Četvrtak, 2 prosinca

Oznaka: kršćanstvo autentičnosti

Kršćanstvo autentičnosti
Kroz filozofsku prizmu

Kršćanstvo autentičnosti

Autentičnost može biti i put u dvoličnost. Ako autentičnost označava naš odnos prema drugim ljudima trebamo li biti autentični samo u dobru ili naše zlo koje činimo također spada u autentičnost odnosa prema čovjeku? Autentičnost je dvoznačan pojam jer subjekt prema kojem smo pozvani biti autentični je također sam po sebi dvoznačan. Radikalno autentičan može se biti samo prema subjektu, koji je sam po sebi i u sebi apsolutna dobrota i istina, ili eventualno radikalno zlo, koji u sebi na sadrži ništa zbog čega bismo mogli glumiti autentičnost. Pred drugim čovjekom autentičnost se može vješto odigrati kao kazališna uloga. Razlog tome nije samo naša sposobnost za dvoličnost, nego i nesposobnost drugoga da nas vidi onakvima kakvi smo stvarno u dubini svog bića. Rečeno filozofskim terminima, ...