Utorak, 7 prosinca

Oznaka: katekumenat

Katekumenat – mogućnosti i perspektiva
Liturgika

Katekumenat – mogućnosti i perspektiva

Uvod Katekumenat, priprava za primanje sakramenata inicijacije (krsta, potvrde i euharistije), u počecima je u Crkvi trajao do tri godine i to kroz više stupnjeva. Priprava je bila protkana katehezom i liturgijom, s time da se posebno gledalo na to, u kojoj su mjeri katekumeni napredovali u kršćanskom načinu života. Kasnije, od 6. st., odraslih katekumena jedva da je više i bilo, pa su se onda – mutatis mutandi – obredi katekumenata i krštenja odraslih prilagođavali za djecu. Na koncu se rudimentarna liturgija katekumenata i krštenje kako odraslih tako i djece slavila u jednom susljednom obredu, a katekumenat po stupnjevima je iščeznuo. Koncem 19. i početkom 20. st. osjetila se snažna potreba za obnovom drevnog katekumenata po stupnjevima, jer je u misijskim područjima – a sve više i u...
Kršćanska inicijacija od 10. st. do Drugog vatikanskog sabora
Liturgika

Kršćanska inicijacija od 10. st. do Drugog vatikanskog sabora

1. Inicijacija do Tridentskog sabora Grgurov sakramentar još uvijek formalno sadrži nešto od provjera.[1] U njem se po prvi put javlja indikativna formula I., ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.[2] Ona se prvo javila kod krštenja djece, jer ona nisu mogla odgovarati na krsna pitanja. U obredu krštenja djece kum postaje zastupnik. Supplementum nam svjedoči da su se katekumenski obredi i molitve slavili u susljednom obredu. Krsna je formula: Ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.[3] Ako krsti biskup, on odmah i krizma i daje pričest (čak i maloj djeci!).[4] Rimsko-germanski pontifikal[5] ponovno donosi provjere (kojih nema u Grgurovu sakramentaru), ali se one i ovdje slave u susljednom obredu. Novost je da kod krizme biskup u molitvi drži ruke ispružene nad svim kri...
Kršćanska inicijacija od 4. do 9. stoljeća
Liturgika

Kršćanska inicijacija od 4. do 9. stoljeća

A. Poslanica Ivana Đakona Senariju (429. g.) U 4. i 5. st. nemamo pravih liturgijskih knjiga. Ovaj nam spis ipak daje dosta podataka o katekumenskoj liturgiji u 5. st. Senarije, činovnik iz Ravenne, pita svoga prijatelja Ivana, rimskog đakona (neki smatraju da je on kasnije postao papa pod imenom Ivan I.), o krsnim propisima i običajima.[1] U svom odgovoru Ivan Đakon ovako razlaže nauku i propise glede krštenja: a) Po istočnom je grijehu čovjek rob sotone. Stoga, čim povjeruje potrebno je da se odreče sotone. b) Pouka treba sadržavati osnovne članke vjere. c) Katekumenat sadržava razne obrede: Često polaganje ruku. Po njem katekumen već postaje svet. Duhanje u lice označava izganjanje đavla i pripravljanje mjesta Kristu. Davanje soli označava postojanost i mudrost. Predaja Vjerovanj...
Red pristupa odraslih u kršćanstvo (RPOK)
Liturgika

Red pristupa odraslih u kršćanstvo (RPOK)

Tipsko se izdanje ove knjige pojavilo 6. siječnja 1972. Hrvatski je prijevod odobrila Biskupska konferencija 11. svibnja 1973., a potvrdio Sveti zbor za bogoštovlje 26. listopada 1973. Drugo hrvatsko izdanje pojavilo se 1998.[1] Evo pregleda knjige: Red katekumenata po stupnjevima. To je redoviti red i njega ćemo podrobno obraditi. Jednostavniji red pristupa odrasloga. Ovaj je red nelogičan. Naime, uvodne napomene ističu da se trebaju svi stupnjevi proći te da samo iz veoma važnih razloga biskup može oprostiti slavljenje jednoga od stupnjeva, a ovdje se nudi i pojednostavljena verzija. Iz kojeg razloga? Vjerojatno se to učinilo inercijom po uzoru na stari obrednik, a da bi se zadovoljilo u ono vrijeme još jak glas konzervativnih članova različitih komisija. Kraći red p...
Perspektive katekumenata u svjetlu negdašnjih i sadašnjih iskustava
Liturgika

Perspektive katekumenata u svjetlu negdašnjih i sadašnjih iskustava

Što je to katekumenat? Što je to kršćanska inicijacija? Drugi vatikanski sabor nam je ponovno otvorio i predstavio to drevno blago Crkve, ta milosna sredstva po kojima je ona u svoja njedra primala nove članove Božjeg naroda. Katekumenat je jedna od veoma značajnih tekovina liturgijske reforme Drugog vatikanskog sabora. Bilo je to pravo otkriće. Naime, do tada se priprava odraslih na krštenje sastojala isključivo od kateheze koju nije pratila nikakva liturgija. I evo, nakon više od tisuću godina, Crkva je vidjevši da ima sve više odraslih kanditata za krštenje u misijskim krajevima - i ne samo u misijskim! - uočila kako u svojoj riznici ima izvrsno i drevno sredstvo - katekumenat. Nakon Sabora osjećao se i na ovom području veliki entuzijazam. Istina, već je početkom ovoga stoljeća bilo naz...
Trajanje katekumenata
Liturgika

Trajanje katekumenata

Jedna od tema oko kojih se nećemo nikada složiti. Koliko treba trajati katekumenalna priprava? Koliko treba trajati priprava na sakramente uopće? Što je uopće uvjet da netko bude pripušten određenim sakramentima? Što je u pojedinim praksama prestrogo, a što previše popustljivo? Neki se pozivaju na ljubav prema čovjeku, a neki ne žele "bacati biserje pred svinje". U ovom članku ne bih htio dati gotove odgovore. Donosim samo nekoliko povijesnih činjenica i nekoliko točaka za razmišljanje. 1. Povijest Djela apostolska izvješćuju kako se u apostolskoj Crkvi krštavalo veoma brzo. U prvom slučaju đakon Filip krsti Etiopljanina nakon samo jedne pouke (Dj 8,26-40). Ovdje bi se moglo primijetiti kako je Etiopljanin već bio upućen u Stari zavjet, prema tome trebalo mu je - po...