Oznaka: Gospa Snježna

Posveta bazilike Svete Marije Velike – Gospa Snježna
Blagdani i sveta vremena

Posveta bazilike Svete Marije Velike – Gospa Snježna

Crkva 5. kolovoza slavi Posvetu bazilike Svete Marije Velike ili Gospu Snježnu, a riječ je o blagdanu koji nas na poseban način prisjeća značenja i uloge Djevice Marije u našim životima i u životu cijele Crkve, odnosno zorno svjedoči o važnosti marijanske pobožnosti i unutar nje najstarije Gospine crkve - bazilike Svete Marije Velike. Bazilike su u antičkim vremenima bile posebne građevine namijenjene za javne poslove, a redovito su bile pravokutnog oblika, s trijemom na jednoj i apsidom na drugoj strani. Tu su se vodili trgovački, sudački i općenito javni poslovi. Prepoznavši funkcionalnu i socijalnu vrijednost bazilike, kršćani su nakon zadobivanja slobode 313. god. počeli graditi prve crkve upravo po uzoru na antičke poganske bazilike, ali su im dodavali i neke druge elemente, ko...