjeronaučni digitalni priručnici
Klikom na gornju sliku ili na ovu poveznicu otvara se digitalni neslužbeni vjeronaučni priručnik za prvo godište srednje škole Iz ljubavi stvoreni. On slijedi aktualni Plan i program Katoličkoga vjeronauka, a podijeljen je na pet dijelova, prema pet nastavnih cjelina. Svaki naslov unutar cjelina predstavlja nastavnu jedinicu, a one su sastavljene od dva temeljna dijela: sažetaka i digitalnih materijala. Sažetci služe za okvirno snalaženje unutar teme, dok ponuđeni digitalni materijali obuhvaćaju tekstualno proširenje sadržaja, prezentacije, radne listove za ispis, radne materijale za online rješavanje, video-priloge, svetopisamske i druge tekstove, itd. Priručnik je otvorenog tipa, što znači da će se sadržaji s poveznica, radi poboljšanja, često mijenjati i nadopunjavati. Priručnik i
Od Boga odabrani – digitalni priručnik za Katolički vjeronauk u 2. razredu srednje škole

Od Boga odabrani – digitalni priručnik za Katolički vjeronauk u 2. razredu srednje škole

Vjeronaučni digitalni priručnici
Klikom na gornju sliku ili na ovu poveznicu otvara se digitalni neslužbeni priručnik za drugo godište srednje škole Od Boga odabrani. Njegov sadržaj slijedi aktualni Plan i program Katoličkoga vjeronauka, a podijeljen je na četiri dijela, prema četiri nastavne cjeline. Svaki naslov unutar cjelina predstavlja nastavnu jedinicu, a one su sastavljene od dva temeljna dijela: sažetaka i digitalnih materijala. Sažetci služe za okvirno snalaženje unutar teme, dok ponuđeni digitalni materijali obuhvaćaju tekstualno proširenje sadržaja, prezentacije, radne listove za ispis, radne materijale za online rješavanje, video-priloge, svetopisamske i druge tekstove, itd. Priručnik je otvorenog tipa, što znači da će se sadržaji s poveznica, radi poboljšanja, često mijenjati i nadopunjavati. On ima i s
Milošću otkupljeni – digitalni priručnik za Katolički vjeronauk u 3. razredu srednje škole

Milošću otkupljeni – digitalni priručnik za Katolički vjeronauk u 3. razredu srednje škole

Vjeronaučni digitalni priručnici
Milošću otkupljeni neslužbeni je vjeronaučni digitalni priručnik za treće godište srednje škole, a može mu se pristupiti klikom na gornju sliku ili na ovu poveznicu. Njegov sadržaj slijedi aktualni Plan i program Katoličkoga vjeronauka, a podijeljen je na šest dijelova, prema šest nastavnih cjelina. Svaki naslov unutar cjelina predstavlja nastavnu jedinicu, a one su sastavljene od dva temeljna dijela: sažetaka i digitalnih materijala. Sažetci služe za okvirno snalaženje unutar teme, dok ponuđeni digitalni materijali obuhvaćaju tekstualno proširenje sadržaja, prezentacije, radne listove za ispis, radne materijale za online rješavanje, video-priloge, svetopisamske i druge tekstove, itd. Priručnik je otvorenog tipa, što znači da će se sadržaji s poveznica, radi poboljšanja, često mijenj
Vječnošću obasjani – digitalni priručnik za Katolički vjeronauk u 4. razredu srednje škole

Vječnošću obasjani – digitalni priručnik za Katolički vjeronauk u 4. razredu srednje škole

Vjeronaučni digitalni priručnici
Vjeronaučni neslužbeni digitalni priručnik za četvrto godište srednje škole Vječnošću obasjani otvara se klikom na gornju sliku ili na ovu poveznicu. Njegov sadržaj slijedi aktualni Plan i program Katoličkoga vjeronauka, a podijeljen je na pet dijelova, prema pet nastavnih cjelina. Svaki naslov unutar cjelina predstavlja nastavnu jedinicu, a one su sastavljene od dva temeljna dijela: sažetaka i digitalnih materijala. Sažetci služe za okvirno snalaženje unutar teme, dok ponuđeni digitalni materijali obuhvaćaju tekstualno proširenje sadržaja, prezentacije, radne listove za ispis, radne materijale za online rješavanje, video-priloge, svetopisamske i druge tekstove, itd. Priručnik je otvorenog tipa, što znači da će se sadržaji s poveznica, radi poboljšanja, često mijenjati i nadopunjavat