Utorak, 5 srpnja

Oznaka: kršćanski aktivizam

Diktatura aktivnosti
Kroz filozofsku prizmu

Diktatura aktivnosti

Strah me beskorisnosti. Ostvarenja Pisma kako trebam reći na kraju: Sluga sam beskoristan, učinio sam što sam bio dužan učiniti. Aktivnost je magična riječ. Ne biti aktivan za mene znači kraj. Teško prihvaćam svoja ograničenja, ona koja se jedva primijete i osjete. Iz neobuzdane strasti za aktivnošću postao sam nestrpljiv i gnjevan. Kontemplacija mi je strana i ne podnosim je. Oni koji se povlače u molitvu i šutnju stvarno su beskorisni i ne služe ničemu. Ja sam aktivist. Dajem se do kraja. Sve inicijative dolaze od mene. Ja ih provodim. I okončavam. Ne sviđa mi se redak Pisma kako Bog daje da sve uzraste, dok su Pavao i Apolon tu samo da budu instrumenti Božjeg djelovanja. Ja dajem sve. Bez mene zajednica bi postala grupa beskorisnih ljudi. Župa će umrijeti ako se povučem ili odem. Ak...
Surogat kršćanstvo
Filozofska teologija

Surogat kršćanstvo

Luigi Pareyson u svom poznatom djelu (zbirci eseja) Truth and Interpretation, u jednom od eseja, pišući o odnosu politike i etike prema filozofiji, ističe kako je suvremena kultura ponajviše kultura surogata. Pareyson opisuje surogat kao specifično djelovanje koje je zamijenjeno podređenim djelovanjem. Pareyson nabraja kako je etika postala surogat religije, razum surogat istine, tolerancija surogat karitativne ljubavi, tehnologija je surogat izvrsnosti. Važno je primijetiti da Pareyson surogat promatra kao ono što proizlazi iz određenog djelovanja kao njemu slično, ali je u svom djelovanju manje sposobno kao djelovanje, odnosno ono je surogat istinske i istinite aktivnosti. Razum se bavi pitanjem istine, ipak prepušten sam sebi da odlučuje što je istina bez same istine, pretvara se u ...