Oznaka: Duhovi (A)

Snaga riječi po Duhu Svetomu – razmišljanje uz Duhove (A)
Homilije u godini A

Snaga riječi po Duhu Svetomu – razmišljanje uz Duhove (A)

Čitanja: Dj 2, 1-11; Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34; 1Kor 12, 3b-7.12-13; Iv 20, 19-23 Danas na svetkovinu Pedesetnice, kada se spominjemo silaska Duha Svetoga na apostole i prvu kršćansku zajednicu, čitali smo Božju riječ koja nam je ispripovjedila da se dolazak Duha Svetoga očitovao kao dar jezika. Tako sveti Luka u Djelima apostolskim zapisa: I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. Kako vidimo, Duh Sveti se i u svome silasku na Apostolsku zajednicu, a kasnijem očitovanju preko učenika, pokazuje kao dar jezika, to jest govora. A u drugom čitanju sveti Pavao govori Korinćanima da nitko ne može reći ‘Gospodin Isus’ osim u Duhu Svetom, čime i on...
Duhovi (A): Darovi
Homilije u godini A

Duhovi (A): Darovi

Čitanja: Dj 2, 1-11; Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34; 1Kor 12, 3b-7.12-13; Iv 20, 19-23 Roditelji se veoma rano susreću s dječjom sebičnošću, kada dijete ne želi dati drugom djetetu svoju igračku, jer je to njegovo. Psiholozi vele da je to razumljiv stadij ljudskog razvoja. Vjerojatno je tako. Međutim, kada dođemo u zrelu dob – pogotovo kao vjernici – možemo se zapitati, što je zapravo moje i samo moje? Život? Sposobnosti? Inteligencija? Vještine? Ne baš. Ja nisam stvorio vlastiti život. Darovan mi je. Nadalje, govorimo o talentima, nadarenostima. Talent je nešto što smo nezasluženo dobili, talent je na-darenost – dar! U gradu Korintu su neki kršćani bili silno ponosni i pomalo se nadmetali nekim svojim duhovnim sposobnostima. Pavao im govori, da se čovjek tome smije radovati, ali da st...
Duhovi (A): Različiti su darovi
Homilije u godini A

Duhovi (A): Različiti su darovi

Čitanja: Dj 2, 1-11; Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34; 1Kor 12, 3b-7.12-13; Iv 20, 19-23 Apostol Pavao je bez sumnje bio veliki autoritet u prvim kršćanskim zajednicama. Bio je čovjek iznimne grčko-židovske naobrazbe, gorljiv, odlučan, hrabar, a u isto vrijeme čovjek posebnih duhovnih darova. Prema vlastitom svjedočanstvu, vidio je uskrsloga Krista, imao je nebeska viđenja i čuo nadzemaljske glasove. Međutim, u svemu tome nije bio uskogrudan i umišljen. Vjerovao je da Bog mnogovrsne i čudesne darove daje i drugim ljudima, bez njihovih posebnih zasluga. Tako on izvješćuje kako je među kršćanima u Korintu bilo različitih duhovnih darova. Tako, piše on, neki među njima imaju dar prorokovanja, drugi dar liječenja, drugi opet dar jezika, dar služenja, dar razlučivanja duhova. Sve same čudesne ...
Duhovi (A): Počeše govoriti drugim jezicima
Homilije u godini A

Duhovi (A): Počeše govoriti drugim jezicima

Čitanja: Dj 2, 1-11; Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34; 1Kor 12, 3b-7.12-13; Iv 20, 19-23 Djela apostolska opisuju kako su na dan Pedesetnice na apostole sišli neki ognjeni razdijeljeni jezici. Nakon toga „svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti“. Naime, među slušateljima se nabrajaju pripadnici sedamnaest različitih narodnih skupina i svi su oni razumjeli apostole na svome jeziku. To je ono „čudo Duhova“ koje se sastoji upravo u tom „daru jezika“. Biblija nam, međutim, pripovijeda i o jednom drugom čudu jezika, što se zbilo na početku čovječanstva. U tim su vremenima, pripovijeda Knjiga postanka, svi ljudi govorili istim jezikom. U određenom trenutku ljudska se civilizacija tako razvila, da su ljudi odlučili napraviti nešto posebno. ...
Duh poslanja Kristova – razmišljanje uz Duhove (A)
Homilije u godini A

Duh poslanja Kristova – razmišljanje uz Duhove (A)

Isusovo pashalno otajstvo imalo je dvije bitne sastavnice koje se tiču naše ljudske naravi u kojoj se i dogodilo njegovo slavno uskrsnuće. Uskrsnuće, naime, kao događaj nije bilo samo osobna proslava Gospodinova, nego je odvijeka u Božjemu planu zamišljena kao pobjeda ljudske naravi nad zlom, grijehom i smrću. A prva od te dvije bitne sastavnice je Isusov zahvat u život učenika na način da i njih učini dionicima svoje pobjede, to jest da ih oslobodi od svih natruha koje su ljudsku narav učinile iskvarenom i kvarljivom. Drugi dio vječnoga nauma spasenja je da ih osposobi za poslanje koje imaju izvršiti u svijetu. Premda danas čitamo Evanđelje o tome što se dogodilo prvoga dana uskrsnuća (Iv 20, 19-23), pronalazimo upravo te dvije stvarnosti sadržane u Isusovoj gesti očitovanja učeni...
Duhovi (A) – homilija
Homilije u godini A

