Utorak, 17 svibnja

Oznaka: kritika Crkve

Kršćanstvo nezahvalnosti
Kroz filozofsku prizmu

Kršćanstvo nezahvalnosti

Piše u Pismu kako nije učenik nad učiteljem. Govoriš mi kako je u pitanju kritika bez zahvalnosti. Ona kojom sebe stavljam iznad Crkve. I tebe. Ona kojom prezirem primljeno dobro. Ona kojom sebe uvjeravam kako sam sve postigao sam. Nitko mi ne treba. Kritika bez zahvalnosti put je u gorčinu. Neizlječivu narcisoidnost. Mučenje i sebe i drugih pitanjem o mojim zaslugama i mojoj veličini. Vječno nezadovoljan i nesretan živim u Crkvi kao bolesno tkivo. Vrijeđa me ona tvoja rečenica: Reci na kraju: "Sluga sam beskoristan, učinio sam što bijah dužan učiniti."  Ja želim činiti sve novo. Kažeš mi kako ću činiti i veća djela od tebe. Ipak osjećam da u tvom obećanju leži zamka. Ako želiš činiti veća djela od onih koje sam ja činio, moraš svima biti sluga. Lakše je postati kritičan prema tebi. Ona...
Fenomen “nadničarske” kritike Crkve
Filozofska teologija

Fenomen “nadničarske” kritike Crkve

Povijest Crkve, ljudska povijest njezinih uspona i padova, može se promatrati i promatra se na puno različitih načina. Sociolozi, filozofi, teolozi, povjesničari, psiholozi, svatko iz svoga područja razumijeva i pristupa povijesti Crkve. U promišljanju povijesti Crkve svi oni iznose kako vlastite sudove tako i vlastite kritike na račun te povijesti. Među inim pristupima toj povijesti, razvio se i fenomen „nadničarske“ kritike Crkve. Ovaj fenomen se javlja unutar same Crkve i odnosi se na sudove o povijesti Crkve i o osoboma koje ju vode ili su je vodile. Termin „nadničarski“ dolazi od Isusove distinkcije između pastira i nadničara, gdje je pastir paradigma istinske brige i ljubavi za stado, a nadničar je paradigma istinske nebrige i nezainteresiranosti za stado. „Nadničarski“ označava...