Petak, 30 listopada

Oznaka: Igor Šafarevič

Teofobično kršćanstvo
Kroz filozofsku prizmu

Teofobično kršćanstvo

Baveći se pitanjem socijalizma Igor Šafarevič u svom Socijalističkom fenomenu odbacuje misao Sergeja Bulgakova kako je socijalizam religija ateizma. Šafarevičeva kritika svodi se u konačnici na tvrdnju da je ateizam slobodan izbor pojedinca, mogućnost prema kojoj osoba prekida odnos prema božanskom, a ne kolektivno iskustvo grupe. Prema Šafareviču kada bi ateizam mogao biti kolektivni događaj grupe izabran svjesno i slobodno kao modus življenja indoktrinacija, pa i nasilno, uvođenje ateizma kao oblika odnosa prema božanskom bila bi nepotrebna i suvišna. Iz tog razloga Šafarevič pravi razliku između ateizma i teofobije. Teofobija bi bila organizirana i sveobuhvatna mržnja prema božanskom utemeljena na određenim doktrinarnim i ideološkim temeljima koju skupina ili grupa indoktrinacijski p...
Socijalističko kršćanstvo
Kroz filozofsku prizmu

Socijalističko kršćanstvo

Ruski matematičar Igor Šafarevič u svojoj knjizi Socijalistički fenomen, kojoj je predgovor napisao Aleksandar Solženjicin, opisuje fenomen socijalizma oslanjajući se ponajviše na religiozne sekte prvih kršćanskih vremena i srednjeg vijeka. Pokušavajući kroz mnoštvo povijesnih podataka povezati socijalizam kao politički fenomen i njegove religiozne korijene, Šafarevič nastoji na jednoj apstraktnoj razini razumjeti postoji li nešto temeljno u sektama što se kasnije razvija u fenomenu socijalizma kao politici. Navodeći veliki broj primjera posebno kada je riječ o srednjem vijeku, kod Šafareviča se primjećuje kako politički socijalizam i njegova srednjovjekovna inačica imaju nešto zajedničko: bezgrešnost, ekskluzivnost, totalitarizam zajedništva, katastrofičnost svijeta, eshaton. Problem s...