Utorak, 15 lipnja

Oznaka: Isusovi učenici

Usred mržnje svijeta učenici su svjedoci po Duhu (Iv 15,18-16,4a)
Evanđelje po Ivanu

Usred mržnje svijeta učenici su svjedoci po Duhu (Iv 15,18-16,4a)

Tumačenje Evanđelja po Ivanu 15,18-16,4a Glavno pitanje kojim se bavi ovaj dio Isusovog govora jest: što će biti sa učenicima nakon što Isus ode, kako će se nositi u predstojećim neprijateljstvom i mržnjom svijeta? Tako dolazimo do čudne situacije: iako Isus uskoro kreće u smrt, ipak je on onaj koji brine o svojim učenicima i tješi ih a ne oni njega! Isus zna da njegovi učenici još uvijek ne shvaćaju njegovo naučavanje i poslanje, nemaju vjere u njega (16,31-32) pa ih prihvaća sa velikim razumijevanjem te još pojačava brigu za njih! 15,18-19: …budući da niste od svijeta…zbog toga vas svijet mrzi. Ako smo na početku Evanđelja imali da je Bog ljubio svijet (3,16), sada je taj svijet istovjetan s onima koji su odbacili Sina, onoga koga je Bog poslao da spasi svije...
Trs i loze – jedinstvo života Isusa i učenika (Iv 15, 1-17)
Evanđelje po Ivanu

Trs i loze – jedinstvo života Isusa i učenika (Iv 15, 1-17)

Tumačenje Evanđelja po Ivanu 15, 1-17 Iv 15-16 predstavljaju varijaciju na teme iznesene u Iv 13-14. Ivan, kojeg simbolizira orao, kao da nadlijeće nad istim mjestom u krugovima koji bivaju sve viši i viši. U ovom poglavlju govor o jedinstvu Isusa sa njegovim učenicima izlazi iz okvira prostora i vremena i postaje sveobuhvatan dok se na koncu u Iv 17 ne vine prema beskonačnosti Božjoj. U SZ Izrael se često opisuje kao Božja izabrana loza ili vinograd, brižno njegovan samo zato da donese obilat rod. Vidjeli smo da Isus nadomješta židovske institucije i blagdane, a ovdje on sebe uspoređuje s trsom novog Izraela. Kao loze koje su povezane s njim, kršćani će donositi rod ako su hranjeni, ako kola život iz trsa kroz njih prema plodu. Neki ovu sliku kršćanske zajednice uspoređuju...