»Svi smo jednim Duhom napojeni.« (1 Kor 12,13)
Shadow

Oznaka: kateheza

Kako vjera raste

Kako vjera raste

Očima svećenika
Vjera, ili bilo koji ljudski pokret, nema budućnosti ako ne oduševimo, privučemo. Posebno se to odnosi na mlade. Stoljećima se generacije izmjenjuju slijedom koji je Bog zacrtao bez ikakva napora, a vrijednosti koje jedna generacija ima, koje je naslijedila od prethodnih, nije lako prenijeti i nije sigurno da će ih mladi prihvatiti. Toliko je toga nestalo u toj borbi, toliko je toga ljudskog zanosa propalo. Mi se ne bismo smjeli bojati. Bog vodi Crkvu kroz sve napore i oluje života. S njime vjekovima ostaje, iako je toliko toga ljudskoga propalo. Dugogodišnja kateheza ima zadatak da u mladima nadogradi vjeru, povjerenje u Boga, na temeljima koje su prije svega roditelji  gradili u njima. Roditeljska je zadaća velika, odgovornost još veća. Oduševljeni kršćanski roditelji svojoj djeci...
Župniče, gdje ti je plan i program?

Župniče, gdje ti je plan i program?

Gdje se nalazimo
U materijalima za četvrto (posljednje) sinodsko zasjedanje Druge biskupijske sinode đakovačke i srijemske, koje se je od 3. do 5. listopada 2002. godine bavilo ustrojem biskupijske zajednice, nalazi se naslov “Pregled i prosudba postojećeg stanja”. Pod tim se naslovom u četiri broja razmatra pitanje župnika, župnih vikara i svećeničke službe u posebnim područjima djelovanja. Ovdje se oslanjam na br. 593 iz kojeg donosim ulomke u kojima se zrcali sondiranje stanja na terenu i želja da se ne prečuje glas vjernika koji po krštenju i iz obdarenosti osjećajem vjere sudjeluju u izgradnji Crkve na svim razinama. Kriteriji po kojima se vrši podjeljivanje župničke službe, prema rezultatima savjetovanja, vjernicima uglavnom nisu poznati. Zašto biskup nekoga premješta iz neke župe, premda je...
Kako do uspjeha

Kako do uspjeha

Očima svećenika
Svaki od nas želi uspjeti. Mnogi ne uspijevaju, posustaju vjerujući da je uzaludan svaki napor. I mene to, ponekad, uhvati. Razmišljajući i čitajući Bibliju došao sam do zaključka da je i naš napor, uz molitvu Gospodinu, presudan. Nije izlaz odustajanje, još manje rad tek toliko „ da ne zahrđamo“. Treba se i na njega osloniti s vjerom da će nam pomoći u svim našim naporima u naviještanju Riječi. Upisali smo krizmanike i prvopričesnike. Analizirali  smo, vjerujem, u kakvoj obitelji žive, kako im roditelji  i koliko praksom pokazuju put vjere.  Ima li razočaranih među nama? Jedan sam od njih. Pomišljam kako neki od roditelja razmišljaju: „Hajde da i to obavimo, Bože gdje ćemo 'bezecirati' lokal, koliko potrošiti?!“ Vjera, pouka, zimski susreti i „tribine“ su teret i za njih k...
Liturgija u katehezi

Liturgija u katehezi

Liturgika
Kada se radi o katehezi za mlade, odnosno o skupovima mladih u župi, često znademo biti u nedoumici na koji način ispuniti vrijeme provedeno s njima. Naravno, ne želimo se odreći poučavanja, ali u isto vrijeme znademo da u užem smislu riječi to ne može biti jedini sadržaj našeg rada s mladima. Koliko je god naša kateheza informativna, ona bi trebala biti i formativna. Ovdje bih htio ponuditi dva razmišljanja vezana uz liturgiju u katehezi. Redovita kateheza prožeta liturgijskom molitvom Naša kateheza očigledno nije tek puko davanje informacija, nego uvođenje u kršćanski život, uvođenje u otajstva spasenja. Ovo se uvođenje naravno najjasnije očituje u sakramentima. Međutim, da bi se naša vjera poosobila, potrebna je u prvom redu molitva. Ovdje mislim prvenstveno na lit...
(Ne)mogućnosti ostvarivanja župne kateheze

(Ne)mogućnosti ostvarivanja župne kateheze

Gdje se nalazimo
Pitanje organizirane župne kateheze, a ovdje se zaustavljam samo nad uzrastom djece i mladih osnovne i srednje škole, posljednjih se godina nameće kao više-manje žučljiva tema i kao zaseban problem unutarcrkvenog života, posebno zbog pitanja koja su vezana uz podjelu krizme. S jedne strane se propitkuje pojam i sadržaj župne kateheze, dok se s druge strane, barem kad je riječ o određenim župama, ukazuje na teškoće u ostvarivanju župne kateheze sukladno smjernicama koje dolaze s odgovornih pozicija u Crkvi. Zato mislim da je vrijedno najprije reći sljedeće: do sada nisam imao prilike susresti pastoralnog djelatnika koji bi sa zanosom govorio o ostvarivanju župne kateheze u svojoj župi, a ni onoga tko bi sa zanosom govorio o plodovima župne kateheze. Štoviše, lakše je susresti one...
Muka po župnom vjeronauku

Muka po župnom vjeronauku

Kolumne, osvrti, komentari
Nakon krizme i prve pričesti odmor ili??? Osvrćem se na jedan članak na portalu "Vjera i djela", meni drage i štovane urednice i teologinje. Znam da se neće naljutiti jer je zauzeta i iskrena, samo zna li sve naše muke oko župnog vjeronauka? Naš Plan i program župne kateheze iz 2000. god., u tom smislu, polazi od posebnog slavljeničko-stvaralačkog sustava, koji se naziva celebratio catechetica, a sastoji se od pet susljednih etapa, koje treba ostvariti u svakom pojedinom susretu: 1. Dodir sa sakralnim prostorom, 2. Molitveno-slavljenički početak, koji se sastoji od: čitanja biblijskog ili euhološkog teksta, glazbenog izričaja kroz pjevanje ili slušanje ili sviranje, te molitve kao sinteze, 3. Poučni dio (kateheza u užem smislu riječi), koji je grupiran oko tri tematska ciklusa, čiji sa...
Radni listovi i nastavni materijali za srednjoškolski Vjeronauk

Radni listovi i nastavni materijali za srednjoškolski Vjeronauk

Vjeronauk - srednja škola
Interni digitalni materijali, prezentacije, radni listovi, online kvizovi… PRVI RAZRED   Digitalni materijali: Iz ljubavi stvoreni – digitalni priručnik Radna bilježnica Iz ljubavi stvoreni 1 – udžbenik, 1. dio Iz ljubavi stvoreni 2 – udžbenik, 2. dio (u izradi) 1. Uvod u nastavni plan i program Izvedbeni plan i program Uvodni sat – PPT I. U POTRAZI ZA SMISLOM ŽIVOTA   2. U vrtlogu svijeta i života Tekst, poveznice, online prilozi U vrtlogu svijeta i života – PPT U vrtlogu svijeta i života – digitalni materijali Sažetak i radni zadaci – RB Sveti Augustin – igrani film, 1. dio Sveti Augustin – igrani film, 2. dio Sveti Augustin – životopis Sammy Basso – mladić koji boluje od prog...