Duhovi (A) – homilija

Uvod i pokajnički čin U današnjoj poslanici (1Kor 12, 3b-7, 12-13) Pavao veli: Nitko ne može reći "Gospodin Isus", osim u Duhu Svetome. Pavao hoće reći da nije moguće učiniti ništa dobra, niti izreći i najkraću molitvu – kao što je ova Gospodin Isus, a da to ne bude snagom Duha Svetoga. Sve dobro što mislimo i činimo, dolazi poticajem Duha Svetoga, dolazi njegovom snagom. Zato se ne oholimo zbog dobra kojeg činimo, nego zahvaljujemo Bogu, što nas je učinio dionicima svoga spasenja i svoga djelovanja u svijetu. Evo, danas na svetkovinu Duhova Crkva nam to na poseban način stavlja pred oči. Htjeli bismo u poniznosti, jednostavnosti i duhovnoj radosti poslušati Božju riječ koja nam o tome govori i dostojno proslaviti ova sveta otajstva. Zamolimo Boga Oca da nam snagom Duha Svet...
Duhovi (A) – nacrt za homiliju
Homilije u godini A

Duhovi (A) – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Danas zahvaljujemo Bogu za Duha kojeg je izlio na apostole, zahvaljujemo mu i za Crkvu koja se u tome trenutku rodila. Zahvaljujemo mu također i zato što i danas njegov Duh vodi Crkvu i što i nama danas u obilju šalje darove svojega Duha. Da bismo bili dostojni i ovoga dana i ovoga slavlja i darova kojima nas Gospodin obdaruje, pokajat ćemo se za sve svoje grijehe i propuste. Gospodine, u samim počecima svijeta tvoj je Duh lebdio nad zemljom koju si stvarao. Gospodine, smiluj se! Kriste, ti si bio pomazan Duhom Svetim i snagom. Kriste smiluj se! Gospodine, ti i danas svojoj Crkvi daruješ obilne darove svojega Duha. Gospodine, smiluj se! Nacrt za homiliju Uvijek iznova doživimo kako je Božja riječ "živa i djelotvorn...
Pedesetnica – Duhovi (A)
Homilije u godini A

Pedesetnica – Duhovi (A)

Dj 2,1-11 Pisac Djela apostolskih dan Pedesetnice vide kao ispunjenje: svi su bili zajedno na jednom mjestu – kao da su se vrijeme koje se ispunilo i prostor skupili u jednu točku u kojoj će se dogoditi izlijevanje Duha Svetog i obnavljanje čovječanstva. Pedesetnica tj. Blagdan sedmica prvotno je bio poljoprivredni blagdan koji se slavio sedam sedmica nakon početka žetve ječma. Vremenom je postao komemoracija sklapanja Sinajskog saveza – tada je Izrael postao Božji narod. Djela poput jeke preuzimaju i odražavaju biblijske motive prisutne u opisu sklapanja Saveza i time predstavljaju Pedesetnicu kao obnavljanje Saveza s Bogom tj. re-konstituciju naroda Božjega. Pojava Duha donesena je samo usporedbom (kao silan vjetar, kao ognjeni jezici) jer sam događaj ostaje neizreciv. No, učinak je i...
Meditacija uz svetkovinu Duhova (A)
Homilije u godini A

Meditacija uz svetkovinu Duhova (A)

PRIMITE DUHA SVETOGA   Na čemu se temelje sve diktature tijekom svekolike ljudske povijesti? Između ostalog na strahu i na uvjeravanjima da su samo neki određeni, predodabrani, Bogom dani i nadareni. Ostali, običan puk je dobar samo da sluša, klima glavom, radi i divi se ljepoti, mudrosti i jedinstvenosti “velikih vođa”. Bogu to očito nije milo. Iako su u starom Izraelu svećenici bili isključivo iz Levijeva plemena, Bog nije dopuštao da se netko posebno izdiže i ističe: slao proroke bez obzira na njihovu plemensku pripadnost, a u Isusovo je vrijeme bilo različitih učitelja koji su se izdizali sposobnošću i pobožnošću koju im je Bog dao, a ne nekim plemenitim rodom. A gle ljepote koja se javlja na dan Pedesetnice! Apostoli primaju Duha Svetoga. I svi koji su kasnije povjerovali i krstili...
Opijeni novim vinom – razmišljanje uz svetkovinu Duhova (A)
Homilije u godini A

Opijeni novim vinom – razmišljanje uz svetkovinu Duhova (A)

Crkva danas slavi Pedesetnicu, radosni događaj silaska Duha Svetoga nad apostole, što se ujedno naziva i njezinim rođendanom. Događaj je to koji nam opisa sveti Luka u Djelima apostolskim kao izljev Duha Svetoga s neba, nakon čega su apostoli i ostali učenici izišli u javnost navijestiti Jeruzalemcima radost Gospodinova uskrsnuća. Događaj je ovo koji se razumije ne samo u svjetlu starozavjetnih proročanstava, nego i u svjetlu Gospodinovih obećanja. Jer se ostvarilo ne samo Joelovo proročanstvo da će Bog izliti svoga Duha na svako tijelo, nego je i Isus održao svoje obećanje da će poslati svoga Duha. O tome razmišlja i sveti Augustin u svojoj propovijedi na dan duhovskog događaja, opažajući da je se izljev dogodio na stodvadeset duša koji simboliziraju istinsku puninu: „Danas svetkujemo d...