Nedjelja, 3 srpnja

Oznaka: islam

Islam [video]
Lectio Brevis

Islam [video]

Ja sada bježim pod okrilje Tvoje i Tvog Kur'ana, Tvoje vječne riječi, Gospode, grijehe, odriješi moje i bolesnu mi dušu izliječi – ta ja se sklanjam pod okrilje Tvoje. Gospode, razum prosvijetli mi sada i daj mi snage, daj mi volju jaku, demone sve što može da svlada… nek' Tvoja milost svijetli mi u mraku, Gospode, razum prosvijetli mi sada! (Musa Ćazim Ćatić) Povijest Iako će muslimani reći da njihova vjera, jednako kao i židovstvo, potječe još od početka vremena, u strogom smislu jasno je da islam postoji tek od 7. stoljeća naše ere. Osnivač islama je Muhamed, rođen u Meki, „najveći“ Božji tj. Alahov prorok. Sve započinje kad se, kako oni tvrde, anđeo Gabrijel ukazao Muhamedu i počeo mu citirati Božju riječ koju Muhamed zapisuje u knjigu koja se zove Kur'an. Godine 613. Muhamed...
Islam – monoteistička religija koja priznaje Krista prorokom, ali ne i Bogom
Vjeronauk - srednja škola

Islam – monoteistička religija koja priznaje Krista prorokom, ali ne i Bogom

Uz evanđelja, koja nam donose Kristov život i ono što je On naučavao, kršćani otpočetka posebno veliko poštovanje iskazuju svetom Pavlu i onome što nam je ostavio zapisano u svojim poslanicama. Sveti Pavao je bio izvrstan teolog, koji nam je pojasnio otajstva Božjeg djela spasenja, naglašavajući da je jedini Spasitelj svijeta Isus Krist, pravi Božji Sin. Jasno je dao do znanja da je Božja Objava u Kristu dovršena i da bi bilo kakva nadopuna ili izmjena označavala nuđenje lažne objave. Tako je u Poslanici Galaćanima zapisao vrlo oštre riječi: “Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet!” (Gal 1,8). Te nam njegove riječi stavljaju pred oči činjenicu da smo pozvani isključivo vjerovati pravom i jedinom ...
Islam
Teološki prilozi

Islam

Islam je vjera koja se jednim dijelom nastavlja na židovstvo, drugim dijelom na kršćanstvo, te tek trećim dijelom izgrađuje nešto svoje. Danas u svijetu ima više od 1.500.000.000 muslimana, a prema popisu stanovništva iz 2011. god. u Hrvatskoj ih ima oko 63.000 (str. 12), dok svakako treba imati u vidu da će se s aktualnim migracijama muslimanskog stanovništva taj broj bitno povećati. Sama riječ islam znači pokornost Božjoj volji, a riječ musliman označuje onoga koji se pokorio Božjoj volji. Nastanak islama vezan je uz proroka Muhameda koji je tvrdio da mu se Bog objavio. Zato ćemo najprije pogledati kakvo značenje za muslimane ima Muhamedov život, te potom u što vjeruju i čega se pridržavaju muslimani. Muhamedov život Muhamed se rodio oko 570. god. poslije Krista u Meki, današn...